Dergi Kurulları

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Bilal TOPRAK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0001-8039-2128 Türkiye
Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dinler Tarihi/Din Arkeolojisi
Felsefe ve Din Bilimleri, Arkeoloji
Doç. Dr. Hacer ŞAHİNALP MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kelam

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Halil AKÇAY MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-1671-5073 Türkiye
Filoloji, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Doç. Dr. Abdurrahman DEMİRCİ mardin artuklu üniversitesi Türkiye
İslam Tarihi
Kamuran GÖKDAĞ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Toplum ve Siyaset Felsefesi
Doç. Dr. Ümit HOROZCU İstanbul üniversitesi ilahiyat fakültesi Türkiye
Din Psikolojisi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Çalışma Psikolojisi
Doç. Dr. Fikret ÖZÇELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5015-6167 Türkiye
Hadis
Fatih ÖZKAN ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI Türkiye
Felsefe ve Din Bilimleri, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi
Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyoloji
Doç. Dr. Hacer ŞAHİNALP MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Hakime Reyyan YAŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Muhammed Selman ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-6287-7738 Türkiye
İlahiyat, Temel İslam Bilimleri, Tefsir

Sekreterya

Arş. Gör. Doğan Bekir DÖKÜCÜ Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-0857-2818 Türkiye
Din Psikolojisi

Yazım ve Dil Editörleri

Arş. Gör. Elif ATLI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Eğitimi
İslam Tarihi
Arş. Gör. Ferda YILDIRIM Mardin Artuklu University Türkiye
Felsefe
Arş. Gör. Merve PALANCİ Mardin Artuklu University 0000-0002-0257-1830 Türkiye
İlahiyat, Dilbilimi