Makale Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen yazılar, önce Dergi Yayın Kurulunca dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Bk. Makale Yazım Kuralları

İSNAD Atıf Sistemi (www.isnadsistemi.org) ve dergi yazım kurallarına uygun görülmeyen hususlarda yazara düzeltme talebi gönderilir. Düzeltme talebi ile üst üste 3 defa yazara gönderilmesine rağmen biçimsel açıdan dergi kurallarına uymayan yazılar yazarına iade edilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel nitelik (sosyal bilim metodolojisine uygunluk, çalışmaların problematiğe dayalı tartışma-eksenli çalışmalar olması, çalışmanın özgün bir fikir/yorum/analiz içermesi) en önemli ölçütler olarak kabul edilmiştir.

Değerlendirme için uygun bulunan yazılar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir.

88x31.png

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.