ISSN: 2149-9896
e-ISSN: 2636-8161
Başlangıç: 2015
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi (MİZAN), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin hakemli, ilmi bir süreli yayınıdır. Dergi, genelde dini, özelde İslami ilimlerin sahasına giren konularda akademik yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmaları yılda iki kez, Aralık ve Haziran aylarında yayımlar.
MİZAN, telif, tercüme, derleme, bildiri, sadeleştirme, kitap/makale/tez/proje tanıtım yazıları, bilimsel toplantı değerlendirmesi, tenkitli metin neşri gibi ilmi çalışmaları yayımlar. Derginin belli başlı amaçları, dini ve İslami ilimlerle ilgili çalışmaların paylaşımına, teori ve pratik arasında ilişki kurulmasına ilmi bir zemin hazırlamak, Müslüman birey ve toplumların karşılaştıkları meselelerin tartışılmasına ve çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlamaktır.
 
                                                                                                                                                                                            
Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Temmuz 2023

2022 - Sayı: 15

Araştırma Makalesi

9. Hadis İlminde Fehrese Literatürü