Genç Mütefekkirler Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 30 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2718-000X | e-ISSN 2718-000X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Nihat DEMİRKOL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gemder


Değerli bilim insanları!

Haziran 2021 sayısı için makale kabul etmekteyiz. 

Dergimizin Issn numarası: 2718-000X

Dergimizde yayınlanacak olan makalelere yazarın ORCİD numarası yazılması zorunludur. Bundan dolayı yazarlarımızın orcid numarasını almaları gerekmektedir. Orcid numarasının nasıl alınacağına dair linkten yardım alabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=6C6XnX0KZxY

Dergimiz Doçentlik başvuru şartlarını sağlamaktadır. 

Genç Mütefekkirler Dergisi

ISSN 2718-000X | e-ISSN 2718-000X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Nihat DEMİRKOL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/gemder
Kapak Resmi


Değerli bilim insanları!

Haziran 2021 sayısı için makale kabul etmekteyiz. 

Dergimizin Issn numarası: 2718-000X

Dergimizde yayınlanacak olan makalelere yazarın ORCİD numarası yazılması zorunludur. Bundan dolayı yazarlarımızın orcid numarasını almaları gerekmektedir. Orcid numarasının nasıl alınacağına dair linkten yardım alabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=6C6XnX0KZxY

Dergimiz Doçentlik başvuru şartlarını sağlamaktadır. 

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 30 Mayıs 2021