Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 16 Kasım 2020
Bitiş: 15 Şubat 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar,
Haziran 2021 sayısı için 15 Kasım-15 Şubat tarihleri arasında yazılarınızı gönderebilirsiniz.
İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonunu kullandığımızı hatırlatırız.
19539

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,
Haziran 2021 sayısı için 15 Kasım-15 Şubat tarihleri arasında yazılarınızı gönderebilirsiniz.
İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonunu kullandığımızı hatırlatırız.
19539

Cilt 19 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Farâbî’nin Eserlerinin Latinceye Tercüme Süreci ve Latin Düşüncesine Etkisi
  Sayfalar 547 - 581
  Mehmet Ata AZ
 2. Looking at the Past for Today: The Refugee Crisis of the Modern World and the Ottoman Commission for Immigrants (Muhacirin Komisyonu)
  Sayfalar 583 - 606
  Necmettin KIZILKAYA
 3. Fetva Mecmualarına Göre Tanzimat Öncesi Dönem Aile Yapısı Hakkında Bazı Tespitler
  Sayfalar 607 - 646
  Kasif OKUR
 4. Dini Danışmanlıkta Danışan Danışman İlişkisi Hadisler Çerçevesinde Teolojik Bir Bakış
  Sayfalar 647 - 678
  Fatma YÜKSEL ÇAMUR
 5. Seçmeli Kur’an-ı Kerim Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin (SKKMÖ) Geliştirilmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 679 - 707
  Ahmet ÇAKMAK, Münir ECER
 6. II. Meşrutiyet Sonrası Osmanlı Türkiye'sinde Pozitivizm Telakkisi: Hüseyin Cahid ve Ahmed Şuayb Bağlamında Bir İnceleme
  Sayfalar 709 - 731
  Adnan İHTİYAR
 7. Japonya’ya Müslüman Göçü
  Sayfalar 733 - 757
  Elif Büşra KOCALAN
 8. İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Maddi Değer Algıları ile Sosyal Sorumluluk Algıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 759 - 792
  Ahmet KOÇ
 9. مُسْتَوَيَاتُ التَّحْلِيلِ اللُغَوِيِّ فِي كِتَابِ "أَعْجَبِ العَجَبِ فِي شَرْحِ لَامِيَّةِ العَرَبِ" للزمخشري
  Sayfalar 793 - 821
  Mahmud KADDUM
 10. التطوّر الدلالي في الألفاظ العربية الواردة في كتاب سلسلة اللسان
  Sayfalar 823 - 848
  Malek Hassan Mahmoud ABDUL QADER
 11. فن الرثاء لدى شعراء القرن العشرين في غرب إفريقيا
  Sayfalar 849 - 885
  Faruk ÇİFTÇİ, Youssoufa SOUMANA
 12. Erken Dönem İslam Dünyasında Felsefenin Kabul ya da Reddinin Nedenlerini Anlamlandırma Üzerine
  Sayfalar 887 - 911
  İsmail TAŞ, Havva Sümeyra ALTINSOY
 13. Tevrat ve Kur’an’ı Antik Mısır Düşüncesi Işığında Okuma: Hz. Musa’nın Yılana Dönüşen Asası
  Sayfalar 913 - 947
  Mukadder SİPAHİOĞLU
 14. Felaket Dönemlerinde Deneyim Mimarisi, Anlam-Krizi ve Istırapları Dinî Referanslarla Anlamlandırma
  Sayfalar 949 - 980
  Bayram SEVİNÇ
 15. Telif Hakları Özelinde İslam Hukukunun Fikri Mülkiyet Yaklaşımına Dair Bir Araştırma
  Sayfalar 981 - 1011
  Ayşe SEZER
 16. Platon Felsefesinde Adalet, Düzen ve Yasa
  Sayfalar 1013 - 1042
  Sebile BAŞOK DİŞ
 17. Osmanlı İmparatorluğu’nda Çorum Şer‘iyye Sicillerine Göre Gayrimüslimlerin Çevreyle Olan İlişkileri (1839-1909)
  Sayfalar 1043 - 1081
  Zekeriya IŞIK
 18. Alışveriş Merkezi Mescitlerine Gelen Kadınların Tüketim ve Din Algısı Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 1083 - 1124
  Merve BOZOĞLU, Sevde DÜZGÜNER
 19. Bir Yöntem Çalışması Olarak Peygamber Kıssalarına Yaklaşım Biçimlerinin Tespiti
  Sayfalar 1125 - 1153
  Hamdullah ARVAS
 20. Ortaçağ İslâm Dünyasında Teşhir
  Sayfalar 1155 - 1184
  Nevzat KELEŞ
 21. Kurtuluştan Ma’neviyyâta: Doğu Asya’dan Bakışla Dinlerin Güncel Dönüşümü
  Sayfalar 1185 - 1209
  Shimazono SUSUMU, Yetkin KARAOĞLU
 22. Mustafa Karagöz, Sözlükbilim ve Tefsir Tehzîbü’l-Luga
  Sayfalar 1211 - 1216
  Ayşe UZUN
 23. H. Yunus Apaydın, Din ve Fıkıh Yazıları
  Sayfalar 1217 - 1223
  Kadir GÜRLER
 24. Taha Çelik, Hadis Mezhep İhtilaf (Beyhakî’nin Tahâvî’ye İtirazları)
  Sayfalar 1225 - 1232
  Mustafa YÜCEER
 25. Merhum Hocamız Prof. Dr. Hasan Onat
  Sayfalar 1233 - 1241
  Cemil HAKYEMEZ
 26. Merhum Hocamız Prof. Dr. Mahmut KAVAKLIOĞLU
  Sayfalar 1243 - 1249
  Kadir GÜRLER
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 16 Kasım 2020
Bitiş: 15 Şubat 2021