ISSN: 2146-4901
e-ISSN: 2667-6575
Başlangıç: 2010
Yayıncı: Şırnak Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ulakbim TR-Dizin, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Erih Plus, ve EBSCO-Host: Academic Search Ultimate tarafından taranan bilimsel hakemli bir dergidir.  Dinî araştırmalar alanına dair araştırma makalesi, derleme makale, çeviri makale ve olgu sunumu türünde bilimsel çalışmalar çift taraflı kör hakem denetiminden geçtikten sonra yayımlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin İSNAD dipnotlu atıf sistemine (2. Edisyon) ve dergimizin Makale Şablonuna (bk MAKALE ŞABLONU) ve Yazım Kurallarına (bk. YAZIM KURALLARI) göre düzenlenmesi gerekmektedir. Derginin yazım kurallarına ve makale şablonuna uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan red edilir.

Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik ortamda yayınlanan dergimizin makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 OCAK-1 MART; Aralık sayısı için 1 TEMMUZ-1 EYLÜL arası olacaktır. Makale sayısının yeterli düzeye ulaşması halinde bu tarihlerden önce de makale kabul süreci kapatılabilecektir.

2023 - Sayı: 30

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.