Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |


Dergimiz ULAKBİM TR DİZİN, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ResearchBibEBSCO-Host: Academic Search Ultimate ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/ Din Bilimleri) araştırma makaleleri, çeviri makaleler, olgu sunumu ve kitap kritiği türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup 2019 yılı itibariyle yalnızca elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz makale ve çalışmalarınızı ana sayfada yer alan "Makale gönder" linki üzerinden bize ulaştırmanızı rica ederiz. Makalelerde 150-250 kelime arası Türkçe Öz ve Abstract ile 5-8 kelime arası Anahtar Kelimeler ve Keywords bulunmalıdır. Hakemlik süreci tamamlanan makaleler için en az 750 kelimeden oluşan İngilizce genişletilmiş özet talep edilmektedir. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD-Metin altı dipnotlu atıf sistemi (2. Edisyon) benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org/). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Dergimize makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-15 Ekim arası olacak, bunun dışındaki tarihler makale kabulüne kapalı olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz ULAKBİM TR DİZİN, DOAJ (Directory of Open Access Journals), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ResearchBibEBSCO-Host: Academic Search Ultimate ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/ Din Bilimleri) araştırma makaleleri, çeviri makaleler, olgu sunumu ve kitap kritiği türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup 2019 yılı itibariyle yalnızca elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz makale ve çalışmalarınızı ana sayfada yer alan "Makale gönder" linki üzerinden bize ulaştırmanızı rica ederiz. Makalelerde 150-250 kelime arası Türkçe Öz ve Abstract ile 5-8 kelime arası Anahtar Kelimeler ve Keywords bulunmalıdır. Hakemlik süreci tamamlanan makaleler için en az 750 kelimeden oluşan İngilizce genişletilmiş özet talep edilmektedir. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD-Metin altı dipnotlu atıf sistemi (2. Edisyon) benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org/). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Dergimize makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-15 Ekim arası olacak, bunun dışındaki tarihler makale kabulüne kapalı olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

Cilt 10 - Sayı 23 - 15 Ara 2019
 1. Ottoman Justice Thought in Tanzimat Period and Transitional Justice: A Comparative Analysis
  Sayfalar 393 - 421
  Yunus KAPLAN
 2. Fıkıh Usulünde Te'vilin Mahiyeti
  Sayfalar 422 - 450
  Abdulbaki DENİZ
 3. Haber Naklinin Aklen Temellendirilmesi Bağlamında İcmâ’ Rivayetleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 451 - 468
  Abdulvasıf ERASLAN
 4. Grek Şârihlerden İbn Rüşd’e Değin Aristoteles’in Θ/Theta Kitabı’nın Hâricî Tarihi
  Sayfalar 469 - 486
  Abdürrezzak SEVİNDİK
 5. Sahabe Tefsirinde Fıkhi Yönelim
  Sayfalar 487 - 507
  Ahmet GÜL
 6. Âhâd Haberin Reddedildiği Durumlar - Ebû İshâk Eş-Şîrâzî (ö. 476/1084) Örneği-
  Sayfalar 508 - 527
  Ahmet ÖZDEMİR
 7. Yerli Kıbrıslı-Türkiye Göçmeni Ayrışmasında Değer Yönelimlerinin Rolü
  Sayfalar 528 - 554
  Ahmet Rifat GEÇİOĞLU , Yusuf EMRE
 8. Klasik Bir Kavramın Modern Dönemde Dönüşümü: Said Nursî’nin Mehdî Tasavvuru
  Sayfalar 555 - 578
  Habip DEMİR
 9. Klasik Dönem Kelamında Peygamberlere Yüklenen Toplumsal İşlevler
  Sayfalar 579 - 606
  Hasan CANSIZ
 10. Yeşeya:58 Bağlamında Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Makbul Orucun Anlamı
  Sayfalar 607 - 629
  İlbey DÖLEK
 11. Ahkâm Âyetlerinin Tefsîrinde Mezhebe Bağlılık (Beydâvî ve Nesefî Örneği)
  Sayfalar 630 - 655
  Mehmet BAĞIŞ
 12. el-Melikü’l-Muazzam’ın Mutaassıp Bir Hanefî Oluşu ve Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin Bu Süreçteki Rolü
  Sayfalar 656 - 683
  Muammer ARANGÜL
 13. Kuran-ı Kerim’in Tesettüre Bakışı
  Sayfalar 684 - 717
  Mustafa KARA
 14. Usul-i Selase’nin Fatiha Suresindeki İz Düşümü
  Sayfalar 718 - 746
  Ruhullah ÖZ
 15. Anlamı, Keyfiyeti ve İşlevi Bakımından Hz. Peygamber’e Salavat Getirme Hakkında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 747 - 778
  Serkan BAŞARAN
 16. حكم تعدد الأئمة في دار الإسلام
  Sayfalar 779 - 805
  Shawish MURAD
 17. Şerhu İbn ‘Akîlde İstişhâd Yöntemi
  Sayfalar 806 - 824
  Şehmus ÜLKER
 18. Yeni Bir İslami Edebiyat Teorisi Doğrultusunda Evrensellik
  Sayfalar 825 - 843
  Arif Karkhi ABUKHUDAİRİ
 19. Hindistan Ehl-i Hadis Ekolünde Şerh Geleneği - Azîmâbâdî’nin (ö. 1911) Avnu’l-Ma’bûd Adlı Eseri
  Sayfalar 844 - 851
  Abdulvasıf ERASLAN
Dizinler