Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 Artuklu Akademi’ye gönderilen tüm yazılar teknik inceleme ve ön değerlendirme süreçlerine tabi tutulur. Değerlendirme sürecini geçen makaleler hakemleme sürecine alınır. Dergiye gönderilen tüm yazılar editör kurulu tarafından okuma sürecine tabi tutulur. İlahiyat alanına katkı sağlamayı hedefleyen Artuklu Akademi’de, Türkçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce kaleme alınan çalışmalar da yayınlanır. Dergimize gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmasına karar verilen yazıların ilgili sayı ve kategori içerisindeki nihai sıralamasını editör kurulu belirler.


Artuklu Akademi dergisi, gönderilen her türlü yazı ve çalışmanın bilimsel araştırma ve etik kurallara uygunluğunu vazgeçilmez bir ilke olarak kabul eder. Yazarlar, Artuklu Akademi dergisine yazı göndermekle Yüksek Öğretim Kurumunun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin ilgili düzenlemelerini önceden kabul etmiş sayılır. Bunun yanı sıra gönderilen yayın tekliflerinin iThenticate raporları istenir.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız.