Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi


Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ

Turkey
huseyingunes072@hotmail.com
Konular: İlahiyat,İslam Tarihi ve Sanatları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. İbrahim BAZ

Turkey
ibrahim.baz@hotmail.com
Konular: İlahiyat,Tasavvuf
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Talip DEMİR

Turkey
talipdemir83@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0030-9481
Konular: Din Sosyolojisi
Kurum: Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Harun TAKCI

Turkey
takciharun@hotmail.com
Konular: Felsefe ve Din Bilimleri,Mantık
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KURT

Turkey
ismailkurt1000@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-6118-0349
Konular: Tefsir
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Emin CENGİZ

Turkey
fatih-emin@hotmail.com
Konular: Filoloji,Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı,İlahiyat,Dilbilimi
Kurum: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR

Turkey
ozdemirahmet73@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7281-0916
Konular: Hadis
Kurum: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Hasan CANSIZ

Turkey
hcansiz@gmail.com
Konular: İlahiyat,Temel İslam Bilimleri,Kelam
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Gülizar ARTUÇ

Turkey
glzrm16@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0666-6618
Konular: Temel İslam Bilimleri,İslam Hukuku
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Yakup AKYÜREK

Turkey
yakupakyurek47@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3331-7090
Konular: İslam Tarihi
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Yabancı Dil Editörleri

Öğretim Görevlisi Muharrem ÜNEY

Turkey
muharremuney@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9592-5393
Konular: İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi Mohammad Rachıd ALDERSHAWI

Syria
aldershawi.m@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8616-3721
Konular: Arap Dili ve Belâgati
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN

Turkey
makirman@cu.edu.tr
Konular: İlahiyat,Sosyoloji
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Turkey
saruhan@ankara.edu.tr
Konular: İslam Felsefesi
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ömer DUMLU

Turkey
omer.dumlu@deu.edu.tr
Konular: Tefsir
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA

Turkey
muttaliparpa@gmail.com
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. David PESTROİU

Romania
pestroiu@gmail.com
Konular: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi,İlahiyat,Felsefe ve Din Bilimleri,Din Eğitimi,Din Felsefesi,Din Psikolojisi,Din Sosyolojisi,Dinler Tarihi,Din Sosyolojisi
Kurum: University of Bucharest

Doç. Dr. İbrahim BAZ

Turkey
ibrahim.baz@hotmail.com
Konular: İlahiyat,Tasavvuf
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. İbrahim YILMAZ

Turkey
ibrh.yilmaz@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜL

Turkey
agul_47@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hafiz ABDUL QADEER

Pakistan
qadeer.arabic@pu.edu.pk
Konular: Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı,Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı
Kurum: University of the Punjab

Doç. Dr. Yaşar ACAT

Turkey
yasaracat@hotmail.com
Konular: Dilbilimi
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Fevzi RENÇBER

Turkey
fevzirencber@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Mehmet Sait UZUNDAĞ

Turkey
sait_uzundag@hotmail.com
Konular: İlahiyat,Hadis
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Mehmet Şükrü ÖZKAN

Turkey
msozkan1250@gmail.com
Konular: Din Felsefesi
Kurum: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muammer ARANGÜL

Turkey
muammerarangul@gmail.com
Konular: İslam Hukuku
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Muhdi GÜNDÜZ

Turkey
mehdi.g82@gmail.com
Konular: Din Eğitimi
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU

Turkey
nurullahagitoglu@gmail.com
Konular: Hadis
Kurum: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ruhullah ÖZ

Turkey
ozruhullah@gmail.com
Konular: Kelam
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim AYĞAN

Turkey
aaygan@hotmail.com
Konular: İslam Sanatları,Türk İslam Sanatı,Hat,Mimari,Ortaçağ Arkeolojisi
Kurum: SIRNAK UNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS

Doç. Dr. Bahattin KELEŞ

Turkey
bahattinkeles@sirnak.edu.tr
Konular: İlahiyat,İslam Tarihi
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE

Turkey
mr_ysf@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1395-5207
Konular: Din Psikolojisi
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ

Turkey
tuncismet@gmail.com
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ

Turkey
abdulbakigunes@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Turkey
adnandemircan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9290-0780
Konular: İlahiyat,İslam Tarihi
Kurum: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ali Osman KURT

Turkey
aliosman.kurt@asbu.edu.tr
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Baki ADAM

Turkey
adam@divinity.ankara.edu.tr
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Turkey
cengizg@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6109-4659
Konular: Tasavvuf
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR

Turkey
hamdigundogar@hotmail.com
Konular: İslam Mezhepleri,Kelam
Kurum: Adıyaman Üniversitesi

Prof. Dr. Harun YILDIZ

Turkey
hyildiz@omu.edu.tr
Konular: İlahiyat,İslam Mezhepleri
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK

Turkey
hkucuk@erbakan.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0671-0199
Konular: Felsefe Tarihi,Tasavvuf,Tıp Tarihi ve Etik,Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL

Turkey
mbvarol@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0102-6811
Konular: İlahiyat,İslam Tarihi
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Turkey
sozdemir@amasya.edu.tr
Konular: Din Eğitimi
Kurum: Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi