ISSN: 2146-4901
e-ISSN: 2667-6575
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Şırnak Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz Ulakbim TR-Dizin, Index Copernicus ve EBSCO-Host: Academic Search Ultimate tarafından taranan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizde, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din Bilimleri) araştırma makalesi, derleme makale, çeviri makale ve olgu sunumu türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD dipnotlu atıf sistemi (2. Edisyon) benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-1 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-1 Ekim arası olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Temmuz 2022 Bitiş: 1 Ekim 2022

2022 - Sayı: 28

88x31.png

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.