ISSN: 2147-8171
e-ISSN: 2980-1109
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD), Mart ve Eylül  tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanları başta olmak üzere sosyal bilimler alanına katkı sunmayı amaçlar. Dergimizde özgün araştırma makalesi ve tercüme makale, kitap kritiği ve çeşitli tanıtım yazıları yayınlanır. Dergimizin yayım dili Türkçe olmakla beraber Arapça, İngilizce gibi diğer dillerde de yayım yapılmaktadır. Dergimize gönderilen makaleler, öncelikle şekil şartları açısından ön değerlendirmeye alınır. Makaleler, hakem süreci başlatılmadan önce öndeğerlendirme aşamasında intihal taramasından geçirilir. Yayım formatına uygun görülen ve ön değerlendirme sürecini olumlu tamamalayan  çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tâbi tutulur. Mart sayısı için en geç 01 Aralık; Eylül sayısı için en geç 01 Haziran tarihine kadar makale kabul edilecektir.

Creative Commons Lisansı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2023 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Eugen Ehrlich Sosyolojisinde Yaşayan Hukuk Kavramı

Araştırma Makalesi

منهج الإمام ابن رسلان في عرض القراءات وتوجيهها والدفاع عنها في كتابه شرح سنن أبي داود

Kitap İncelemesi

Nicholas Rescher’in Mantık İlmine Katkıları Kitap İncelemesi

Araştırma Makalesi

شرط الاستيطان في جماعة المكلفين في صلاة الجمعة وتطبيقاته المعاصرة

Araştırma Makalesi

Sabbân’ın Nahiv Terimlerine Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR’IN TESBÎTÜ DELÂİLÜ’N-NÜBÜVVE ESERİ BAĞLAMINDA HZ. MUHAMMED’İN (S.A.S.) NÜBÜVVETİNİN DELİLLERİ

Araştırma Makalesi

Teoloji ve Siyaset Felsefesi Açısından Eleştirel Bir Niteleme Olarak “Nevâbit”

Araştırma Makalesi

Arap Dilinde (لَيْسَ) Sözcüğü

Araştırma Makalesi

İbn Kemmûne’nin (ö. 683/1284) Nefsin Ezelî ve Ebedî Olduğunu İspatlamada Kullandığı Deliller

Araştırma Makalesi

Şihâbuddin el-Mercânî’nin Kazan Bölgesinde Kılınan Havl Namazı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Zebedu’l-ʿulûm ve ṣâḥibu’l-manṭûḳ ve’l-mefhûm Eseri Bağlamında İbnu’l-Mibred’in Dilciliği Üzerine Bir İnceleme

Duyuru

Yazarlar İçin Bilgilendirme

TR Dizin'in aldığı karar doğrultusunda; 2020 yılından itibaren dergimize gönderilen ve insanlardan veri toplanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlardan gerekli izinlere ilişkin bilgileri çalışmaya eklemesini ve izin belgelerinin bir nüshasını dergimize beyan etmesini istirham ederiz. Aksi durumda çalışmanın değerlendirme sürecine alınmadan reddedileceğini üzülerek beyan etmek isteriz.

Creative Commons Lisansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.