e-ISSN: 2717-6916
Başlangıç: 1956
Yayımcı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Ekim 2024 (XLV)  sayısı için makale kabulüne başlanmış olup 11.08.2024 tarihinde sona erecektir. Dergimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

Önemli Duyuru: Şarkiyat Mecmuası'nda 2023 yılından itibaren bir yazarın aynı yıl tek makalesi neşredilebilmektedir. Editoryal süreçleri sona ermeyen makaleler bir sonraki sayıda yayınlanmaktadır.

2024 itibariyle basılı versiyon durdurulmuştur. Dergi sadece online olarak yayınlanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi’nin yayını olan Şarkiyat Mecmuası – Journal of Oriental Studies, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere (Nisan ve Ekim) yayınlanan, çok dilli, uluslararası bilimsel bir dergidir. 1956 yılında kurulmuştur. Dergi; TR Dizin, DOAJ, ERIH PLUS, ProQuest ve SOBIAD'da dizinlenmektedir.

Şarkiyat Mecmuası’nın amacı Doğu dilleri ve edebiyatları alanında özgün makale, yazma eser tahkik ve tanıtımı, bilimsel eleştiri, kitap eleştirisi ve çeviri makale makaleler yayınlayarak, alana ilişkin bilimsel bilgiye katkıda bulunmaktır. 
Şarkiyat Mecmuası’nın kapsamı Doğu dilleri ve edebiyatlarına odaklı olarak dil ve edebiyat, tarih, edebiyat tarihi, dil öğretimi, sanat ve kültür alanlarıdır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur. Derginin yayın dilleri Türkçe, İngilizce, Çince, Hintçe, Farsça, Arapça, Korece ve Urduca’dır.
2023 - Sayı: 43