Yazım Kuralları

Artuklu Akademi Dergisi

Yazım İlkeleri
1. Makale yazımı için lütfen Word şablonunu dikkate alınız. (İndirmek için tıklayınız

2. Makalelerde dipnot ve kaynakça gösteriminde ISNAD Dipnotlu Atıf Sistemi (2. Edisyon) esas alınmalıdır. 
3. Artuklu Akademi dergisine gönderilen yazılar, Word formatında Book Antiqua fontu ile 10 puntoda ve iki yana yaslı olarak 1.15 satır aralıklı yazılmalıdır. Başlıklar kalın/bold olarak yazılmalıdır. Dipnotlar ise 7 puntoda iki yana yaslı ve 0,4 oranında asılı olacak şekilde yazılmalıdır.
4. Sayfa düzeni; A4 boyutunda olmalı, kenar boşlukları üstten 3, soldan, sağdan ve alttan 2 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
5. Makalelerin kelime sayısı en az 5.000 en çok 8.000 olmalıdır. Araştırma notları 2.500, diğer yazılar ise 1.500 kelimeyi geçmemelidir.
6. Makaleler gönderilirken İngilizce ve Türkçe olmak üzere 100-150 kelime arası kısa özet ve ayrıca 700-900 kelime arası genişletilmiş özet bulunmalıdır. 
7. Makalenin kabulü durumunda Benzerlik Raporu (Ithenticate) gönderilmelidir. 
8. Artuklu Akademi Dergisi, makale değerlendirmelerinde “Kör Hakem Uygulaması”nı benimsemektedir. Bu sebeple yazarın adı veya yazarın kimliğini açık edecek şekilde dipnotlarda yer alacak herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir. 
9. Metinde dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra kullanılmalıdır.
10. Metinde verilen alıntılarda dipnot yazım kuralları geçerli olup alıntıların asıl metinden ayrı olarak kenarlardan 1,5 cm daraltılarak verilmesi gerekmektedir.
11. Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde artukluakademi@gmail.com adresine e-posta yoluyla ulaştırılmalıdır.
14. Arapça eser ve müellif isimlerinde, Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin yazım kuralları esas alınmalıdır. Diğer yabancı dillerde ve Osmanlı Türkçesiyle yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.