İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Şarkiyat Dergi
sarkiyatdergi@gmail.com

Başeditör

Fuat İSTEMİ
Bir kuruma bağlı değildir
fuatistemi@hotmail.com

Editör

Mehmet BİLEN
Bir kuruma bağlı değildir
bilenmehmet@hotmail.com

Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.
Derginin tüm içeriğine açık erişim sağlanmaktadır. Yayınlanan makaleler öncelikle İThenticate programında taranmaktadır.
Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.


27787