Şarkiyat
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Mayıs 2021
Bitiş: 1 Temmuz 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1308-9633 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.comJOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Farsça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİN, INDEX ISLAMICUS, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, İdealonline, SAIF,  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Yazım kuralları için tıklayınız. Editör İncelemesi sonrasında intihal taraması yapılır.

Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 •  İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
  Ayrıca;
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 •  Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Kapak ResmiJOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Farsça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİN, INDEX ISLAMICUS, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, İdealonline, SAIF,  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Yazım kuralları için tıklayınız. Editör İncelemesi sonrasında intihal taraması yapılır.

Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 •  İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
  Ayrıca;
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 •  Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Cilt 12 - Sayı 4 - 31 Ara 2020
 1. VARLIK YA DA MUTABAKAT: HAK KAVRAMININ ASLI VE ALÊTHEIA
  Sayfalar 1039 - 1057
  Hamdullah ARVAS
 2. REB'-İ REŞÎDÎ HANKÂHINDA İKİ ÂRİF: KĀŞÂNÎ VE DÂVÛD-İ KAYSERÎ
  Sayfalar 1058 - 1071
  Abdurrahim ALKIŞ
 3. İSLAM HUKUKUNDA İVAZLI AKİTLERDE ŞART NAZARİYESİ
  Sayfalar 1072 - 1091
  Abdulbasıt SALTEKİN
 4. GELİŞİM ÖZELLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA GENÇLİĞİN DİN EĞİTİMİ
  Sayfalar 1092 - 1117
  Muhammed Muhdi GÜNDÜZ
 5. SOSYAL KELAM BAĞLAMINDA YOKSULLUK VE YOKLUKTA BİR SIĞINAK OLARAK DİNİN HAYATA YANSIMALARI
  Sayfalar 1118 - 1136
  Saadet ALTAY
 6. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KAYNAĞINA DAİR LACANYEN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1137 - 1146
  Adnan ÇETİN
 7. (بررسی تطبیقی ظلم ستیزی و شورش در داستانهای بومی ایران و ترکیه (با تأکید بر تنگسیر و قویوجاکلی یوسف
  Sayfalar 1147 - 1165
  Ayşe SOSAR
 8. ARAP ŞİİRİNDE URCÛZE GELENEĞİ VE RÂCİZ HALÎL MUTRÂN’IN ERÂCİZ’İ
  Sayfalar 1166 - 1182
  İsmail EKİNCİ
 9. XIX. YÜZYILDA KÜRTLER ARASINDA HÂLİDÎLİĞİN YAYILMASINA KADİRÎ AİLELERİN TEPKİSİ
  Sayfalar 1183 - 1200
  Abdulcebbar KAVAK
 10. MÜSLÜMANLARIN İRAN FETİHLERİNDEKİ LOJİSTİK FAALİYETLERİ
  Sayfalar 1201 - 1227
  Barış ÇAKAN
 11. NECÎP MAHFÛZ’UN AYAKTAKIMI ROMANINDA VAROLUŞCULUK PERSPEKTİFİNDEN İKTİDAR OLGUSU
  Sayfalar 1228 - 1239
  Asiye ÇELENLİOĞLU
 12. GERÇEKLE HAYAL ARASINDA: İHTİYACA GÖRE KURULAN GARBİYATÇILIK
  Sayfalar 1240 - 1254
  Barış Berhem ACAR
 13. SENÂÎ-Yİ GAZNEVÎ’NİN GAZELLERİNDE DEĞERLİ TAŞLARLA SÜSLENMİŞ BEYİTLER
  Sayfalar 1255 - 1268
  Pelin Seval ESEN
 14. ZAZAKÎ DE ÎNTERJEKSÎYONÎ Û FONKSÎYONÊ ÎNAN
  Sayfalar 1269 - 1289
  Ahmet KIRKAN
 15. KESİŞİMSELLİK: FEMİNİZMDE KAPSAM GENİŞLEMESİNE DOĞRU
  Sayfalar 1290 - 1312
  Ceren AVCİL
 16. تحلیل محتوای سرمقاله‌های مطبوعات ترکیه در زمان انتفاضه دوم
  Sayfalar 1313 - 1326
  Mohammad RİGİDERAKHSHAN, Hülya ÖZKAN
 17. İLK DÖNEM BAĞDAT HANEFİLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR İSİM: EBÛ SÜLEYMAN EL-CÛZECÂNÎ (ÖL. ?) ve HADİSÇİLİĞİ
  Sayfalar 1327 - 1353
  Hüseyin KAHRAMAN
 18. İRANLI TÜRK ŞAİR HAKÎM-İ HEYDECÎ, DİVANI (TÜRKÇE ŞİİRLER) VE ETKİLENDİĞİ ŞAİRLER
  Sayfalar 1354 - 1367
  Sinan CEREYAN
 19. الألوهية عند اليزيدية
  Sayfalar 1368 - 1385
  Anas Mohammad Sharif TAHİR
 20. 15. YÜZYILIN TANINAN SÖZLÜK YAZARLARINDAN LÜTFULLAH HALÎMÎ VE LÜGAT-İ HALÎMÎ ADLI ESERİ
  Sayfalar 1386 - 1407
  Adem UZUN
 21. XVI. YÜZYIL FARSÇA SÖYLEYEN OSMANLI ŞAİRLERİNDEN SÂʾİLÎ-İ ŞÎRÂZÎ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1408 - 1434
  Serpil YILDIRIM
 22. OSMANLI SON DÖNEMİNDEKİ BAZI COĞRAFYA VE TARİH KAYNAKLARINDA DİYÂR-I BEKR VİLAYETİNİN GENEL DURUMU
  Sayfalar 1435 - 1457
  Cuma KARAN
 23. ZERDÜŞTÎLİK ve YEZİDİLİK BAĞLAMINDA KÜRTLERİN İNANÇLARININ KÖKENİ PROBLEMİ
  Sayfalar 1458 - 1475
  Mehmet Emin SULAR
 24. الترسّل والرسائل في شبه القارة الهندية : منذ الفتح الإسلامي إلى الاحتلال البريطاني
  Sayfalar 1476 - 1505
  Mahmoud NASSSAN
 25. GULZARA ŞÊX TAHIRÊ ŞOŞÎ: MESNEWÎYEKE XWESER A EDEBÎYATA KURDÎ YA KLASÎK Û TAYBETÎYÊN WÊ YÊN AVAHÎYA DEREKÎ
  Sayfalar 1506 - 1534
  Abdurrahman ADAK
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Mayıs 2021
Bitiş: 1 Temmuz 2021
Dizinler
DUYURU

- 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerin hakem süreçlerinin olumlu sonuçlanması durumunda yazarlardan 750 ile 1.000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet eklemeleri talep edilecektir.