ISSN: 2148-3264
e-ISSN: 2687-427X
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mardin Artuklu Üniversitesi
Kapak Resmi
       


TR dizin ve 
uluslararası alan indekslerinden olan EBSCO'da yer alan dergimiz Eylül 2021'den itibaren ATLA  indeksinde de taranmaya başlamıştır.

Dergimizin Aralık 2021 sayısına makale gönderimi için son tarih 1 Ekim’dir.

Önemli Duyuru: Önümüzdeki sayıdan itibaren dergimizin dipnot ve kaynakça gösteriminde ISNAD Dipnotlu Atıf Sistemi (2. Edisyon) esas alınacaktır.  


2021 - Cilt: 8 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

4. Arap Belâgatında İktibas Sanatı