Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-9896 | e-ISSN 2636-8161 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | http://www.mizanulhak.org/Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi

Mizanu'l-Haqq: Journal of Islamic Studies

ميزان الحق: مجلة العلوم الإسلامية


ISSN: 2149-9896  /  e-ISSN: 2636-8161


Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi (MİZAN), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin hakemli, ilmi bir süreli yayınıdır. Dergi, genelde dini, özelde İslami ilimlerin sahasına giren konularda akademik yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmaları yılda iki kez, Aralık ve Haziran aylarında yayımlar.


MİZAN, telif, tercüme, derleme, bildiri, sadeleştirme, kitap/makale/tez/proje tanıtım yazıları, bilimsel toplantı değerlendirmesi, tenkitli metin neşri gibi ilmi çalışmaları yayımlar. Derginin belli başlı amaçları, dini ve İslami ilimlerle ilgili çalışmaların paylaşımına, teori ve pratik arasında ilişki kurulmasına ilmi bir zemin hazırlamak, Müslüman birey ve toplumların karşılaştıkları meselelerin tartışılmasına ve çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlamaktır.


Geniş kitlelere ulaşabilmek ve yazıların etki takibini yapabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri de dördüncü sayıdan itibaren yayınlanan yazılarda yazarların ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numaralarına yer verilecek olmasıdır. İsim benzerliği, değişikliği, kurum değişikliği ve bazı isimlerin özel karakterler ile yazımı gibi durumlarda yayın ve atıf taramada bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bunları aşmak için dördüncü sayımızdan itibaren her bir yazıda yazarlara ait ORCID numaralarına yer verilecektir. MİZAN'a yazı gönderecek ve bu numarası olmayan araştırmacılarımız, "http://orcid.org" adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt olabilir ve çalışmalarını ORCID numaralarını da ekleyerek gönderebilirler.عن المجلة

الناشر

جامعة إزمير كاتب شلبي كلية العلوم الإسلامية       (إزمير  / تركيا)


ISSN: 2149-9896  /  e-ISSN: 2636-8161إصدارات المجلة:

تنشر ميزان الحق: مجلة العلوم الإسلامية مرتين في السنة، وذلك) في ٣٠ كانون الأول وفي  ٣٠ حزيران(.

سنة الطبعة الأولى: كانون الأول- ٢٠١٥

المسؤول عنها:/صاحبها:

المالك نيابة عن كلية العلوم الإسلامية بجامعة إزمير كاتب شلبي

أ.د، صديق كوركماز ، جامعة إزمير كاتب شلبيMizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi

ISSN 2149-9896 | e-ISSN 2636-8161 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | http://www.mizanulhak.org/
Kapak ResmiMîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi

Mizanu'l-Haqq: Journal of Islamic Studies

ميزان الحق: مجلة العلوم الإسلامية


ISSN: 2149-9896  /  e-ISSN: 2636-8161


Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi (MİZAN), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin hakemli, ilmi bir süreli yayınıdır. Dergi, genelde dini, özelde İslami ilimlerin sahasına giren konularda akademik yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmaları yılda iki kez, Aralık ve Haziran aylarında yayımlar.


MİZAN, telif, tercüme, derleme, bildiri, sadeleştirme, kitap/makale/tez/proje tanıtım yazıları, bilimsel toplantı değerlendirmesi, tenkitli metin neşri gibi ilmi çalışmaları yayımlar. Derginin belli başlı amaçları, dini ve İslami ilimlerle ilgili çalışmaların paylaşımına, teori ve pratik arasında ilişki kurulmasına ilmi bir zemin hazırlamak, Müslüman birey ve toplumların karşılaştıkları meselelerin tartışılmasına ve çözüm önerileri sunulmasına katkı sağlamaktır.


