Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 65 - 70 2017-09-30

Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri

Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN [1] , Talip MANKAN [2] , Hilal TÜRKBEN POLAT [3]

229 1140

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin el hijyeni ve eldiven kullanımı hakkında bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. ve 4.sınıf öğrencileri (n=430) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında sosyo-demografik veri formu, el hijyeni ve eldiven kullanımı ile ilgili ve enfeksiyonun önlenmesine yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımı, ortalama ve t testi kullanılmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin cinsiyete göre bilgi puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere göre daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır.

Araştırmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerin el hijyeni bilgi puan ortalamalarının 70,10±14,58  olduğu belirlenmiştir.


Hemşirelik Eğitimi, El Hijyeni, Öğrenci Hemşire
 • Breathnach AS. (2009). Nosocomialinfections. MedicalMicrobiologist, 37 (10): 557- 561.
 • Ertek M. (2008). Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonların: Türkiye verileri. Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonların: Koruma ve Kontrol Sempozyumu Dizisi, s:9-14.
 • World HealthOrganization. (2009). WHO Guidelines on HandHygiene in HealthCare, WHO, Geneva.http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597906_eng.pdf Erişim: 23.07.2015
 • T.C.Sayıştay Başkanlığı (Aralık 2007).“Hastane Enfeksiyonları ile Mücadele”, Performans Denetim. Raporu, Ankara. s.33http://docplayer.biz.tr/5417864-Performans-denetimi-raporu-hastane-enfeksiyonlari-ile-mucadele.html Erişim:10.Eylül 2015
 • Allegranzi, B.,Storr, J., Dziekan, G., Leotsakos, A., Donaldson, L., &Pittet, D. (2007). Thefirst global patientsafetychallenge “Cleancare is safer care”: Fromlaunchtocurrentprogressandachievements. J HospInfect, 65 (Suppl. 2), 115-123.
 • Güner, R. (2011). Öncelik hangisinde? El hijyeni. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 15, 110-112.
 • Creedon SA (2006). Healtcareworkers’ handdecontaminationpractices. ClinicalNursingResearch, 15( 1): 6-26.
 • Kim PW, Roghmann MC, Perencevich EN et al. (2003). Rates of handdiseinfectionassociatedwithgloveuse, patientisolation, andchangesbetweenexposuretovarious body site. AmericanJournal of Infection Control, 31( 2 ):97-103.
 • Karabey S, Çetinkaya ŞY, Alp E, Ergönül O, Esen Ş, Kaymakçı H. ( 2008). El Hijyeni Kılavuzu, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 12: Ek 1.
 • Yüceer S, Demir SG. (2009).Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyalenfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları, Dicle Tıp Dergisi, 36(3):226-233.
 • Artan MO, Artan C, Baykan Z. (2014). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonları ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (1): 17-21
 • Mankan T, Kaşıkçı M. (2015).Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonlarını Önlemeye İlişkin Bilgi Düzeyleri, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1):11-16
 • Mann CM, Wood A. (2006) How much do medicalstudentsknowaboutinfectioncontrol?, 64(4): 366-70.
 • Alp E. (2005).Cerrahi Kliniklerde İnfeksiyon Kontrolü. Ankem Dergisi,19:165-169.
 • Lucet JC, Rigaud MP, Mentre F. 2002. Handcontaminationbeforeandafterdifferenthandhygienetechniques: A randomizedclinicaltrial. Journal of HospitalInfection, 50: 276-280
 • Colosi A, Ergasti G, Murzilli G, Paolini V, Semeraro V, Trapani MM, et al. 2011. Healthcare studentsandtheirknowledge of healthcare-associatedinfections. AnnIg. 23(3):203-8.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. Türkiye el yıkama araştırması.(2012), 893, Ankara
 • Skodova M, Gimeno-Benítez A, Martínez-Redondo E, Moran-Cortes JF, Jiménez-Romano R, Gimeno-Ortiz A. (2015). Handhygienetechniquequalityevaluation in nursingandmedicinestudents of twoacademiccourses. Rev. Latino-Am. Enfermagem. July-Aug.;23(4):708-17
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Talip MANKAN
Country: Turkey


Author: Hilal TÜRKBEN POLAT
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { gumussagbil361835, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {65 - 70}, doi = {}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri}, key = {cite}, author = {BAHÇECİOĞLU TURAN, Gülcan and MANKAN, Talip and TÜRKBEN POLAT, Hilal} }
APA BAHÇECİOĞLU TURAN, G , MANKAN, T , TÜRKBEN POLAT, H . (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 65-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gumussagbil/issue/31206/361835
MLA BAHÇECİOĞLU TURAN, G , MANKAN, T , TÜRKBEN POLAT, H . "Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2017): 65-70 <http://dergipark.org.tr/gumussagbil/issue/31206/361835>
Chicago BAHÇECİOĞLU TURAN, G , MANKAN, T , TÜRKBEN POLAT, H . "Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2017): 65-70
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri AU - Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN , Talip MANKAN , Hilal TÜRKBEN POLAT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 70 VL - 6 IS - 3 SN - -2146-9954 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri %A Gülcan BAHÇECİOĞLU TURAN , Talip MANKAN , Hilal TÜRKBEN POLAT %T Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri %D 2017 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD BAHÇECİOĞLU TURAN, Gülcan , MANKAN, Talip , TÜRKBEN POLAT, Hilal . "Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 / 3 (September 2017): 65-70.
AMA BAHÇECİOĞLU TURAN G , MANKAN T , TÜRKBEN POLAT H . Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 65-70.
Vancouver BAHÇECİOĞLU TURAN G , MANKAN T , TÜRKBEN POLAT H . Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin Bilgi Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 70-65.