Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Turkey
iozcosar@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Bilal TOPRAK

Turkey
bilaltoprak25@gmail.com
Konular: Felsefe ve Din Bilimleri,Arkeoloji
Hakkında: Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dinler Tarihi/Din Arkeolojisi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ŞAHİNALP

Turkey
hacersahinalp@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Halil AKÇAY

Turkey
halilakcay@artuklu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat,Filoloji,Dilbilimi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Mehmet ALICI

Turkey
mehmetalici@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9805-5768
Konular: Dinler Tarihi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİRCİ

Turkey
demircia.rahman@gmail.com
Konular: İslam Tarihi
Kurum: mardin artuklu üniversitesi

Doç. Dr. Ümit HOROZCU

Turkey
umit.horozcu@istanbul.edu.tr
Konular: Çalışma Psikolojisi,Bilişsel Psikoloji,Gelişim Psikolojisi,Din Psikolojisi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İstanbul üniversitesi ilahiyat fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fikret ÖZÇELİK

Turkey
ozcelik.21@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-5015-6167
Konular: Hadis
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Fatih ÖZKAN

Turkey
fozkantr@hotmail.com
Konular: Felsefe Tarihi,Din Felsefesi,Felsefe ve Din Bilimleri
Kurum: POLATLI İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

Turkey
musaozturk724@gmail.com
Konular: Sosyoloji
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ŞAHİNALP

Turkey
hacersahinalp@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hakime Reyyan YAŞAR

Turkey
hakimeyasar@artuklu.edu.tr
Konular: İslam Hukuku
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Muhammed Selman ÇALIŞKAN

Turkey
mscaliskan@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6287-7738
Konular: Tefsir,Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sekreterya

Arş. Gör. Ebubekir PİLATİN

Turkey
ebubekirpilatin@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6470-9110
Konular: Felsefe,İslam Felsefesi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yazım ve Dil Editörleri

Arş. Gör. Elif ATLI

Turkey
elifatli@artuklu.edu.tr
Konular: Din Eğitimi
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Esra EVSEN AYDIN

Turkey
esraaydin@artuklu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1195-2931
Konular: İslam Tarihi
Kurum: Artuklu Üniversitesi

Arş. Gör. Ferda YILDIRIM

Turkey
yldrmferda@yahoo.com
Konular: Felsefe
Kurum: Mardin Artuklu University