Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 1 - 11 2018-04-15

Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri

Gülcan ŞAHİN [1] , Ebubekir ALTUNTAŞ [2]

246 374

Bu çalışmada, iğde meyvesinin fiziko-mekanik özellikleri, renk ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. İğde meyvesinin fiziko-mekanik özellikleri içerisinde boyut özellikleri, geometrik ortalama çap, küresellik, yüzey alanı, sürtünme özellikleri, meyvelerin sıkıştırma ve delme testleri yanında renk özellikleri ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Meyve ve çekirdek ağırlıkları ortalama olarak 2.02 g ve 0.43 g olarak bulunurken; statik sürtünme katsayısı değerleri; galvaniz sac, kontrplak, cam ve PVC yüzeyler için sırasıyla; 0.335, 0.342, 0.336 ve 0.319 olarak belirlenmiştir. Meyvelerin delme ve sıkıştırma testleri X, Y ve Z eksenleri boyunca yapılmış olup, en yüksek sıkıştırma ve delme kuvveti değerleri X ekseni boyunca en düşük Y ekseni boyunca elde edilmiştir. İğde meyvelerinin renk karakteristikleri olan L*, a*, b* değerleri meyve kabuk yüzeyi için sırasıyla 34.19, 20.01 ve 9.34; meyve eti için sırasıyla 65.73, 7.16 ve 15.50 olarak bulunurken, meyve çekirdeği L*, a*, b* değerleri ise sırasıyla 36.81, 5.10 ve 3.63 olarak belirlenmiştir. Kimyasal özellikler olarak pH, titre edilebilir asitlik ve suda çözünebilir kuru madde miktarı sırasıyla 4.80, 0.93, 1.53 olarak bulunmuştur. İğde meyvesinin hasat sonrası teknolojilerinde ilgili makine ve sistemlerin tasarımı için fiziko-mekanik özellikleri, renk ve kimyasal özelliklerinin dikkate alınması gereklidir.

