e-ISSN: 2667-6273
Başlangıç: 2000
Yayımcı: Dicle Üniversitesi
Kapak Resmi
 

DERGİ HAKKINDA
Dicle İlahiyat Dergisi, 2000 yılından itibaren yayın hayatına devam eden yılda iki sayı olarak yayımlanan Uluslararası Hakemli dergidir.
Dergimizde, “Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı; Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık; İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi” gibi dinî araştırmalar alanında hazırlanan akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Aynı yazar ve yazarların birden fazla makalesine aynı sayıda ve birbirini takip eden sayılarda yer verilmez. Dergimiz, INDEX COPERNICUS, SOBIAD ve TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ gibi indekslerde taranmaktadır.
MAKALE İLE BİRLİKTE BENZERLİK RAPORU DA EKLENMELİDİR. BENZERLİK ORANI %20'Yİ GEÇMEMELİDİR

2024 - Cilt: 26 Sayı: 2

26676                                                                                                          26799

Bu dergide yayınlanan tüm çalışmalar, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License kapsamında lisanslanmıştır.