Amaç ve Kapsam

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin amacı, Türkiye'de ilahiyat alanında yapılan çalışmalara katkı sunmaktır.  Bu bağlamda dergimiz, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din Bilimleri) araştırma makalesi, derleme makale, çeviri makale ve olgu sunumu gibi çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu alanlara ait bilimsel çalışmaların yayımlanması bilimin evrenselliğine katkı sağlayacağı gibi bilginin erişilebilirliğini de kolaylaştıracaktır. Bu nedenle dergimizin en nihai hedefi bilim adına üretilen bilgileri topluma karşılıksız bir şekilde iletmek ve bilimin evrenselliğini pekiştirmektir.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dinî Araştırmalar adı altında aşağıda belirtilen alanlarda hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar:

Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık, Felsefe Tarihi.

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi.

88x31.png

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.