ISSN: 2148-3264
e-ISSN: 2687-427X
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mardin Artuklu Üniversitesi
Kapak Resmi
       
TR dizin, 
uluslararası alan indekslerinden olan EBSCO ve Eylül 2021'den itibariyle ATLA  indeksinde taranan dergimiz, İndex Theologicus ve RelBib indekslerinde de taranmaya başlamıştır.

Dergimizin Haziran 2022 sayısına makale gönderimi için son tarih 31 Mart’tır. Ancak yayın kotamızın dolması halinde makale kabülü 31 Mart'tan önce de sonlandırılabilir. 

Önemli Duyuru: Dergimiz dipnot ve kaynakça gösteriminde ISNAD Dipnotlu Atıf Sistemini (2. Edisyon) esas almaktadır.  


2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

8. Emevî Döneminde Hitâbet