Telif Hakkı

Yazarlar dergimizde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler.

Yazarlar, yayınladıkları materyalleri daha sonra başka bir yerde (academia.edu; DSpace vb.) dergimize atıf yaparak cilt/sayı ve sayfa belirterek çoğaltabilirler.

Yayınlanmış materyali çoğaltmak isteyen ticari amaç gütmeyen üçüncü taraflar, izin almaksızın çoğaltabilir.

Hitit İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 International License (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.


Hitit İlahiyat Dergisi’ne gönderilen araştırmalardan Telif Hakkı Devir Formu’nun sorumlu yazar tarafından imzalanıp gönderilmesi gerekir.

Sorumlu yazar dergiye gönderdiği araştırmasının değerlendirilmesi ve yayınlanması kapsamında aşağıdaki ilkeleri kabul ettiklerini beyan ederler:

 • Dergiye gönderilen makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu
 • Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
 • Sunulan makalenin tüm yazarlarından makaleyle ilgili tüm mali hakları Hitit İlahiyat Dergisi’ne devretme ve formda yer alan taahhütlerde bulunma hususunda yetki aldığını, bu nedenle doğmuş veya doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağını;
 • Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
 • Tüm yazarlarla ilgili e-mail ve posta adreslerinin DergiPark Akademik Sistemi’ne doğru girildiğini;
 • Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
 • Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
 • Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Hitit İlahiyat Dergisi yetkililerince sınırsız olarak kullanılmak üzere Hitit İlahiyat Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ettiğini
  beyan eder.
 • Yazarlar, patent haklarını, yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkını, makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet haklarının saklı olduğunu kabul eder.
 • Yazarlar, makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir.
 • Yazarlar, makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Hitit İlahiyat Dergisi’nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verir.
 • Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.
 • Yazarlar, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Hitit İlahiyat Dergisi ve Dergi Editörlerinin’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar ait olduğunu taahhüt eder.
 • Ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanmadığını, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığını ve etik kurallara uygun hareket ettiğini taahhüt eder.

Hitit İlahiyat Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 International License (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.