Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-8171 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD), Mart ve Eylül  tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanları başta olmak üzere sosyal bilimler alanına katkı sunmayı amaçlar. Dergimizde özgün araştırma makalesi ve tercüme makale, kitap kritiği ve çeşitli tanıtım yazıları yayınlanır. Dergimizin yayım dili Türkçe olmakla beraber Arapça, İngilizce gibi diğer dillerde de yayım yapılmaktadır. Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve insanlardan veri toplanarak hazırlanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir.

        Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle şekil şartları açısından ön değerlendirmeye alınır. Makaleler, hakem süreci başlatılmadan önce öndeğerlendirme aşamasında intihal taramasından geçirilir. Yayım formatına uygun görülen ve ön değerlendirme sürecini olumlu tamamalayan  çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tâbi tutulur. Hakemlik süreci tamamlanan ve hakemlerden yayım onayı alan makaleler 750 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet ile beraber ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. 

        Mart sayısı için en geç 10 Ocak; Eylül sayısı için en geç 10 Temmuz tarihine kadar makale kabul edilecektir.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19/01/2019 tarihinde yapılan İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II kararlarını benimsemektedir.


Creative Commons Lisansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8171 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD), Mart ve Eylül  tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanları başta olmak üzere sosyal bilimler alanına katkı sunmayı amaçlar. Dergimizde özgün araştırma makalesi ve tercüme makale, kitap kritiği ve çeşitli tanıtım yazıları yayınlanır. Dergimizin yayım dili Türkçe olmakla beraber Arapça, İngilizce gibi diğer dillerde de yayım yapılmaktadır. Dergimize 2020 yılından itibaren gönderilen ve insanlardan veri toplanarak hazırlanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir.

        Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle şekil şartları açısından ön değerlendirmeye alınır. Makaleler, hakem süreci başlatılmadan önce öndeğerlendirme aşamasında intihal taramasından geçirilir. Yayım formatına uygun görülen ve ön değerlendirme sürecini olumlu tamamalayan  çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tâbi tutulur. Hakemlik süreci tamamlanan ve hakemlerden yayım onayı alan makaleler 750 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet ile beraber ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. 

        Mart sayısı için en geç 10 Ocak; Eylül sayısı için en geç 10 Temmuz tarihine kadar makale kabul edilecektir.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19/01/2019 tarihinde yapılan İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II kararlarını benimsemektedir.


Creative Commons Lisansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Duyuru

Yazarlar İçin Bilgilendirme

TR Dizin'in aldığı karar doğrultusunda; 2020 yılından itibaren dergimize gönderilen ve insanlardan veri toplanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlardan gerekli izinlere ilişkin bilgileri çalışmaya eklemesini ve izin belgelerinin bir nüshasını dergimize beyan etmesini istirham ederiz. Aksi durumda çalışmanın değerlendirme sürecine alınmadan reddedileceğini üzülerek beyan etmek isteriz.