Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar,
Dergimizin Aralık 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır.
Aralık 2020 sayısı için 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında metinlerinizi gönderebilirsiniz.
Dergimizin yazım kurallarını, yayım süreçlerini, etik kuralları ve dergi politikaları sayfalarını incelemeniz, çalışmanızın değerlendirme süreçlerinden daha hızlı şekilde geçmesini sağlayacaktır.

17898

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,
Dergimizin Aralık 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır.
Aralık 2020 sayısı için 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında metinlerinizi gönderebilirsiniz.
Dergimizin yazım kurallarını, yayım süreçlerini, etik kuralları ve dergi politikaları sayfalarını incelemeniz, çalışmanızın değerlendirme süreçlerinden daha hızlı şekilde geçmesini sağlayacaktır.

17898

Cilt 18 - Sayı 36 - 30 Ara 2019
 1. John Dewey'in Naturalistik Din Anlayışı
  Sayfalar 337 - 362
  Abdulkadir Tanış , İlhami ÇITIR
 2. İslâm’ın İlk Dönemlerinde Piyasa İstikrarını Temin İçin Alınan Tedbirler
  Sayfalar 363 - 398
  Cemil LİV
 3. Eski Anadolu Türkçesi Kur'an Tercümelerinde Esmâ-i Hüsnâ'yı Karşılayan Söz Varlığı
  Sayfalar 399 - 438
  Erol KUYMA
 4. William Alston'da İlâhî Bilginin Doğası ve Zaman
  Sayfalar 439 - 464
  Abdulkadir TANIŞ
 5. Zemahşerî’nin 'Ruûsu’l-Mesâil' İsimli Hilâf Türü Eserinin Tahlil Edilmesi
  Sayfalar 465 - 496
  Abdülkadir TEKİN
 6. الحروف والوجود: دراسة مقارنة بين سفر يتسراه وابن عربي
  Sayfalar 499 - 524
  Malek ABDUL QADER
 7. İbâdiyye’nin Erken Dönem Hadis Kaynakları
  Sayfalar 525 - 556
  Ahmet ÖZDEMİR
 8. Kutsal Aptallık ve Aptallar Festivali - Orta Çağ’da Bir Dini Festivalin Betimsel Analizi -
  Sayfalar 557 - 582
  Süleyman TURAN
 9. Allah'ın Kudreti'nin İnsan Fiillerine Taalluk Alanı ve İmkânı (Kötülük Problemi Çerçevesinde Bir İnceleme)
  Sayfalar 583 - 608
  Seyithan CAN
 10. Tefsir, Siyer, Tarih ve Kur'ân'ın Kaynaklığı Üzerine
  Sayfalar 609 - 636
  Selim TÜRCAN
 11. Milli Tarihin Yeniden İnşa Sürecinde Sabitler ve Değişkenler: Bağımsızlık Öncesi ve Sonrası Azerbaycan Tarihçiliğinde Osmanlı İmajı (Tarih Ders Kitapları Çerçevesinde)
  Sayfalar 637 - 670
  Elnura Azizova
 12. .جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي. "صيد الخاطر" . تح. حامد أحمد طاهر، القاهرة: دار الفجر للتراث، 2013
  Sayfalar 707 - 713
  Mohammad THALGİ
 13. İslam Psikolojisinde Gelenekler, Paradigmalar ve Temel Kavramlar
  Sayfalar 671 - 684
  Nevzat GENCER , Rasjid SKİNNER
 14. İlk İslâm Âlimlerine Göre Megâzî ile Hadis Arasındaki İlişki
  Sayfalar 685 - 706
  Andreas GÖRKE , Kevser ÖZDOĞAN
Sosyal Medya

download