İsmail Araz profil resmi
İsmail Araz Dr. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Yayın 18 Hakemlik 1 CrossRef Atıf 2 TR Dizin Atıf 2
18 Yayın
1 Hakemlik
2 CrossRef Atıf
2 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü Klasik Arap Şiir Eleştirisi Arap Edebiyatı Tarihçiliği Tezevvuk Metodu

Kurum

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

el-İ‘câzü’l-Belâgî el-Kitâbü’s-Sânî: el-Bâkıllânî-Abdülkâhir es-Süyûtî-er-Râfiî- Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ
Yayın Bilgisi: 2022 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.1128897
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 188

1

1

188

Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl
Yayın Bilgisi: 2022 , İslam Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.26570/isad.1134053
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 184

0

1

184

0

1

273

Şeyhü’l-Belâgiyyîn Muhammed Ebû Mûsâ
Yayın Bilgisi: 2022 , Artuklu Akademi
DOI: 10.34247/artukluakademi.1148274
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 194

0

1

194

Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ. eş-Şi‘rü’l-Câhilî: Dirâse fî menâzi‘i’ş-şu‘arâ
DOI: 10.17335/sakaifd.1159962
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 540

0

1

540

Yayınlar

0

72

0

124

NAMAṬ ṢA‘B VE NAMAṬ MUḪÎF
Yayın Bilgisi: 2023 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.1181863
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 88

0

88

0

637

1

285

1

171

Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ, Mürâca‘ât fî Usûli’d-Dersi’l-Belâgî
DOI: 10.47502/mizan.1184016
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 235

1

235

1

137

1

147

Şeyhü’l-Belâgiyyîn Muhammed Ebû Mûsâ
Yayın Bilgisi: 2022 , Artuklu Akademi
DOI: 10.34247/artukluakademi.1148274
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 194

1

194

Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ’nın “Mine’l-Hasâdi’l-Kadîm” Adlı Eserinin Değerlendirilmesi
Yayın Bilgisi: 2022 , darulfunun ilahiyat
DOI: 10.26650/di.2022.33.2.1168483
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 224

1

224

1

243

1

540

1

273

1

188

Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl
Yayın Bilgisi: 2022 , İslam Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.26570/isad.1134053
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 184

1

184

Yayınlar

1

1

465

el-İ‘câzü’l-Belâgî el-Kitâbü’s-Sânî: el-Bâkıllânî-Abdülkâhir es-Süyûtî-er-Râfiî- Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ
Yayın Bilgisi: 2022 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.1128897
ATIF 1 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 188

1

1

188

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.