ISSN: 2146-4901
e-ISSN: 2667-6575
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Şırnak Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz Ulakbim TR-Dizin, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve EBSCO-Host: Academic Search Ultimate tarafından taranan uluslararası bilimsel hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. Dergimizde, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/ Din Bilimleri) araştırma makalesi, çeviri makale ve olgu sunumu türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi çift taraflı kör-hakemli bir dergi olup elektronik ortamda (çevrimiçi) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergimizde kaynak gösterme biçimi olarak İSNAD dipnotlu atıf sistemi (2. Edisyon) benimsenmiştir (http://www.isnadsistemi.org). Makalelerin sisteme yüklenmeden önce İSNAD atıf sistemine ve "Yazım Kuralları" linkinde belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak-1 Nisan; Aralık sayısı için 1 Temmuz-1 Ekim arası olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Temmuz 2021 Bitiş: 1 Ekim 2021

2021 - Sayı: 26

Araştırma Makalesi

4. Hegel'in Protestan Devleti

Araştırma Makalesi

Üsâme b. Münkız’ın El-Bedi' Fî Naḳdi'ş-Şi'r Adlı Eserinin Edebî Tenkîd Literatüründeki Yeri ve Önemi

Araştırma Makalesi

Sosyal Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik, Güvenirlik Çalışması

Araştırma Makalesi

Buhârî’de Haksızlık Anlayışı (Kitâbu’l-Mezâlim Örneği)

Araştırma Makalesi

Mesâbîhu’s-Sünne Şerhlerinden Miftâhu’l-Fütûh’un Eşref el-Fukkāî’ye Aidiyeti Meselesi

Araştırma Makalesi

Abdüssamed, Husarî, Minşâvî ve Mustafa İsmâil’in Murattel ve Mücevved Tilavetlerinin Karşılaştırmalı Zamansal Analizi

Araştırma Makalesi

Ayahuasca: Ruhların Sarmaşığı

Araştırma Makalesi

Hükümlerde Değişimle İlgili Yapılan Bazı Yorum ve Değerlendirmelere Usûlî Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

جماليات البحر في رواية (أغانتا بورينا بوريناتا) لـ هاليكارناس باليكجيسي و(الشراع والعاصفة) لحنا مينة دراسة ‏أدبية مقارنة

Araştırma Makalesi

Edebî Bir Sanat Olarak Aksu’z-Zâhir (Nefyu’ş-Şey’ Bi-Îcâbihî) ve Kurân-ı Kerîm’de Kullanımı

Araştırma Makalesi

İslam Ekonomisi Açısından Türev Enstrümanlarının Eleştirel Bir Analizi

Araştırma Makalesi

XIX. Yüzyılda Hâlidîliğin Şark Medreselerine Tesirleri

88x31.png

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.