Şarkiyat
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-9633 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.comJOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİN, INDEX ISLAMICUS, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, İdealonline, SAIF,  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Yazım kuralları için tıklayınız.

Editör İncelemesi sonrasında İntihal Taraması yapılır. Ayrıca anketlerde Etik Kurul  Raporu istenir.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Kapak ResmiJOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİN, INDEX ISLAMICUS, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, İdealonline, SAIF,  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Yazım kuralları için tıklayınız.

Editör İncelemesi sonrasında İntihal Taraması yapılır. Ayrıca anketlerde Etik Kurul  Raporu istenir.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Aralık 2019 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. AN ANALYSIS ON EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESENTATIONS OF THE JOB SEEKERS IN THE LABOR MARKETS
  Sayfalar 1072 - 1090
  Yalçın ÖZDEMİR , Nurettin BELTEKİN
 2. SÜHREVERDÎ, İBNÜ’L-ARABÎ VE MOLLA SADRÂ’DA VARLIK DÜŞÜNCESİ
  Sayfalar 1091 - 1111
  Buşra ARSLAN MEÇİN
 3. FARKLI FIKHÎ HÜKÜMLERİN TEZAHÜRÜNDE HADİSLERİN ROLÜ: GAYLÂN B. SELEME RİVAYETİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1112 - 1131
  Fikret ÖZÇELİK
 4. KEMÂLEDDİN ENBÂRÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İMKÂNI
  Sayfalar 1132 - 1155
  İbrahim BAYRAM
 5. BASRÂ MU’TEZİLE’SİNİN SON DÖNEM TEMSİLCİSİ KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR’A GÖRE ÂHÂD HABER
  Sayfalar 1156 - 1172
  Abdulvasıf Eraslan
 6. HZ. OSMAN DÖNEMİNDE (24-35/644-656) FETİHLER
  Sayfalar 1173 - 1199
  Adnan ADIGÜZEL
 7. MERVÂNÎ DEVLETİ’NİN KURULUŞU
  Sayfalar 1200 - 1212
  Arafat YAZ , Sıddık ÜNALAN
 8. TARİHİ SÜREÇTE AKLIN ERİLLİĞİ SORUNU VE MÜSLÜMAN DÜŞÜNCESİNDEKİ YANSIMALARI
  Sayfalar 1213 - 1233
  Saadet ALTAY
 9. İSLAM AKÂİDİNİN MODELLEDİĞİ SORUMLU ÖZGÜR KİŞİLİK
  Sayfalar 1234 - 1263
  Hacer ŞAHİNALP
 10. TARİHİ SÜREÇTE HAKKÂRİ’DE FAALİYET GÖSTERMİŞ OLAN BAŞLICA TARÎKATLAR VE TEMSİLCİLERİ
  Sayfalar 1264 - 1281
  Ferzende İDİZ
 11. İRAN İSLAM DEVRİMİ’NE DAİR TANIMLAMALAR/KAVRAMSALLAŞTIRMALAR: 1978-1990 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN İSLAMİ DERGİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1282 - 1299
  Hülya ÖZKAN
 12. HZ. OSMAN’IN ŞEHADETİNDEN SORUMLU TUTULAN SAHABİLER VE BU OLAYDAN SONRA AKIBETLERİ
  Sayfalar 1300 - 1317
  Ramazan ÖNAL
 13. YAYGIN DİN EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE KULLANIMI
  Sayfalar 1318 - 1352
  İlyas ERPAY
 14. ÇOKANLAMLI KELİMELER İÇEREN AYETLERDE BAĞLAM VE ANLAM İLİŞKİSİ: NİSÂ SURESİ 34’ÜNCÜ AYETİN ANLAMI
  Sayfalar 1353 - 1371
  Abdulkadir KARAKUŞ
 15. İLİYA BAR ŞÎNÂYÂ’NIN ‘KᵊTOBO Dᵊ-TARGᵊMONO’ ADLI SÜRYANCA-ARAPÇA LEKSİKOGRAFİK ESERİ ve DEĞERİ
  Sayfalar 1372 - 1410
  M.sait TOPRAK
 16. BİR HÂFIZ DÎVÂNI ŞERHLERİ DERLEMESİ: ZÂHİD BİN MUHAMMED VE ESERİ
  Sayfalar 1411 - 1431
  Esma ŞAHİN , Mustafa TURAN
 17. CEMALEDDIN AFGANİ'NİN EDEBİ KİŞİLİĞI VE ŞİİRLERİ
  Sayfalar 1432 - 1454
  Nezahat BAŞÇI
 18. YEK JI NIMÛNEYÊN EWIL YÊN XÊZEROMANÊ DI EDEBÎYATA KURDÎ DA: MIRINA JARO
  Sayfalar 1455 - 1470
  İlyas SUVAĞCİ
 19. CELAL GÜZELSES TÜRKÜLERİNDE SEVİLEN VARLIK OLARAK KADIN
  Sayfalar 1471 - 1486
  Rezan KARAKAŞ
 20. ÂRİFÎ AHMED PAŞA VE BİLİNMEYEN ESERİ (EL-ME‘ÂRİFÜ’L-FEYŻİYYE)
  Sayfalar 1487 - 1506
  Murat SULA
 21. USLÛBA PESNÊ PÊXEMBER DI MEWLÛDA YEKEM A KURDÎ DE
  Sayfalar 1507 - 1523
  Türkan TOSUN
 22. BERAWIRDKIRINA TAYBETIYÊN DAÇEKÊN KURDÎ BI DAÇEKÊN INGILIZÎ RE (“BI”YA KURDÎ DIGEL “BY”A ÎNGILIZÎ)
  Sayfalar 1524 - 1546
  Hayreddin KIZIL
 23. 31 MART SEÇİMLERİ VE KÜRTLER
  Sayfalar 1547 - 1565
  Fazıl Hüsnü ERDEM
 24. ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ
  Sayfalar 1566 - 1581
  Zülküf KARA , Mehmet Ali ULUÇ
Dizinler
DUYURU

11. cilt 3. sayımız için makale kabulü sona ermiştir. Yeni gönderilecek makaleler 12.  cilt  1. sayımızı için değerlendirilecektir.

12864

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.