Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 1 Ekim 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |


Dergimiz Ulakbim TR-Dizin, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve EBSCO-Host: Academic Search Ultimate tarafından taranan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/ Din Bilimleri) araştırma makalesi, çeviri makale ve olgu sunumu türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD dipnotlu atıf sistemi (2. Edisyon) benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-1 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-1 Ekim arası olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz Ulakbim TR-Dizin, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve EBSCO-Host: Academic Search Ultimate tarafından taranan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/ Din Bilimleri) araştırma makalesi, çeviri makale ve olgu sunumu türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD dipnotlu atıf sistemi (2. Edisyon) benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-1 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-1 Ekim arası olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

Cilt 11 - Sayı 25 - 15 Ara 2020
 1. Seyyah İbn Battûta’nın Gözüyle 14. Asır İran Toplumunda Tasavvuf
  Sayfalar 432 - 456
  Abdulcebbar KAVAK
 2. Hulefâ-yi Râşidîn Döneminde İktâ Uygulamaları
  Sayfalar 457 - 486
  Abdulkerim ÖNER
 3. Tâʿûn Rivayetleri Çerçevesinde Hadis Şârihlerinin Hz. Peygamberin Karantina Tavsiyesine Yönelik Yaklaşımları
  Sayfalar 487 - 511
  Abdulvasıf ERASLAN
 4. Dağın Öteki Yüzü: Sûfî Tefsirde Dağ Metaforu
  Sayfalar 512 - 532
  Ahmet GÜL
 5. Kur’an’a Göre İnsana Değer Katan Unsurlar
  Sayfalar 533 - 549
  Cumhur DEMİREL
 6. Fıkıh Usûlü Literatüründe Umûmu’l-Müşterek
  Sayfalar 550 - 574
  Fatih KARATAŞ
 7. Peygamber Kıssalarının Asliyeti Meselesi: Neden Atlantis Efsanesi Nûh Kıssasının Aslı Değildir?
  Sayfalar 575 - 593
  Hamdullah ARVAS
 8. Ulûmü’l-Kur’ân ve Tefsir Usûlü Kâideleri Bağlamında Musannifek’in Yazma Tefsir Nüshaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 594 - 627
  İsa KANİK
 9. Cumhuriyet Dönemi Dinler Tarihi Çalışmalarında Antropolojik Bakış Açısı
  Sayfalar 628 - 656
  İsmet TUNÇ, Ali Osman KURT
 10. el-Muğnî fî ‘İlmi'n-Nahv Adlı Eseri Örneğinde Çârperdî’nin İstişhâd Ettiği Şiirler
  Sayfalar 657 - 681
  Mahmut TEKİN
 11. Müslüman Azınlıklar Fıkhının Kavramsal Analizi
  Sayfalar 682 - 713
  Mehmet Hicabi SEÇKİNER
 12. Kuran Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: On Saatte Online Kuran Eğitimi Örneği
  Sayfalar 714 - 740
  Mustafa BAŞKONAK, Ayşe AKŞENER
 13. Arap Dili Gramerini Dil-Toplum İlişkisi Üzerinden Okuma Denemesi
  Sayfalar 741 - 762
  Rıfat AKBAŞ
 14. Arap Hristiyanlığı: Kısa Bir Tarih
  Sayfalar 763 - 786
  Alexander TREİGER
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 1 Ekim 2021
Dizinler