Dergi İletişim
Ad: Şarkiyat Dergi
E-posta: sarkiyatdergi@gmail.com
DUYURU

12. cilt 3. sayımız için makale kabulü sona ermiştir. Yeni gönderilecek makaleler 2020 yılı 12. cilt 4. sayımız (Aralık) için değerlendirilecektir.