Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |


Dergimiz ULAKBİM TR DİZİN, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO-Host: Academic Search Ultimate ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/ Din Bilimleri) araştırma makalesi, çeviri makale ve olgu sunumu türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD dipnotlu atıf sistemi (2. Edisyon) benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-1 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-1 Ekim arası olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Şırnak Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz ULAKBİM TR DİZİN, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO-Host: Academic Search Ultimate ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini tarafından taranmaktadır. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/ Din Bilimleri) araştırma makalesi, çeviri makale ve olgu sunumu türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD dipnotlu atıf sistemi (2. Edisyon) benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-1 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-1 Ekim arası olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

Cilt 11 - Sayı 24 - 15 Haz 2020
 1. التَّصويرُ البَيَانِيُّ في آياتِ القتالِ دِرَاسَةٌ فَنِّيَّةٌ
  Sayfalar 5 - 41
  Abdelkarim AMIN MOHAMED SOLIMAN
 2. Din Eğitimi Bağlamında İnsanın Kutsalla İlişkisinin Araçları Olarak İslam Düşüncesinde Bilginin Kaynakları
  Sayfalar 42 - 68
  Ahmet ÖZALP
 3. Metin-Yorum İlişkisi ve Sebeb-i Nüzul Bilgisi Bağlamında Arâf Suresi 31. Ayet
  Sayfalar 69 - 97
  Arslan KARAOĞLAN
 4. Son Dönem Osmanlı Şeyhlerinden Kenân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
  Sayfalar 98 - 128
  Arzu Eylül YALÇINKAYA
 5. İlahiyat Alanında Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Gözüyle Din Dersi Öğretmenleri
  Sayfalar 129 - 158
  Ayşegül GÜN
 6. Öncü Sûfîlerden Fudayl b.‘Iyâd’ın (öl.187/802) İlmî Şahsiyeti
  Sayfalar 159 - 185
  Eyyup AKDAĞ
 7. İslam Fıkhına Göre İhramlı Halde Evlilik
  Sayfalar 186 - 205
  Fatih ÇİNAR
 8. Mubahın Şer’î Hüküm Olup Olmaması ile İlgili Yaklaşımlar ve Bunun Mubahın Sınırlandırılması ile İlişkilendirilmesi
  Sayfalar 206 - 239
  İbrahim YILMAZ
 9. Talmud Geleneğinde İsa’nın İz Düşümleri
  Sayfalar 240 - 259
  Kenan HAS , Arzu CEBE
 10. أثر اللجوء في الأدب العربي المعاصر المأساة السورية أنموذجاً
  Sayfalar 260 - 280
  Majed HAJ MOHAMMAD
 11. Sükûti İcmâın Kaynak Değeri
  Sayfalar 281 - 310
  Mehmet Ali AYTEKİN
 12. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları
  Sayfalar 311 - 324
  Mehmet Ali KİRMAN , Sinan SCHREGLMANN
 13. Bakara Suresi 74. Ayet Bağlamında Taşlar ve Allah Korkusu
  Sayfalar 325 - 345
  Merve SAÇLI
 14. İslam Edebiyatında İlmin Adabına Dair Bir Değerlendirme
  Sayfalar 346 - 367
  Murat ATAMAN , Adnan ARSLAN
 15. Türk ve Arap Mitolojisinin Ortak ve Özgün Figürleri
  Sayfalar 368 - 392
  Selman YEŞİL
 16. Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâikû’t-Te’vîl Tefsirinde Teşbih Sanatı
  Sayfalar 393 - 425
  Yunus AKÇA
Dizinler