Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |


Değerli Araştırmacılar,
Dergimizin 19. Cilt, 1. sayısını yayımlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu sayıdan itibaren yayımladığımız makaleleri seslendirdik ve ses dosyalarına ait karekodları makale kapaklarına koyduk. Akademik dergicilikte belki de ilk kez gerçekleşen bu uygulamanın birçok yeniliklere öncülük edeceğine inanıyorum.

Tüm yazarlara, hakem/panelistlere, dergimize her türlü katkı sağlayan ve takip eden tüm paydaşlarımıza Editoryal ekip olarak teşekkür ediyoruz.

Dergimizin Aralık 2020 sayısı için makale kabulü devam etmektedir.
İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonunu kullandığımızı hatırlatırız.

17898

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı Hitit Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,
Dergimizin 19. Cilt, 1. sayısını yayımlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu sayıdan itibaren yayımladığımız makaleleri seslendirdik ve ses dosyalarına ait karekodları makale kapaklarına koyduk. Akademik dergicilikte belki de ilk kez gerçekleşen bu uygulamanın birçok yeniliklere öncülük edeceğine inanıyorum.

Tüm yazarlara, hakem/panelistlere, dergimize her türlü katkı sağlayan ve takip eden tüm paydaşlarımıza Editoryal ekip olarak teşekkür ediyoruz.

Dergimizin Aralık 2020 sayısı için makale kabulü devam etmektedir.
İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonunu kullandığımızı hatırlatırız.

17898

Cilt 19 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Anti-Göçmen ya da Anti-AB: Birleşik Krallık'ın Brexit Kararının Siyasi Söylem Analizi
  Sayfalar 1 - 34
  Deniz EROGLU , Nergiz Özkural KÖROĞLU
 2. Religio-Centric Migrant Policies of the Eastern Europe
  Sayfalar 35 - 62
  Zühal KARAKOÇ DORA
 3. Arap Dilinin Yapısından Kaynaklanan Çeviri Zorlukları
  Sayfalar 63 - 84
  Abdullah HACIBEKİROĞLU
 4. Alevi Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Karşı Tutumları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 85 - 118
  Nevzat GENCER
 5. Kemalpaşazâde’ye Göre Müşâkele Sanatı (Problemler ve Eleştirler)
  Sayfalar 119 - 150
  Mehmet Faruk ÇİFÇİ
 6. Divanü Lûgat-it-Türk’te Felsefî İçerikler
  Sayfalar 151 - 172
  Vefa TAŞDELEN
 7. Bağımsızlık Öncesi Ve Sonrası Kırgız Toplumunda Din Ve Dinî Kurumlar Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 173 - 206
  Timur KOZUKULOV
 8. Izutsu’nun Kur’ân'daki Ahlâki Kavramlara İlişkin Görüşlerinin Din Eğitimi Açısından Analizi
  Sayfalar 207 - 244
  Ramazan DİLER
 9. Çağdaş Şiî Islah Düşüncesinde Selefî Etkiler: Şerîat Senglecî Örneği
  Sayfalar 245 - 278
  Habip DEMİR
 10. Bir Kur’an Üslubu Olarak Şarta Bağlanan Hüküm Üzerinden İmkânsızlığın İfade Edilmesi
  Sayfalar 279 - 306
  Soner AKSOY
 11. Osmanlı Müelliflerinin Çalışmalarında Zeyd-Zeyneb Hadisesi Bağlamında Voltaire’in “Fanatizm veya Peygamber Muhammed’in Bağnazlığı” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Değerlendirmeler
  Sayfalar 307 - 338
  Muhammed İhsan HACIİSMAİLOĞLU
 12. Bir Fetvâ Emininin Hayratı: Gedizli Mehmed Efendi’nin Vakıf Faaliyetleri
  Sayfalar 339 - 368
  Talip AYAR
 13. İlk Hadis Usulü Eserinde Râmhürmüzî’nin Fıkhü’l-Hadîs Denemesi
  Sayfalar 369 - 404
  Fatih Mehmet YILMAZ
 14. دلالة التَّعبير باسم الفاعل في القرآن الكريم
  Sayfalar 405 - 426
  Muhammed RIZK
 15. Ahmed Feyzî Çorumî’nin el-Müntehab min Tertibi'l-‘ulûm Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 427 - 476
  Abdullah Sıtkı İLHAN
 16. Belâgat ve Edebî Tenkit Terimlerinin Teşekkülü Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi I
  Sayfalar 477 - 508
  İsa GÜCEYÜZ
 17. İnsanın Boş Özü: Hadis Literatüründe ve Klasik Arap Edebinde Etik ve Estetik
  Sayfalar 509 - 546
  Stefan SPERL , Suat KOCA
Sosyal Medya

download