İsmail ARAZ Arş. Gör. Marmara Üniversitesi
Yayın 3 Hakemlik 0 CrossRef Atıf 0
3 Yayın
0 Hakemlik
0 CrossRef Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı Klasik Arap Edebî Tenkidi Tezevvuk Metodu

Kurum

Marmara Üniversitesi

Yayınlar

0

ATIF

0

FAVORİ

57

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
el-İ‘câzü’l-Belâgî el-Kitâbü’s-Sânî: el-Bâkıllânî-Abdülkâhir es-Süyûtî-er-Râfiî- Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ
Yazarlar: İsmail ARAZ
Yayın Bilgisi: 2022 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.1128897
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 66

0

ATIF

0

FAVORİ

66

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl
Yazarlar: İsmail ARAZ
Yayın Bilgisi: 2022 , İslam Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.26570/isad.1134053
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 77

0

ATIF

0

FAVORİ

77

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Kullanıcının DergiPark'ta kayıtlı görevi bulunmamaktadır.
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.