ISSN: 1307-5020
e-ISSN: 2717-6916
Başlangıç: 1956
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli yazarlarımız, Şarkiyat Mecmuası'nın Ekim 2022 (XLI) sayısı için makale kabulü 15.08.2022 tarihine kadar devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi’nin yayını olan Şarkiyat Mecmuası – Journal of Oriental Studies, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere (Nisan ve Ekim) yayınlanan, çok dilli, uluslararası bilimsel bir dergidir. 1956 yılında kurulmuştur.
Şarkiyat Mecmuası’nın amacı Doğu dilleri ve edebiyatları alanında özgün makale, yazma eser tahkik ve tanıtımı, bilimsel eleştiri, kitap eleştirisi ve çeviri makale makaleler yayınlayarak, alana ilişkin bilimsel bilgiye katkıda bulunmaktır. 
Şarkiyat Mecmuası’nın kapsamı Doğu dilleri ve edebiyatlarına odaklı olarak dil ve edebiyat, tarih, edebiyat tarihi, dil öğretimi, sanat ve kültür alanlarıdır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur. Derginin yayın dilleri Türkçe, İngilizce, Çince, Hintçe, Farsça, Arapça, Korece ve Urduca’dır.


2022 - Sayı: 40