Dergi Kurulları

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye

Editör

Doç. Dr. Hacer ŞAHİNALP MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kelam

Editör Kurulu

Doç. Halil AKÇAY MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-1671-5073 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Dilbilim, Dil Çalışmaları
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Fikret ÖZÇELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5015-6167 Türkiye
Hadis
Fatih ÖZKAN ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI Türkiye
Felsefe Tarihi, Din Felsefesi
Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyoloji
Dr. Arş. Gör. Ferda YILDIRIM Mardin Artuklu University 0000-0003-3832-8848 Türkiye
Toplum Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi
Doç. Dr. Maşallah TURAN Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-5555-6298 Türkiye
Tefsir
Doç. Mehmet Aziz YAŞAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Muhammed Selman ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0001-6287-7738 Türkiye
Tefsir, İslam Araştırmaları, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Dr. Hassan ALKHATTAF University of Qatar Katar
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Ümit HOROZCU İstanbul üniversitesi ilahiyat fakültesi Türkiye
Çalışma Psikolojisi, Biliş, Gelişim Psikolojisi, Din Psikolojisi

Sekreterya

Arş. Gör. Doğan Bekir DÖKÜCÜ Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-0857-2818 Türkiye
Din Psikolojisi

Yazım ve Dil Editörleri

Arş. Gör. Elif ATLI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Eğitimi
İslam Tarihi
Arş. Gör. Merve PALANCİ Mardin Artuklu University 0000-0002-0257-1830 Türkiye
Tefsir
Arş. Gör. Atike ÇİÇEK ATSIZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1349-333X Türkiye
İslam Araştırmaları (Diğer), Tasavvuf
Arş. Gör. Halid EKMEN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-2234-1311 Türkiye
İslam Hukuku

88x31.png

Artuklu Akademi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.