darulfunun ilahiyat
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-5083 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr/en/_


darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.


darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

darulfunun ilahiyat

e-ISSN 2651-5083 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr/en/_
Kapak Resmi


darulfunun ilahiyat, akademik bir dergidir. darulfunun ilahiyat'a gönderilmiş makaleler çift-kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir.


darulfunun ilahiyat'ta din alanının farklı boyutlarını ele alan disipliner veya disiplinlerarası kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede darulfunun ilahiyat'ta; Bir inanç ve toplum sistemi olarak din konusunu ve uygulayıcılarının inanç ve davranışlarını; (i) insan ve toplum bilimleri çerçevesinde ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı örnek olaylar bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.
Cilt 31 - Sayı 2 - 25 Ara 2020
 1. Dârulfünûn: Kadim Kavramların Terkibi
  Sayfalar 215 - 245
  Hasan Sabri ÇELİKTAŞ
 2. Mutluluk Kavramının Felsefi, Psikolojik ve Dini Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 247 - 274
  Fatma BAYNAL
 3. A Critical Comparison between the Classical Divorce Types of Ḥanbalī and Ja‘farī Schools
  Sayfalar 275 - 298
  Sumeyra YAKAR, Emine Enise YAKAR
 4. İslam Reddiye Geleneği ve Taşköprizâde Ahmed B. Mustafa’nın (968/1561) Risâle Fî’r-Redd Ale’l-Yehûd Adlı Risâlesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 299 - 353
  Fuat AYDIN
 5. İslam Felsefesinde İbadetler Ekseninde Dindarlık
  Sayfalar 355 - 378
  Emine TAŞÇI YILDIRIM
 6. İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Sovyet Yahudileri (Rusça Kaynaklar Işığında)
  Sayfalar 379 - 395
  Şir Muhammed DUALI
 7. İzmirli İsmail Hakkı’da Kötülük Problemi ve Teodise
  Sayfalar 397 - 418
  Hande Nur BOZBUĞA
 8. Soteriological Semiotics within the Qur’an
  Sayfalar 419 - 433
  Abu Bakr Sirajuddin COOK
 9. Senkretik Bir Hareket Olarak Mesihi Yahudilik
  Sayfalar 435 - 456
  Hatice ARSLAN
 10. İslam’ın Yerelleşmesi ve Küreselleşmesi: Çin İslamı Örneği
  Sayfalar 457 - 486
  Chih-hui CHİU
 11. II. Hadis Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 19 Kasım 2020
  Sayfalar 513 - 515
  Ertuğrul TÜLEKOĞLU
 12. Kitap Değerlendirmesi: Salman Sayyid. Hilafeti Hatırlamak: Dekolonizasyon ve Dünya Düzeni (İstanbul: Vadi Yayıncılık, 2019). ISBN: 978-6055830649
  Sayfalar 485 - 490
  Nida Nur BAYRAM
 13. Kitap Değerlendirmesi: Rahile Kızılkaya Yılmaz. Çağdaş Hadis Tartışmaları ve Muvatta’. (İstanbul: İFAV Yayınları, 2020). ISBN: 9789755485126
  Sayfalar 491 - 496
  Elif KOÇ
 14. Kitap Değerlendirmesi: Muhammet Nedim Tan. Bir Dinî İdealin İfade Biçimleri Râbia el-Adeviyye’den Kalanlar (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2020). ISBN: 9786057768186
  Sayfalar 497 - 501
  Dilek CIRASUN
 15. Kitap Değerlendirmesi: Uğur, Seyit Mehmet. Hanefîlerde Mezhep İçi Tercih ve Usûlü (İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2019), 374 sayfa. ISBN: 978-975-548-478-5
  Sayfalar 503 - 506
  Elif MAZLUM
 16. Book Review: Muhammad ibn Muhammad al-‘Imād al-Kātib al-Asfahānī. Nusrat al-fatrah wa ‘usrat al-fitrah. ed. Issam Mustafa Okleh. 2 vols. London: Al-Furqān Islamic Heritage Foundation, Centre for the Study of Islamic Manuscripts, 2019. ISBN: 978-1-78814-533-6, 443, 598 pp.
  Sayfalar 507 - 511
  Halil İbrahim HANÇABAY
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-5746 37 1925-2017
Dizinler
Creative Commons

88x31.png