Year 2018, Volume 17, Issue 34, Pages 787 - 790 2018-12-30

Abdurrahman bin Muhammed b. Ubeydullah el-Enbari, Esraru'l-Arabiyye, (thk. Muhammed Behçet el-Baytar), Dımeşk: Matbatu'l-Mecmai'l-İlmiyyi'l-Arabi, trs.
Esraru'l Arab
أسرا ر العرب ية

Abdulkareem Mohammad Hafidh Alabeydi [1]

22 168

Bu çalışma, Abdurrahman bin Muhammed b. Ubeydullah el-Enbari'nin Esraru'l Arab adlı kitabın değerlendirmesidir. Kitap, dil felsefesi alanında yazılmış önemli eserlerdendir.

This article, is the evaluation of the book of Esraru'l Arab. It was been written by Abdurrahman bin Muhammad b. Ubeydullah al-Enbari . The book is one of the important works written in the field of language philosophy.

يعدُّ كتاب أسرار العربيّة لكمال الدّين الأنباري من كتب الفلسفة النحوية الّتي أسهمت إسهامامامَ دارس ى علم النَّحو العربيّ والباحثين في شؤونه الخاصة , وقد قامَفاعالً في تذليل العقبات النحويّة أالمؤلّف في هذا الكتاب بتفكيك الأفكار النحوية وتبسيطها من خلًل البحث عن العلة النحويّة التي تكتنفالدرس النّحويّ ، فقد بذل المؤلف رحمه الله جه ا دا متميّ ا زا في بيان العلل النحوية والإعرابية، وبحث في تسمية المصطلحاتالنحوية وأسبابها ، وكذلك أسباب تسمية الحركات، وعامل الرفع واختلًف النحاة فيه , والأسماء غير المتمكّنة وعلة بنائها , وعلة إعمال الاح رف المشبَّهة ، وغير ذلك من أبواب الدَّرس النحوي .

  • عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الانباري “أسرا ر العرب ي ة “( (بيروت-لبنان: دار الأرقم بن أبي الأرقم, 199
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2069-9010
Author: Abdulkareem Mohammad Hafidh Alabeydi (Primary Author)

Dates

Publication Date: December 30, 2018

ISNAD Alabeydi, Abdulkareem Mohammad Hafidh . "Abdurrahman bin Muhammed b. Ubeydullah el-Enbari, Esraru'l-Arabiyye, (thk. Muhammed Behçet el-Baytar), Dımeşk: Matbatu'l-Mecmai'l-İlmiyyi'l-Arabi, trs.". Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 34 (December 2019): 787-790. https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.505077