Şarkiyat
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-9633 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.comJOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Farsça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİN, INDEX ISLAMICUS, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, İdealonline, SAIF,  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Yazım kuralları için tıklayınız. Editör İncelemesi sonrasında intihal taraması yapılır.

Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 •  İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
  Ayrıca;
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 •  Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Kapak ResmiJOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Aralıklarla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce-Arapça-Farsça-Kürtçe’dir

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi başta ULAKBİM TR DİZİN, INDEX ISLAMICUS, EBSCO VE ERIHPLUS veri tabanlarında bulunmakla birlikte, Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, İSAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, İdealonline, SAIF,  tarafından indekslenmektedir. 

Gönderilen yazılar ilk olarak editör ve yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.  Yazım kuralları için tıklayınız. Editör İncelemesi sonrasında intihal taraması yapılır.

Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. 

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 •  İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
  Ayrıca;
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 •  Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazının yayınlanmasına veya düzeltilmek koşuluyla yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerin kararı doğrultusunda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verilen yazılar reddedilir.

Hakemlere gönderilen makaleler isimsizdir. Hakem isimleri ve yazar isimleri sadece yayın kurulu tarafından bilinip saklı tutulur. Hakemlerden gelen raporlar dergi arşivinde saklanır.


ÖNEMLİ DUYURU

Araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılmasına karar verilmiştir.  


Bu bağlamda, makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer vermesi tavsiye edilmektedir.  TR Dizin dergi değerlendirme kriterlerinin 2018 yılında güncellenmesiyle birlikte dergilerde ORCID bilgisine yer verilmesi kriter maddesi olarak eklenecektir.


ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.


 http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

 

Cilt 12 - Sayı 2 - 30 Nis 2020
 1. İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN EĞİTİM ANLAYIŞI
  Sayfalar 1 - 23
  Mahmut DÜNDAR
 2. KESAYETA EDEBÎ YA İHSAN SUREYYA SIRMA
  Sayfalar 24 - 43
  Nesim SÖNMEZ
 3. İHSAN SÜREYYA SIRMA’ NIN ESERLERİNDE HAÇLI KAVRAMI VE HAÇLILAR
  Sayfalar 44 - 61
  Gülşen İSTEK
 4. İHSAN SÜREYYA SIRMA'NIN TARİHÇİLİĞİ
  Sayfalar 62 - 76
  Mehmet Salih GÜNDÜZ
 5. “TARİHÇİ SEYYAH” İHSAN SÜREYYA SIRMA
  Sayfalar 77 - 91
  Emrah İSTEK
 6. PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA İLE SÖYLEŞİ (05.10.2019/VAN)
  Sayfalar 92 - 99
  Bayram KANARYA
 7. BİR İLİM VE DAVA ADAMI OLARAK PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA
  Sayfalar 100 - 109
  Mehmet Salih ARI
 8. KARDEŞİM İHSAN SÜREYYA İLE BİRLİKTE...
  Sayfalar 110 - 112
  Şerafettin GÖLCÜK
 9. MUHTEREM HOCAM PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA'YA
  Sayfalar 113 - 115
  Mustafa AĞIRMAN
 10. DAĞLARIN VE NEHİRLERİN DİLİNDEN ANLAYAN ÂLİM DOST
  Sayfalar 116 - 128
  Halit YALÇIN
 11. HOCAM İHSAN SÜREYYA SIRMA
  Sayfalar 129 - 134
  Adnan DEMİRCAN
 12. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, İslâmi Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad, (İstanbul: Beyan Yayınları, 2013)
  Sayfalar 135 - 138
  Mutlu SAYLIK
 13. İhsan Süreyya Sırma Kitabı: Pervari’den Paris’e, Söyleşi: Prof. Dr. Adnan Demircan, (İstanbul: Beyan Yayınları 2018)
  Sayfalar 139 - 141
  Ümit GÜLER
 14. EVVÂBÎN NAMAZI İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN İSNAD VE METİN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 142 - 168
  Fuat İSTEMİ
 15. DİYARBAKIRLI MEHMED FÂ’İK VE MANZUMELERİ
  Sayfalar 169 - 192
  Ekrem BEKTAŞ
 16. SÛFÎ HİKAYELERİNDE (MENKIBELERİNDE) KADIN TASAVVURU
  Sayfalar 193 - 208
  Hatice ÇUBUKCU
 17. ORTA ÇAĞ’DA ‘KÖLELİK’ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 209 - 223
  Mehmet Nadir ÖZDEMİR
 18. XVI. ASIRDA YEZİDİLER(ÊZİDÎLER)’İN DİNÎ STATÜSÜ HAKKINDAKİ TARTIŞMALARA DAİR İKİ BELGE: MEVLÂNÂ SÂLİH EL-KÜRDÎ’NİN BİR FETVASI İLE MEVLÂNÂ MUHAMMED BERKAL‘Î’NİN TA’LİKİ
  Sayfalar 224 - 253
  Metin BOZAN
 19. المقاربة الأخلاقية عند البيهقي بين السُّنن والشُّعب: مدخل أخلاقي حديثي
  Sayfalar 254 - 280
  Mohamad Anas SARMINI
 20. المسائل النحويّة في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعرّي
  Sayfalar 281 - 303
  Aslam JANKIR
 21. المرأة العاملة وتحقيق الذات في رواية "الكوبرا تصنع العسل" للروائي أحمد زياد محبّك
  Sayfalar 304 - 320
  Mohamad ALAHMAD
 22. LUTFİ PAŞA’NIN İMAN RİSALESİ: İNCELEME VE TAHKİK
  Sayfalar 321 - 355
  Vezir HARMAN , Halil İbrahim DELEN
 23. NECATİ ÖNER’E GÖRE DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 356 - 368
  Şerefettin ADSOY
Dizinler
DUYURU

12. cilt 3. sayımız için makale kabulü sona ermiştir. Yeni gönderilecek makaleler 2020 yılı 12. cilt 4. sayımız (Aralık) için değerlendirilecektir.