ISSN: 2149-9896
e-ISSN: 2636-8161
Başlangıç: 2015
Yayımcı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi (MİZAN), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin hakemli, ilmi bir süreli yayınıdır. Dergi, genelde dini, özelde İslami ilimlerin sahasına giren konularda akademik yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmaları yılda iki kez, Aralık ve Haziran aylarında yayımlar.
MİZAN, telif, tercüme, derleme, bildiri, sadeleştirme, kitap/makale/tez/proje tanıtım yazıları, bilimsel toplantı değerlendirmesi, tenkitli metin neşri gibi ilmi çalışmaları yayımlar. Derginin belli başlı amaçları, dini ve İslami ilimlerle ilgili çalışmaların paylaşımına, teori ve pratik arasında ilişki kurulmasına ilmi bir zemin hazırlamak, Müslüman birey ve toplumların karşılaştıkları meselelerin tartışılmasına ve çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlamaktır.
 
                                                                                                                                                                                            
Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Temmuz 2024

2023 - Sayı: 17

Kitap İncelemesi

26. El Arte Hıspanomusulman

Araştırma Makalesi

İlhanlılarda Uygur Asıllı Şi‘î Bir Emîr: Taramtaz