Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 350 - 355 2018-12-31

Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi

Havva Esra Uyar Türkyılmaz [1] , Nuray Camgöz Eryılmaz [2] , Nihan Aydın Güzey [3] , Ahmet Gedikli [4]

24 199

Giriş ve Amaç:

Çalışmanın amacı hastaların anestezi, anestezi uzmanı ve görevleri hakkındaki bilgilerini saptamak ve hastaların anesteziye yönelik endişe ve korkularını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem:
Operasyonu planlanan hastalara anestezi polikliniğinde 32 soruluk bir anket formu uygulandı. Anket, hastaların sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra anestezi hakkında bilgileri, anestezistler ve görevleri konusunda bilgileri ve anesteziden duydukları endişeleri konularında soruları içermekteydi. 500 hastaya ulaşılması planlandı.
Bulgular:
Doldurulan 500 anket formundan 480 tanesi değerlendirmeye uygundu. Katılımcıların %44,2 ’si anestezistin uzman hekim olduğunu biliyordu; %73,3’ü anestezi uygulamasının anestezi uzmanı tarafından yapıldığını düşünüyordu. Katılımcıların %26’sı anestezi sırasında takibin anestezi uzmanı tarafından yapıldığını; %10’u operasyon sırasında bir problem çıktığında gerekli tedavinin anestezi uzmanı tarafından yapılacağını düşünüyordu. Katılımcıların %66,5’i operasyon sonu ağrı çekmekten, %46,5’i anesteziden uyanamamaktan, %47,7’si operasyon sırasında uyanmaktan, %36’sı anestezistin bilgisiz ya da deneyimsiz olmasından korkuyordu.
Tartışma ve Sonuç:
Çalışmamızda, anestezi uzmanlarının vaka takibinde, operasyon sırasında meydana çıkan sorunların çözümünde ve postoperatif ağrı yönetimindeki rolünün hastalar tarafından bilinirliği az olduğu tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Introduction: The aim of this study is to determine the knowledge of the patients about anaesthesia procedure and anesthesiologists and concerns and anxiety of the patients about anaesthesia procedure.Methods: A form consisting of 32 questions were given to the patients at anaesthesia policlinic before the surgery. The questions were about social-demographical properties of patients, patients' knowledge about anaesthesia, anesthesiologists and their tasks and patients' concerns about anaesthesia. 500 patiens were invited to fill out the form.

Results: 480 of the 500 forms filled were suitable for the assessment. 44.2% of the participants knew that anesthesiologist is a medical doctor. 73.3% of participants estimated that anaesthesia implementation is carried out by anesthesiolgist, 26% estimated that follow up during the surgery period is carried out by anesthesiolgist, 10% estimated that if any problem occurs during surgical period the treatment should be performed by anesthesiolgist. 66.5% of participants were 

scared of postoperative pain, 46.5% were scared of not waking up after anaesthesia period, 47.7% were scared of waking up during the operation, 36% were scared of unskillfulness or inexperience of the anesthesiologist.

Discussion and Conclusion: It is determined from this study that role of anesthesiologist especially at follow-up during surgery and management of postoperative pain is not well-known by the patients.

