Dergi Kurulları

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, İslam Tarihi ve Sanatları, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. İbrahim BAZ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2378-1391 Türkiye
İlahiyat, Tasavvuf

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Talip DEMİR Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 0000-0003-0030-9481 Türkiye
Din Sosyolojisi

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Emin CENGİZ Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-5109-1342 Türkiye
Filoloji, Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı, İlahiyat, Dilbilimi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KURT ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6118-0349 Türkiye
Tefsir
Dr. Hasan CANSIZ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6144-7784 Türkiye
İlahiyat, Temel İslam Bilimleri, Kelam
Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-7281-0916 Türkiye

Yüksek Lisans: İbnu'l-Vezir el-Yemani ve Hadisçiliği 2012 Erciyes Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora : er-Rebi' b. Habib ve el-Camiu's-Sahih Adlı Eseri 2017 Dicle Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hadis
Arş. Gör. Gülizar ARTUÇ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0666-6618 Türkiye
Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku
Arş. Gör. Yakup AKYÜREK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0003-3331-7090 Türkiye
İslam Tarihi

Yabancı Dil Editörü

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yazım Editörü

Arş. Gör. Delila ELÇE ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5688-8350 Türkiye
Dinler Tarihi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat, Sosyoloji
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-8065-3156 Türkiye
İslam Felsefesi
Prof. Dr. Ömer DUMLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tefsir
Prof. Dr. Abdulmuttalip ARPA İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Doç. Dr. David PESTROİU University of Bucharest Romanya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi
Doç. Dr. İbrahim BAZ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2378-1391 Türkiye
İlahiyat, Tasavvuf
Prof. Dr. İbrahim YILMAZ NWVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜL Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-6822-6581 Türkiye
Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Hafiz ABDUL QADEER University of the Punjab Pakistan
Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı, Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı
Doç. Dr. Yaşar ACAT ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dilbilimi
Doç. Dr. Fevzi RENÇBER ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Temel İslam Bilimleri, İslam Mezhepleri, Kelam
Doç. Dr. Mehmet Sait UZUNDAĞ Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
İlahiyat, Hadis
Doç. Dr. Mehmet Şükrü ÖZKAN Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-4748-8130 Türkiye
Din Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi Muammer ARANGÜL ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Muhdi GÜNDÜZ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0262-1989 Türkiye
Din Eğitimi
Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-4507-5300 Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Ruhullah ÖZ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1408-4316 Türkiye
Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim AYĞAN SIRNAK UNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS Türkiye
İslam Sanatları, Türk İslam Sanatı, Hat, Mimari, Ortaçağ Arkeolojisi
Doç. Dr. Bahattin KELEŞ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, İslam Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1395-5207 Türkiye
Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi İsmet TUNÇ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4767-8412 Türkiye
Dinler Tarihi

Mizanpaj Editörü

Dr. Arş. Gör. Ali KOÇAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI 0000-0002-8253-1897 Türkiye
Din Psikolojisi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-5573-670X Türkiye
İlahiyat, Tefsir
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9290-0780 Türkiye
İlahiyat, İslam Tarihi
Prof. Dr. Ali Osman KURT ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1459-7832 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Baki ADAM ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6109-4659 Türkiye
Tasavvuf
Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR Adıyaman Üniversitesi 0000-0003-4978-8436 Türkiye
İslam Mezhepleri, Kelam
Prof. Dr. Harun YILDIZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Türkiye
İlahiyat, İslam Mezhepleri
Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0671-0199 Türkiye
Felsefe Tarihi, Tasavvuf, Tıp Tarihi ve Etik, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0102-6811 Türkiye
İlahiyat, İslam Tarihi
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Din Eğitimi

88x31.png

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.