ISSN: 2149-9896
e-ISSN: 2636-8161
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kapak Resmi
       


Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi

Mizanu'l-Haqq: Journal of Islamic Studies

ميزان الحق: مجلة العلوم الإسلامية


ISSN: 2149-9896  /  e-ISSN: 2636-8161


Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi (MİZAN), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin hakemli, ilmi bir süreli yayınıdır. Dergi, genelde dini, özelde İslami ilimlerin sahasına giren konularda akademik yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmaları yılda iki kez, Aralık ve Haziran aylarında yayımlar.


MİZAN, telif, tercüme, derleme, bildiri, sadeleştirme, kitap/makale/tez/proje tanıtım yazıları, bilimsel toplantı değerlendirmesi, tenkitli metin neşri gibi ilmi çalışmaları yayımlar. Derginin belli başlı amaçları, dini ve İslami ilimlerle ilgili çalışmaların paylaşımına, teori ve pratik arasında ilişki kurulmasına ilmi bir zemin hazırlamak, Müslüman birey ve toplumların karşılaştıkları meselelerin tartışılmasına ve çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlamaktır.


Geniş kitlelere ulaşabilmek ve yazıların etki takibini yapabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri de dördüncü sayıdan itibaren yayınlanan yazılarda yazarların ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numaralarına yer verilecek olmasıdır. İsim benzerliği, değişikliği, kurum değişikliği ve bazı isimlerin özel karakterler ile yazımı gibi durumlarda yayın ve atıf taramada bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bunları aşmak için dördüncü sayımızdan itibaren her bir yazıda yazarlara ait ORCID numaralarına yer verilecektir. MİZAN'a yazı gönderecek ve bu numarası olmayan araştırmacılarımız, "http://orcid.org" adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt olabilir ve çalışmalarını ORCID numaralarını da ekleyerek gönderebilirler.عن المجلة

الناشر

جامعة إزمير كاتب شلبي كلية العلوم الإسلامية       (إزمير  / تركيا)


ISSN: 2149-9896  /  e-ISSN: 2636-8161إصدارات المجلة:

تنشر ميزان الحق: مجلة العلوم الإسلامية مرتين في السنة، وذلك) في ٣٠ كانون الأول وفي  ٣٠ حزيران(.

سنة الطبعة الأولى: كانون الأول- ٢٠١٥

المسؤول عنها:/صاحبها:

المالك نيابة عن كلية العلوم الإسلامية بجامعة إزمير كاتب شلبي

أ.د، صديق كوركماز ، جامعة إزمير كاتب شلبيMakale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 12 Ocak 2022 Bitiş: 1 Nisan 2022

2021 - Sayı: 13

Araştırma Makalesi

6. Ahmed Emrî Yetkin’in Nazireleri

Araştırma Makalesi

11. Sünnî Âlimler Nazarında Sarfe