Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen tüm yazıların MAKALE ŞABLONUNA göre düzenlenmesi gerekmektedir. (Şablon uygulama videosu için TIKLAYINIZ)


Dergimiz makale yazım kuralı olarak İSNAD-dipnotlu atıf sistemini (kaynak gösterme biçimi, başlıklar, öz, abstract, anahtar kelimeler, keywords vb.) esas almaktadır. Dergimize gönderilecek makalelerde 450-500 kelime arası Türkçe özet ile bu özetin İngilizcesi (Abstract), 5-8 kelime arası Anahtar Kelimeler ve Keywords bulunmalıdır. Makalelerin bu formata uygun biçimde hazırlanarak dergi ana sayfasında yer alan "Makale gönder" linki üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. İSNAD (2. Edisyon) atıf sistemine uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır. İSNAD atıf sistemi için bk. https://www.isnadsistemi.org/. Çeviri makaleler için makaleyi yayımlayan yayıncıdan izin alınması gerekmektedir. 


Buna ek olarak yazı formatında aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. 

Makale Metni

Metin yazı karakteri: Palatino Linotype

Yazı puntosu: 11

Satır aralığı: 1,5.

Paragraf ilk satır: 1,25 cm

Kaynakça: Tek satır aralığı (Kaynakça bölümü yeni sayfadan başlamalıdır)

Kaynakça ikinci satır: Asılı 1,25 cm.


Dipnot Metni

Dipnot yazı karakteri: Palatino Linotype

Dipnot puntosu: 9

Dipnot satır aralığı: Tek


Sayfa Yapısı

Sayfa kenar boşlukları: 2,5 cm (Her yönden)


Bu biçimsel özelliklere göre düzenlenen makaleler 8000 kelimeyi aşmamalıdır. (Özet, Abstract, Dipnot ve Kaynakça dahil)


Başlıklandırma

Başlığı oluşturan sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük olmalı, başlıkta yer alan edat ve bağlaçlar ise küçük harfle yazılmalıdır. Ayrıca başlıklar kalın yazılmalı ve italik yazılmamalıdır (kitap isimleri ve özel durumlar hariç).


Ondalık sistem esas alınarak yapılmış bir başlıklandırma örneği:


Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akāid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri


Giriş


1. Ebû Hanîfe ve Akāid Risâleleri

2. Ebû Hanîfe’nin Beş Eseri Üzerine Yapılan Çalışmalar

2.1. Fıkhü’l-ekber’in Tercüme ve Şerhleri

2.1.1. Tercümeleri

2.1.2. Şerhleri

2.2. Fıkhü’l-ebsat’ın Tercüme ve Şerhleri

2.3. Âlim ve’l-müteallim’in Tercüme ve Şerhleri

2.4. Risâle’nin Tercüme ve Şerhleri

2.4.1. Tercümeleri

2.4.2. Şerhleri

Sonuç

Kaynakça


88x31.png

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.