darulfunun ilahiyat
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2651-5083 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr/en/_


DERGİ SCHOLARONE SİSTEMİ KULLANMAKTADIR. MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

darulfunun ilahiyat

e-ISSN 2651-5083 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr/en/_
Kapak Resmi


DERGİ SCHOLARONE SİSTEMİ KULLANMAKTADIR. MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.

darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Cilt 30 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Islam Aile Hukukundaki Arabulucu-Hakemlik Uygulamasının Türkiye’de Aile Arabuluculuğuna Muhtemel Katkıları
  Sayfalar 311 - 336
  Ahmet TEMEL
 2. Arap Şiirinde Mardin’e Dair Bazı Yansımalar
  Sayfalar 337 - 357
  Halil AKÇAY
 3. Sefer ha-Zohar ve Yahudi Literatüründeki Yeri
  Sayfalar 359 - 382
  Ravza AYDIN
 4. Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Din Eğitimi Sorunları: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 383 - 405
  Ali BALTACI , Mehmet Kamil COŞKUN , İsa CEYLAN
 5. Mehmet Şemseddin Günaltay’ın Sebîlürreşâd Dergisinde Yayınlanan Makaleleri Işığında Eğitim-Öğretim Ile Ilgili Görüşleri
  Sayfalar 407 - 431
  Ramazan GÜREL
 6. Fas’ta Islami Hareketler (1975-2010)
  Sayfalar 433 - 455
  Neslihan ER
 7. Bir Nev-Müslimin Yahudilik Reddiyesi: Risāletü İlzāmi’l-Yehūd fī mā Ze‘amū fī’t-Tevrāt min Kıbeli ‘İlmi’l-Kelām
  Sayfalar 457 - 498
  Fuat AYDIN , Halim ÖZNURHAN
 8. Modern Arap Edebiyatına Iz Bırakanlardan Biri Olarak Şevkî Dayf ve Osmanlı Yönetimine Bakışı
  Sayfalar 499 - 528
  Naim HANK
 9. Sahîh-i Buhârî’nin Eksiksiz En Eski Nüshasının Şeyh Alî el-Bistâmî (Musannifek) Eliyle İstanbul’a Getirildiğine Dâir Bazı Şüpheler
  Sayfalar 529 - 539
  Ümit KARAVER
 10. İzmirli İsmail Hakkı’nın Şia’nın Hadis Anlayışına Hadis Tarihi İsimli Eserinde Yer Vermesi Üzerine
  Sayfalar 541 - 548
  Nilüfer KALKAN YORULMAZ
 11. Istanbul Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Hadis Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 22-23 Kasım 2019, Istanbul
  Sayfalar 567 - 572
  Leyla ÇETİN
 12. Kitap Değerlendirmesi: Fahm, Khaled. In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Eygpt (Oakland: University of California Press, 2018), p. 377. ISBN: 978-0520279032
  Sayfalar 549 - 556
  Şaban KÜTÜK
 13. Kitap Değerlendirmesi: Wilkinson, Taraneh Rosanna. Dialectical Encounters: Contemporary Turkish Muslim Thought in Dialogue. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019), s. 269, ISBN: 978-1-4744-4153-7
  Sayfalar 557 - 560
  Adem İRMAK
 14. Kitap Değerlendirmesi: Apaydın, Yasin. Metafiziğin Meselesini Temellendirmek: Tecrîd Geleneği Bağlamında Umûr-ı Âmme Sorunu (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019). ISBN: 978-605-2105-45-0
  Sayfalar 561 - 566
  Zeynelabidin HUSEYNİ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-5746 1925-2018
Dizinler
Creative Commons

88x31.png