Geniş kitlelere ulaşabilmek ve yazıların etki takibini yapabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri de dördüncü sayıdan itibaren yayınlanan yazılarda yazarların ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numaralarına yer verilecek olmasıdır. İsim benzerliği, değişikliği, kurum değişikliği ve bazı isimlerin özel karakterler ile yazımı gibi durumlarda yayın ve atıf taramada bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bunları aşmak için dördüncü sayımızdan itibaren her bir yazıda yazarlara ait ORCID numaralarına yer verilecektir. MİZAN'a yazı gönderecek ve bu numarası olmayan araştırmacılarımız, "http://orcid.org" adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt olabilir ve çalışmalarını ORCID numaralarını da ekleyerek gönderebilirler.عن المجلة

الناشر

جامعة إزمير كاتب شلبي كلية العلوم الإسلامية       (إزمير  / تركيا)


ISSN: 2149-9896  /  e-ISSN: 2636-8161إصدارات المجلة:

تنشر ميزان الحق: مجلة العلوم الإسلامية مرتين في السنة، وذلك) في ٣٠ كانون الأول وفي  ٣٠ حزيران(.

سنة الطبعة الأولى: كانون الأول- ٢٠١٥

المسؤول عنها:/صاحبها:

المالك نيابة عن كلية العلوم الإسلامية بجامعة إزمير كاتب شلبي

أ.د، صديق كوركماز ، جامعة إزمير كاتب شلبيCilt 6 - Sayı 11 - 31 Ara 2020
 1. Erken Dönemde Hadislerin Kitâbet ve Tedvînine Dair İsnâaşeriyye’nin Görüşleri ve Bazı Sahâbîlere Yönelttiği Tenkitlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 13 - 56
  İbrahim KUTLUAY
 2. Devlet İdaresiyle İlgili Konularda Hanefî Fıkıh Literatüründeki Hükümlerle Ebu Hanife’nin İktidara Yönelik Tavrı Arasındaki Farklılık
  Sayfalar 57 - 79
  Ahmet AYDIN
 3. Mecmû’atü’t-terâcim Tezkiresinde Bulunan Tarih Manzumeleri
  Sayfalar 81 - 107
  Mehmet Nuri ÇINARCI
 4. الشعر الثوري دِرَاسَةٌ ثَقَافِيَّةٌ، ديوان"كالرسل أَتَوا" لمحمد سليمان نَمُوذَجًا
  Sayfalar 109 - 171
  Abdelkarim AMIN MOHAMED SOLIMAN
 5. تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية
  Sayfalar 173 - 225
  Ayman HAROUSH
 6. التَّطوُّر الدّلَالِيّ لِمَعْنَى الصُّدُور والوُرُود
  Sayfalar 227 - 251
  Enas BOUBES
 7. البنية السردية بين كافكا ويوسف إدريس
  Sayfalar 253 - 294
  Hisham MOTOWA
 8. Sivil Toplum Kuruluşları Bağlamında İmam Hatip Liseleri: Güncel Tartışmalar ve Öneriler
  Sayfalar 295 - 322
  Sümeyra ARICAN
 9. Yûnus Emre Dîvânı’ndaki Bir Anlatı Üzerine
  Sayfalar 323 - 331
  Abdullah UĞUR
 10. Kur’ân’da Hak Kelimesinin Anlam Biçimleri
  Sayfalar 333 - 355
  Hamdullah ARVAS
 11. Arap Dilinde Emâlî Geleneği: İbnu’ş-Şecerî’nin el-Emâlî Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 357 - 401
  Hüseyin ERSÖNMEZ
 12. Kelam Eserlerinde Hadis Kullanımı: el-Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ı Örneği
  Sayfalar 403 - 428
  Rıdvan KALAÇ, Hayrullah ENGİN
 13. Allâl el-Fâsî’de Reformist Selefî Düşünce, Siyasî ve Toplumsal Reform Çabaları
  Sayfalar 429 - 450
  Tahsin YILDIRIM
 14. Beğâvî Tefsirin’de Esbâb-ı Nüzûl
  Sayfalar 451 - 487
  Adem ÇALAR
 15. İşrakî Teodisenin İslam Düşüncesindeki Yeri
  Sayfalar 489 - 519
  Selçuk GÜZEL
 16. Ahmet GÖKDEMİR (ed), İlahiyat Fakültelerinde Kur’an Eğitim ve Öğretimi (Sorunlar-Çözümler-Yöntemler)
  Sayfalar 523 - 528
  İhsan SÜTŞURUP
 17. Beyza BİLGİN, İslam ve Çocuk
  Sayfalar 529 - 532
  Samet YAĞCI
Dizinler