Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 91 - 101 2019-03-26

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları
Viewpoints of Preschool Teachers About Science Centers at Schools and Science Education

Preschool Teachers Perspectives on Science Center and Science Education in Schools

Ahmet Turan ORHAN [1]

45 98

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin görev yaptıkları okullardaki fen merkezleri ve fen eğitimi ile ilgili görüşlerini alarak analiz etmektir. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı çalışmada okul öncesi öğretmenleri ile görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler betimsel analiz ile ortaya konulmuştur. Araştırmanın örneklemini, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında İç Anadolunun orta büyüklülteki bir il merkezindeki 25 farklı ilkokulda görev yapan 60 okul öncesi öğretmeni oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, okul öncesi öğretmenleri fen eğitimi ve fen merkezleri ile ilgili düşüncelerini ortaya koymak için araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, okul öncesi öğretmenlerinin okullarındaki fen merkezi değerlendirmeleri ve okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine bakış açıları olarak iki kategoriye ayrıldığını göstermiştir. Araştırma sonuçları, çalışmaya katılan öğretmenlerin tamamına yakınının fen eğitiminin önemine vurgu yaptıklarını fakat okullarındaki fen merkezlerini, bu dersin içeriği açısından yeterli görmediklerini ortaya koymaktadır.

The goal of this research is to obtain the evaluations of preschool teachers about science centers in their school and science education and to analyze their views on the basis of the obtained data. The study is carried out with qualitative research method, interviews are held with preschool teachers and the obtained data are presented through descriptive analysis. Study group of this research involves a total of 60 teachers who used to work at 25 different primary schools in Sivas city center during 2017-2018 academic semesters. An interview form is designed and prepared by the researcher and it is used as data collection tool for obtaining the views of preschool teachers about science education and science centers at schools. Findings of the research are separated into two as evaluations of preschool teachers about science centers in the schools and viewpoints of preschool teachers about science education; the information separated into two groups is then analyzed in details. According to the obtained data, it can be said that almost all of the participant teachers emphasized the importance of science education, but they think that science centers at schools are highly insufficient. 

 • Akcanca, N., Aktemur Gürler, S., & Alkan, H. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Caucasian Journal of Science, 4(1), 1-19.
 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S., & Kahveci, G. (2015). Okul öncesinde fen eğitimi (3. Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arends, R. I. (2012). Learning to teach (9th Ed.). New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Buldu, N., Buldu, M., & Buldu, M. (2014). Türkiye’de anasınıflarında ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda fen öğretimi üzerine bir kalite değerlendirmesi. Eğitim ve Bilim, 39(174), 214-232. doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.2974
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2017). Okul öncesi dönemde fen eğitimi ve öğretmenin rolü. M. Metin ve Ç. Şahin (Eds.), Örnek uygulamalarla okul öncesi dönemde fen eğitimi (s. 29-49) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 364-371.
 • Demirci, B. (2017). Fen eğitimi politikası. M.P. Demirci Güler (Ed.), Fen bilimleri öğretimi (s. 1-7) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ersay, E. (2017). Okul öncesi dönemde fen eğitimi anlayışları ve program örnekleri. H. Ş. Ayvacı ve S. Ünal (Eds.), Kuramdan uygulamaya okul öncesinde fen eğitimi (s. 323-343) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ertürk Kara, H. G., & Aydın Şengül, Ö. (2016). Türkiye’de okul öncesi dönemde fen eğitimi alanındaki çalışmaların incelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 8, 61-85.
 • Howe, A. C., & Jones, L. (1998). Engaging children in science. (Second Edition). New Jersey: Macmillan College Publishing Company, Prentice- Hall Inc.
 • Karademir, E. (2017). Fen öğretiminde beceri kavramı ve disiplinlerarası kullanımı. E. Karademir (Ed.), Örnek ve uygulama destekli fen öğretiminde disiplinlerarası beceri etkileşimi (s. 1-40) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Loxley, P., Dawes, L., Nicholls, L., & Dore, B. (2016). İlköğretimde eğlendiren ve anlamayı geliştiren fen öğretimi. H. Türkmen, M. Sağlam ve E. Şahin-Pekmez (çev.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Orhan, A. T. (2018). Erken çocukluk dönemi fen eğitiminde sıklıkla kullanılan materyaller. A. T. Orhan (Ed.), Erken çocuklukta fen eğitimi, Ankara: Eğiten Kitap.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Sarışan-Tungaç, A., & Yaman, S. (2018). Okul öncesi eğitim program ve fen eğitimi. A. T. Orhan (Ed.), Erken çocuklukta fen eğitimi, Ankara: Eğiten Kitap.
 • Simsar, A., Doğan, Y., & Yalçın, V. (2017). Okul öncesi sınıflarındaki fen merkezleri ve kullanım durumlarının incelenmesi-Kilis örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 147-164.
 • Spodek, B., & Saracho, O. N. (2007). Contemporary Perspectives on Science and Technology in Early Childhood Education. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing.
 • Ültay, N., Ültay, E., & Çilingir, S. K. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin fen konularındaki uygulamalarının incelenmesi. Journal of Graduate School of Social Sciences, 22, 773–792.
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Fen merkezi ve deneyler. A. T. Orhan (Ed.), Erken çocuklukta fen eğitimi, Ankara: Eğiten Kitap.
 • Yaman, S. (2013). Investigation of questions in science and technology textbooks in terms of requirements of the curriculum after educational reform in Turkey. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 5(2), 164-175.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, H. İ. (2018). Erken çocukluk dönemi fen eğitiminde kavramlar, kavram yanılgıları ve kavram öğretimi. A. T. Orhan (Ed.), Erken çocuklukta fen eğitimi, Ankara: Eğiten Kitap.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart, 2019
Journal Section All kinds of scientific studies about educational sciences and field education
Authors

Orcid: 0000-0001-9613-3761
Author: Ahmet Turan ORHAN (Primary Author)
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { gebd530585, journal = {Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2149-4932}, eissn = {2149-9381}, address = {Gazi Kitabevi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {91 - 101}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları}, key = {cite}, author = {ORHAN, Ahmet Turan} }
APA ORHAN, A . (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1), 91-101. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gebd/issue/44078/530585
MLA ORHAN, A . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 91-101 <http://dergipark.org.tr/gebd/issue/44078/530585>
Chicago ORHAN, A . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (2019): 91-101
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları AU - Ahmet Turan ORHAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 101 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-4932-2149-9381 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Journal of Educational Science Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları %A Ahmet Turan ORHAN %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları %D 2019 %J Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2149-4932-2149-9381 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ORHAN, Ahmet Turan . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okullarındaki Fen Merkezine ve Fen Eğitimine Yönelik Bakış Açıları". Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 5 / 1 (March 2019): 91-101.