Dergi İletişim
Ad: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
E-posta: ilahiyatdergi@ogu.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Arş. Gör. Barış ÇAKAN
E-posta: b.cakan@ogu.edu.tr
Telefon: 0 (222) 217 57 57 / 6077
Editör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi İshak TEKİN
E-posta: itekin@ogu.edu.tr
Telefon: 0 (222) 217 57 57 / 6072
Duyuru

Yazarlar İçin Bilgilendirme

TR Dizin'in aldığı karar doğrultusunda; 2020 yılından itibaren dergimize gönderilen ve insanlardan veri toplanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlardan gerekli izinlere ilişkin bilgileri çalışmaya eklemesini ve izin belgelerinin bir nüshasını dergimize beyan etmesini istirham ederiz. Aksi durumda çalışmanın değerlendirme sürecine alınmadan reddedileceğini üzülerek beyan etmek isteriz.