Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl

Yıl 2022, Sayı 48, 266 - 271, 04.07.2022
https://doi.org/10.26570/isad.1134053

Öz

II. (VIII.) yüzyılın sonlarına doğru artan rivayet faaliyetleriyle beraber tedvin çalışmalarının hız kazanması, sair İslamî disiplinlerde olduğu gibi edebiyat alanında da birtakım yenilikleri beraberinde getirmiştir. Bu yeniliklerin belki de en önemlisi, uzun zaman dilimine yayılan sözlü tenkit faaliyetlerinin peyderpey tedvin edilmesi olmuştur. Asmaî’nin (ö. 216/831) Fuhûletü’ş-şuarâ’, İbn Sellâm’ın (ö. 231/846) Tabakātü fuhûli’ş-şu‘arâ’ ve İbn Kuteybe’nin (ö. 276/876) eş-Şi‘r ve’ş-şu‘arâ’ adlı eserleri, tenkit faaliyetlerinin yazılı serüvenine örnek verilebilecek ilk eserlerdendir. Sözlü-yazılı tenkit serüveni arasında köprü vazifesi gören bu eserler, alanında temel kaynaklar kabul edilmiş ve ilerleyen dönemlerde sistemli hale gelecek tenkit faaliyetlerinin şekillenmesinde belirleyici rol üstlenmiştir. Söz konusu eserlerden hareketle sonraki dönemlerde şiir tenkidinin bir ilim olarak anıldığı çalışmalar ortaya çıkmıştır. Ebü’l-Hasan İbn Tabâtabâ’nın (ö. 322/934) ‘İyârü’ş-şi‘r, Kudâme b. Ca‘fer’in (ö. 337/949 [?]) Nakdü’ş-şi‘r, Ebü’l-Hasan el-Cürcânî’nin (ö. 392/1001-1002) el-Vesâta beyne’l-Mütenebbî ve husûmih ve İbn Reşîk el-Kayrevânî’nin (ö. 456/1064) el-Umde fî mehâsini’ş-şi‘r ve âdâbih adlı eserleri, IV (X) ve V. (XI.) yüzyıllarda sistemleşerek gelişen şiir tenkidine dair yapılan çalışmalardan sadece bazılarıdır.

Kaynakça

  • Muhammed Muhammed Ebû Mûsâ, Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl, Kahire: Mektebetü Vehbe, 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Kitâbiyât
Yazarlar

İsmail ARAZ>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3482-0483
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 48

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { isad1134053, journal = {İslam Araştırmaları Dergisi}, issn = {1301-3289}, eissn = {2822-2903}, address = {Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40. Bağlarbaşı 34662 Üsküdar/İstanbul.}, publisher = {Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi}, year = {2022}, number = {48}, pages = {266 - 271}, doi = {10.26570/isad.1134053}, title = {Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl}, key = {cite}, author = {Araz, İsmail} }
APA Araz, İ. (2022). Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl . İslam Araştırmaları Dergisi , (48) , 266-271 . DOI: 10.26570/isad.1134053
MLA Araz, İ. "Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl" . İslam Araştırmaları Dergisi (2022 ): 266-271 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isad/issue/71157/1134053>
Chicago Araz, İ. "Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl". İslam Araştırmaları Dergisi (2022 ): 266-271
RIS TY - JOUR T1 - Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl AU - İsmailAraz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26570/isad.1134053 DO - 10.26570/isad.1134053 T2 - İslam Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 271 VL - IS - 48 SN - 1301-3289-2822-2903 M3 - doi: 10.26570/isad.1134053 UR - https://doi.org/10.26570/isad.1134053 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İslam Araştırmaları Dergisi Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl %A İsmail Araz %T Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl %D 2022 %J İslam Araştırmaları Dergisi %P 1301-3289-2822-2903 %V %N 48 %R doi: 10.26570/isad.1134053 %U 10.26570/isad.1134053
ISNAD Araz, İsmail . "Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl". İslam Araştırmaları Dergisi / 48 (Temmuz 2022): 266-271 . https://doi.org/10.26570/isad.1134053
AMA Araz İ. Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl. isad. 2022; (48): 266-271.
Vancouver Araz İ. Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl. İslam Araştırmaları Dergisi. 2022; (48): 266-271.
IEEE İ. Araz , "Mine’t-Türâsi’n-nakdî: Dirâse ve tahlîl", İslam Araştırmaları Dergisi, sayı. 48, ss. 266-271, Tem. 2022, doi:10.26570/isad.1134053