 • Kaynaklar1 Oliveira KF, Clivatti J. What do Patients Know about the Work of Anesthesiologists? Rev Bras Anestesiol 2011; 61: 6: 720-727
 • 2 Gottschalk A, Seelen S, Tivey S. What do patients know about anesthesiologists? Results of a comparative survey in an U.S., Australian, and German university hospital. Journal of Clinical Anesthesia (2013)25,85–91
 • 3 Ribeiro C.S, de Barros Mourão J.I. Anesthesiologist: the patient’s perception. .doi.org/10.1016/j.bjane.2014.05.014
 • 4 Fitzgerald B.M, Elder J. Will a 1-Page Informational Handout Decrease Patients’ Most Common Fears of Anesthesia and Surgery? doi:10.1016/j.jsurg.2008.07.013
 • 5 Aras D, Çil C, Akçaoğlu A,C. Denizli ili Yenşehir Sağlık Ocağı bölgesinde halkın anesteziyoloji uygulamalarına ilşkin bilgi,tutum ve önceki anestezi deneyimleri. PamMed J 2009;2(2):76-82
 • 6 Ölmez D, Yıldırım H. Hastaların anestezi, anestezist ve görevleri hakkındaki bilgi düzeyleri: anket çalışması. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 135-139, 2003
 • 7 Demir A, Turan S, Balaban F. Anestezi Uygulamaları ile İlgili Olarak Preanestezik Değerlendirme Sırasında Hastalarda Yapılan Anket Çalışması. Türk Anest Der Dergisi 2009; 37(4):225-233
 • 8 Turhan Y, Avcı R, Özcengiz D. Elektif cerrahi hazırlığında preoperatif ve postoperatif anksiyetenin hasta memnuniyeti ile ilişkisi. Anestezi Dergisi 2012; 20 (1): 27 – 33
 • 9 Reşide A, Serhat K, Emre Ü, Ayla T, Haydar fi. Preoperatif anksiyete nedenleri ve değerlendirilmesi: APAIS ve STAI skorlarının karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2007;5(1):7-13
 • 10 Şekerci S, Akpek E, Göktuğ A, Çetinsoy BC, Karabıyık L, Erdemli Ö ve ark. Hasta ve yakınları ile toplumun farklı kesimlerinin anestezi ve uygulamaları konusundaki bilgi ve davranışları. Anestezi Dergisi 2001;9(1):48-51.
 • 11 Mavridou P, Dimitriou V, Manataki A. Patient’s anxiety and fear of anesthesia: effect of gender, age, education, and previous experience of anesthesia. A survey of 400 patients. J Anesth (2013) 27:104–108.
 • 12 Uma B.R. and Anitha Hanji S., “Anaesthesia and Anaesthesiologists How Famous Are we among the General Population?” - A Survey. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2013 Dec, Vol-7(12): 2898-2900
 • 13 Jindal P, Khurana G, Bharadwaj A, Mallik S, Oberoi D. Current understanding of the literate versus illiterate patient's knowledge about anesthesiologists: A comparative study. Anesth Essays Res. 2013 Jan-Apr; 7(1): 58–64.
 • 14 Garcia-Marcinkiewicz A, Long T, Danielson D, Rose S. Health literacy and anesthesia: patients’ knowledge of anesthesiologist roles and information desired in the preoperative visit. Journal of Clinical Anesthesia (2014)26, 375–382
 • 15 Mavrıdou P, Dımıtrıou V, Papadopoulou M, Manatakı A, Arnaoutoglou E, Papadopoulos G. Effect of previous anesthesia experience on patients’ knowledgeand desire for information about anesthesia and the anesthesiologist : A 500 patients’ survey from Greece. Acta Anaesth. Belg., 2012, 63, 63-68
 • 16 Calman L, Mihalache A, Evron S, Ezri T. Current Understanding of the Patient’s Attitude Toward the Anesthetist’s Role and Practice in Israel: Effect of the Patient’s Experience
 • 17 Lee J.J., Lee N.H., Park C.M., Hong S.J., Kong M.H., Lee K.H., Yon J.H., Song S.O. Public awareness about the specialty of anesthesiology and the role of anesthesiologists: a national survey. Korean J Anesthesiol 2014 January 66(1): 12-17
 • 18 Baaj J., Takrourı M.S, Husseın B.M., Al Ayyaf H. Saudı patıents’ knowledge and attıtude toward anesthesıa and anesthesıologısts. Middle East Journal of Anesthesia 18 (4), 2006
 • 19 Hariharan S, Merritt-Charles L, Chen D. Patient perception of the role of anesthesiologists: a perspective from the Caribbean. Journal of Clinical Anesthesia (2006)18, 504 – 509
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Havva Esra Uyar Türkyılmaz (Primary Author)
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Author: Nuray Camgöz Eryılmaz
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Nihan Aydın Güzey
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Author: Ahmet Gedikli
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { gopctd435950, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {350 - 355}, doi = {10.16899/gopctd.435950}, title = {Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Uyar Türkyılmaz, Havva Esra and Camgöz Eryılmaz, Nuray and Aydın Güzey, Nihan and Gedikli, Ahmet} }
APA Uyar Türkyılmaz, H , Camgöz Eryılmaz, N , Aydın Güzey, N , Gedikli, A . (2018). Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (4), 350-355. DOI: 10.16899/gopctd.435950
MLA Uyar Türkyılmaz, H , Camgöz Eryılmaz, N , Aydın Güzey, N , Gedikli, A . "Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 350-355 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/39480/435950>
Chicago Uyar Türkyılmaz, H , Camgöz Eryılmaz, N , Aydın Güzey, N , Gedikli, A . "Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 350-355
RIS TY - JOUR T1 - Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi AU - Havva Esra Uyar Türkyılmaz , Nuray Camgöz Eryılmaz , Nihan Aydın Güzey , Ahmet Gedikli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.435950 DO - 10.16899/gopctd.435950 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 350 EP - 355 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.435950 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.435950 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi %A Havva Esra Uyar Türkyılmaz , Nuray Camgöz Eryılmaz , Nihan Aydın Güzey , Ahmet Gedikli %T Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.435950 %U 10.16899/gopctd.435950
ISNAD Uyar Türkyılmaz, Havva Esra , Camgöz Eryılmaz, Nuray , Aydın Güzey, Nihan , Gedikli, Ahmet . "Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 4 (December 2019): 350-355. https://doi.org/10.16899/gopctd.435950
AMA Uyar Türkyılmaz H , Camgöz Eryılmaz N , Aydın Güzey N , Gedikli A . Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi. J Contemp Med. 2018; 8(4): 350-355.
Vancouver Uyar Türkyılmaz H , Camgöz Eryılmaz N , Aydın Güzey N , Gedikli A . Hastaların Anestezi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Saptanması Ve Anestezi Öncesi Korkularının Belirlenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018; 8(4): 355-350.