ISSN: 2718-000X
e-ISSN: 2718-000X
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Nihat DEMİRKOL
Kapak Resmi
       

Değerli bilim insanları!

Haziran sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. İyi çalışmalar dileriz... 

Dergimizin Issn numarası: 2718-000X

Dergimizde yayınlanacak olan makalelere yazarın ORCİD numarası yazılması zorunludur. Dergimize gönderilecek makaleler ekte yer alan örnek makale dosyasına aktarılarak -dosyadaki kırmızı alanlar düzenlenmelidir- sisteme yüklenmelidir.  BK.   https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/23957

İsnad atıf sistemi 2. edisyon'a göre ve dergi kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Ocak 2022 Bitiş: 31 Mayıs 2022

2021 - Cilt: 2 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Kur'an'da Tâgût

Araştırma Makalesi

2. Mekkî b. Ebî Tâlib’in Sahih Kırâat Kriterlerine Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

6. Mescidin Fıkhî Hükümleri

19954             1997821702 21727