İğde, renk, kimyasal
  • Altuntas, E., Gul, E.N. Bayram, M. 2013. The physical, chemical and mechanical properties of medlar (Mespilus germanica L.) during physiological maturity and ripening period. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG), 30 (1): 33-40. Altuntas, E., 2016. The volumetrical, geometrical and frictional properties of silver berry (Elaeagnus angustifolia L.) fruits. Journal of New Results in Science 5 (11), 41-47. AOAC, 1984. Association of Official Analytical Chemists, 1984. Officials methods of analysis. 14th ed. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists. Brothers, T.S., 1988. Indiana surface-mine forests, historical development and composition of a human-created vegetation complex. Southeastern Geographer, 28 (1): 19-33. Brusewitz G.H., 1975. Density of rewetted high moisture grains. Transactions of the ASAE, 18: 935–938. Celik, A., Ercisli, S., Turgut, N., 2007. Some physical, pomological and nutritional properties of kiwifruit cv. Hayward. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 58: 411-418. Dawson, J.O., 1990. Interactions among actinorhizal and associated species. In: Schwintzer, C.R. and Tjepkema, J.D. (Eds), the Biology of Frankia and Actinorhizal Plants, Academic Pres, New York,pp. 228-316. Faramarz, S., Dehghan, G., Jahanban-Esfahlan, A., 2015. Antioxidants in different parts of oleaster as a function of genotype. Bioimpacts. 2015; 5(2): 79–85. Gülcü, S., Çelik Uysal, S., 2010. Kuş iğdesi’nde (Elaeagnus angustifolia L.) yetiştirme sıklığının fidan morfolojik özelliklerine etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 74-81 Gültekin, H. C., 2007. Yabanıl Meyveli Ağaç Türlerimiz ve Fidan Üretim Teknikleri, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Fidanlık ve Tohum İşleri Daire Başkanlığı, Ankara. Güngör, D., Atatoprak, A., Özer, F., Akdağ, N., Kandemir, N.D., 2002. Bitkilerin Dünyası, Bitki Tanıtımı Detayları ile Fidan Yetiştirme Esasları. Lazer Ofset Matbaa, Ankara. Haciseferogulları H, Ozcan M, Sonmete MH, O Ozbek., 2005. Some physical and chemical parameters of wild medlar (Mespilus germanica L.) fruit grown in Turkey. Journal of Food Engineering, 69: 1–7. Hays, J. F. Jr., 1990. Wildlife considerations in windbreak renovation. In: Great Plains Agricultural Council, compiler. Windbreaks: Living with the wind: Proceedings, windbreak renovation workshop; 1990 October 23-25. Jahromi, M.K., Rafiee, S., Jafari, A., Ghasemi Bousejin, M.R., Mirasheh, R., Mohtasebi, S.S., 2008. Some physical properties of date fruit (cv. Dairi). International Agrophysics, 22 (3): 221–224. Jha, S.N., Kingsly, A.R.P., Sangeeta, C., 2005. Physical and mechanical properties of mango during growth and storage for determination of maturity. Journal of Food Engineering, 72: 73-76. Krupinsky, J.M., Frank, A.B., 1986. Effects of water stress on Tubercularia canker Russian olive. Montana State Univ. Coop. Ext. 117: 171-172. McGuire, R.G., 1992. Reporting of objective colour measurements. HortScience, 27 (12), 1254–1255. Mohsenin, N.N., 1970. Physical properties of plant and animal materials. Gordon and Breach Science Publishers, New York. Olson, D.F., 1974. Elaeagnus L. In: Schopmeyer, C.S. (Ed.), Seeds of Woody Plants in the United States, Agric. Handbook 450, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington, DC, pp. 376-379. Olson, D.F., Barbour, R.J., 2004. Elaeagnus L., In: Woody Plant Seed Manual. USDA Forest Service, National Seed Laboratory, Seed Technology Center Publications, USA. www.nsl.fs.fed.us/wpsm/Elaeagnus.pdf, Erişim: 20.04.2008. Owolarafe, O.K., Olabige, M.T. Faborode, M.O., 2007. Physical and mechanical properties of two varieties of fresh oil palm fruit. Journal of Food Engineering, 78: 1228–1232. Özdemir, G., Kalyoncu, İ.H., 2011. A selection study on oleaster (Elaeagnus angustifolia L.) grown in the campus area of Selcuk University in Konya, Turkey. African Journal of Biotechnology, 10 (77), 17726-17736. Yıldız, M., Altuntaş, E., 2015. Üvez meyvesinin bazı biyoteknik özelliklerinin belirlenmesi. 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-5 Eylül 2015, 409-412, Diyarbakır.
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Gülcan ŞAHİN

Orcid: 0000-0003-3835-1538
Author: Ebubekir ALTUNTAŞ
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2018

Bibtex @research article { gbad329014, journal = {Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi}, issn = {2146-8168}, eissn = {2146-8168}, address = {Gaziosmanpasa University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Gülcan and ALTUNTAŞ, Ebubekir} }
APA ŞAHİN, G , ALTUNTAŞ, E . (2018). Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7 (1), 1-11. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gbad/issue/34849/329014
MLA ŞAHİN, G , ALTUNTAŞ, E . "Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2018): 1-11 <http://dergipark.org.tr/gbad/issue/34849/329014>
Chicago ŞAHİN, G , ALTUNTAŞ, E . "Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2018): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri AU - Gülcan ŞAHİN , Ebubekir ALTUNTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-8168-2146-8168 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri %A Gülcan ŞAHİN , Ebubekir ALTUNTAŞ %T Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri %D 2018 %J Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi %P 2146-8168-2146-8168 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Gülcan , ALTUNTAŞ, Ebubekir . "Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri". Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 / 1 (April 2018): 1-11.
AMA ŞAHİN G , ALTUNTAŞ E . Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri. GBAD. 2018; 7(1): 1-11.
Vancouver ŞAHİN G , ALTUNTAŞ E . Kuş İğdesi Meyvesinin Fiziko-mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. 2018; 7(1): 11-1.