Şarkiyat
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Mayıs 2021
Bitiş: 23 Haziran 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1308-9633 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.comJOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Farsça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİN, INDEX ISLAMICUS, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, İdealonline, SAIF,  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Yazım kuralları için tıklayınız. Editör İncelemesi sonrasında intihal taraması yapılır.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


 

Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Kapak ResmiJOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Farsça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİN, INDEX ISLAMICUS, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, İdealonline, SAIF,  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Yazım kuralları için tıklayınız. Editör İncelemesi sonrasında intihal taraması yapılır.

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


 

Cilt:13 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. EDİRNE VİLAYET SALNÂMELERİNE GÖRE XIX. YÜZYILIN SONUNDA ÇORLU KAZASINDA SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
  Sayfalar 6 - 25
  Pınar DOĞANAY
 2. ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 26 - 40
  Merve ARSLAN, Gülşah GENÇER ÇELİK, Serdar KUZU
 3. NAHİV İLMİNDE HÂŞİYE GELENEĞİ VE FAHREDDİN EL-ARNÂSÎ’NİN KEŞFÜ’L-ĞİTA’ ADLI ESERİ
  Sayfalar 41 - 65
  Cüneyt MARAL
 4. FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE NEVÂBİT: MEDİNETÜ’L FAZILA’NIN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ SORUNU BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
  Sayfalar 66 - 82
  Onur YILDIRIM, Adem ÇAYLAK
 5. HÂREZMŞÂHLAR DEVLETİ DÖNEMİNDEKİ DİNÎ UYGULAMALARIN TARİHÎ ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 83 - 103
  Gülseren AZAR NASIRABADI
 6. HZ. ÂİŞE’NİN AHKÂMA DAİR BAZI RİVÂYETLERİNİN FIKIHTAKİ İZ DÜŞÜMLERİ
  Sayfalar 104 - 128
  Emine DEMİL
 7. HİCRET YOLCULUĞU BAĞLAMINDA İMÂMİYYE ŞÎASI’NIN HZ. EBÛ BEKİR ALGISI
  Sayfalar 129 - 153
  Mehmet Nur AKDOĞAN
 8. FELSEFİ BİR PROBLEMİ OLARAK VAHİY MESELESİ, THE MATTER OF REVELATİON AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
  Sayfalar 154 - 168
  İbrahim Halil DÜNDAR
 9. MODERN DÖNEM ŞİÎ DÜŞÜNCESİNDE BİR KİMLİK İNŞASI OLARAK ERBAÎN YÜRÜYÜŞÜ
  Sayfalar 169 - 186
  Habip DEMİR
 10. PÎVANEKA HELWESTA ZIMANÊ SERÎ (PHZS) JI BO DUZIMANAN: XEBATA TÊBARÎ Û PÊBAWERIYÊ
  Sayfalar 187 - 203
  Zafer AÇAR, Suleyman KASAP
 11. “POSTMODERN” DARBE ÜZERİNE GRAMSCİYAN BİR OKUMA: BİR HEGEMONYA GİRİŞİMİ OLARAK 28 ŞUBAT SÜRECİ
  Sayfalar 204 - 219
  Süleyman Çağrı GÜZEL
 12. OLUŞUN AKIL VE AHLAK ÖTESİ HALİ: MEVLÂNÂ’DA ÖZGÜRLEŞME YA DA KENDİNİ AŞMA PRATİĞİ OLARAK FENÂ
  Sayfalar 220 - 241
  Kamuran GÖKDAĞ, Yunus CENGİZ
 13. NİSA 34. AYETTE HİTAP AÇISINDAN DARB MESELESİ
  Sayfalar 242 - 257
  Kutbettin EKİNCİ
 14. ÜMMÜ SÜLEYM İLE İLGİLİ BİR RİVAYETİN İSNAD VE METİN ANALİZİ
  Sayfalar 258 - 286
  Nejla HACIOĞLU
 15. TÜRK DEVLETLERİNDE TABİİYET VE TEHDİDİN SİMGESİ: KESİK BAŞ GÖNDERME GELENEĞİ
  Sayfalar 287 - 301
  Hasan TAŞKIRAN
 16. TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ: ÇÖZÜM ARAYIŞLARI, SORUNLAR VE ÖNERİLER
  Sayfalar 302 - 321
  Fazıl Hüsnü ERDEM
 17. UYGULAMALI ÖRNEKLER BAĞLAMINDA İMAM EBÛ YUSUF'ÛN İSTİHSAN ANLAYIŞI
  Sayfalar 322 - 352
  Said Ali KUDAYNETOV
 18. ZAZAKÎ DE BABETÊ HECEYANÊ
  Sayfalar 353 - 366
  Ahmet KIRKAN
 19. ‘ALÎ EL-CARÎM VE ‘ŞAİR BİR KRAL’ ROMANINDAKİ BAZI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 367 - 380
  Zehra Nurdan CAN, Nurullah YILMAZ
 20. ZEKERİYYĀ B. YAḤYĀ EN-NĪSĀBŪRĪ’NIN KITĀBU’L-FITEN’İ: İBN ṬĀVŪS’UN ESERLERİNDE KAYIP BİR KİTABI KEŞFETMEK
  Sayfalar 381 - 400
  Mahmut DEMİR
 21. 1258/1842 TARİHLİ ÇÜNGÜŞ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE ÇÜNGÜŞ KAZASININ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU
  Sayfalar 401 - 427
  Oktay BOZAN
 22. FARSÇANIN TARİHİ SEYRİ VE 18. YÜZYIL BAZI GRAMER ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 428 - 446
  Adem UZUN
 23. ‘ALÂEDDÎN SEMERKANDÎ’NİN KIYAS ANLAYIŞI
  Sayfalar 447 - 467
  Zuhal DAĞ
 24. CEMİL MERİÇ’E GÖRE KİTAB-I MUKADDES
  Sayfalar 468 - 499
  Hayreddin KIZIL
 25. HAMDULLAH MÜSTEVFÎ'NİN NÜZHET'ÜL KULÛB İSİMLİ ESERİNİN 17. YÜZYILDA ANADOLU SAHASINDA YAPILAN TERCÜMESİNİN COĞRAFYA BÖLÜMÜ
  Sayfalar 500 - 520
  Güneş EKMEKÇİ AŞAN
 26. HÂNU’L-HALÎLÎ ve FATİH-HARBİYE ROMANLARININ GELENEK-MODERNİTE BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 521 - 544
  Tahir ARAZ
 27. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN AHLAK EĞİTİMİ
  Sayfalar 574 - 562
  Ahmet ÇIN
 28. غرض الفخر عند شعراء غرب إفريقيا
  Sayfalar 563 - 586
  Youssoufa SOUMANA
 29. تعبیرات روزمره در اشعار فارسی و ترکی شهریار وخلاقیت ادبی منظومه حیدربابایه سلام
  Sayfalar 587 - 603
  Roghaiyeh رقیه AZİZPOUR عزیزپور, Nabi KOBOTARIAN AZEROĞLU
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Mayıs 2021
Bitiş: 23 Haziran 2021
Dizinler
DUYURU

- 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerin hakem süreçlerinin olumlu sonuçlanması durumunda yazarlardan 750 ile 1.000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet eklemeleri talep edilecektir.