Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar,
Dergimizin 18. cilt, 36. sayısını yayımlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, bilimsel araştırmaları uluslararası ilim dünyasına ulaştırma ve araştırmacılara nitelikli yayın yapma konusunda katkı sağlama hedefi doğrultusunda özverili ekibi ve dinamik sistemi ile yoluna devam etmektedir.

Dergimizi tercih eden yazarlara, hakem/panelistlere, dergimizin yayım serüveninde emeği olan, katkı sağlayan ve takip eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen dergimizin tüm ekibine gösterdikleri üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum.

Dergimiz, Haziran 2020 sayısı için 15 Şubat 2019 tarihine kadar makale kabul etmektedir..

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,
Dergimizin 18. cilt, 36. sayısını yayımlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, bilimsel araştırmaları uluslararası ilim dünyasına ulaştırma ve araştırmacılara nitelikli yayın yapma konusunda katkı sağlama hedefi doğrultusunda özverili ekibi ve dinamik sistemi ile yoluna devam etmektedir.

Dergimizi tercih eden yazarlara, hakem/panelistlere, dergimizin yayım serüveninde emeği olan, katkı sağlayan ve takip eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen dergimizin tüm ekibine gösterdikleri üstün gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum.

Dergimiz, Haziran 2020 sayısı için 15 Şubat 2019 tarihine kadar makale kabul etmektedir..

Cilt 18 - Sayı 36 - 30 Ara 2019
 1. John Dewey'in Naturalistik Din Anlayışı
  Sayfalar 337 - 362
  İlhami Çıtır , Abdulkadir Tanış
 2. İslâm’ın İlk Dönemlerinde Piyasa İstikrarını Temin İçin Alınan Tedbirler
  Sayfalar 363 - 398
  Cemil Liv
 3. Eski Anadolu Türkçesi Kur'an Tercümelerinde Esmâ-i Hüsnâ'yı Karşılayan Söz Varlığı
  Sayfalar 399 - 438
  Erol Kuyma
 4. William Alston'da İlâhî Bilginin Doğası ve Zaman
  Sayfalar 439 - 464
  Abdulkadir Tanış
 5. Zemahşerî’nin 'Ruûsu’l-Mesâil' İsimli Hilâf Türü Eserinin Tahlil Edilmesi
  Sayfalar 465 - 496
  Abdülkadir Tekin
 6. الحروف والوجود: دراسة مقارنة بين سفر يتسراه وابن عربي
  Sayfalar 499 - 524
  Malek Abdul Qader
 7. İbâdiyye’nin Erken Dönem Hadis Kaynakları
  Sayfalar 525 - 556
  Ahmet Özdemir
 8. Kutsal Aptallık ve Aptallar Festivali - Orta Çağ’da Bir Dini Festivalin Betimsel Analizi -
  Sayfalar 557 - 582
  Süleyman Turan
 9. Allah'ın Kudreti'nin İnsan Fiillerine Taalluk Alanı ve İmkânı (Kötülük Problemi Çerçevesinde Bir İnceleme)
  Sayfalar 583 - 608
  Seyithan Can
 10. Tefsir, Siyer, Tarih ve Kur'ân'ın Kaynaklığı Üzerine
  Sayfalar 609 - 636
  Selim Türcan
 11. Milli Tarihin Yeniden İnşa Sürecinde Sabitler ve Değişkenler: Bağımsızlık Öncesi ve Sonrası Azerbaycan Tarihçiliğinde Osmanlı İmajı (Tarih Ders Kitapları Çerçevesinde)
  Sayfalar 637 - 670
  Elnura Azizova
 12. .جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي. "صيد الخاطر" . تح. حامد أحمد طاهر، القاهرة: دار الفجر للتراث، 2013
  Sayfalar 707 - 713
  Mohammad Thalgi
 13. İslam Psikolojisinde Gelenekler, Paradigmalar ve Temel Kavramlar
  Sayfalar 671 - 684
  Rasjid Skinner , Nevzat Gencer
 14. İlk İslâm Âlimlerine Göre Megâzî ile Hadis Arasındaki İlişki
  Sayfalar 685 - 706
  Andreas Görke , Kevser Özdoğan
Şablon Uygulama Videosu
Sosyal Medya

download