e-ISSN: 2757-6949
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hitit Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Hitit İlahiyat Dergisi ESCI (2015), TRDİZİN (2009), EBSCO Academic Search Ultimate (2002), Index Islamicus (2002) IndexCopernicus (2019) gibi dizinlerde indekslenen uluslararası bir dergidir. 

Dergimizin Aralık sayısı için 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında makale gönderebilirsiniz.

download

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Ocak 2022 Bitiş: 15 Şubat 2022

2021 - Cilt: 20 Sayı: 2