avatar
Mehmet KUBAT Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
Yayın 16 Hakemlik 10 CrossRef Atıf 3
16 Yayın
10 Hakemlik
3 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

İslam Mezhepleri

Kurum

İnönü Üniversitesi

Popüler Yayınları

İslâm Mezhepleri Tarihi Öğretimi Açısından İmam-Hatip Lisesi Müfredatının Değerlendirilmesi
DOI: 10.18403/emakalat.580402
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2626

0

1

2626

Mezheplerin Ana İhtilâf Konularından Biri Olarak Kabir Azâbı
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6342

0

1

6342

Mezhep Faktörünün Hadis Literatürüne Etkisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1735

0

1

1735

HADİS EDEBİYATINDA MEZHEPLERE YAKLAŞIM FARKLILIKLARI
DOI: 10.18403/emakalat.1037130
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 955

0

1

955

0

1

184

Yayınlar

1

184

el-Esmâ ve’l-Ahkâm Görüşleri Bağlamında İbâdiyye-Mu‘tezile Etkileşimi
DOI: 10.18403/emakalat.1117239
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 564

0

564

Tevhid Esası Ekseninde İbâdiyye-Mu‘tezile Etkileşimi
DOI: 10.32955/neu.istem.2022.8.1.04
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 234

0

234

BİR AKSİYON ADAMI OLARAK ABDULLAH AZZÂM VE CİHÂDÎ-SELEFÎ PERSPEKTİFİ
DOI: 10.18403/emakalat.1020392
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1000

0

1000

HADİS EDEBİYATINDA MEZHEPLERE YAKLAŞIM FARKLILIKLARI
DOI: 10.18403/emakalat.1037130
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 955

1

955

İSLÂM TOPLUMUNUN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ SAĞLAMA MERKEZLERİ OLARAK CÂMİ VE MESCİDLER
DOI: 10.20493/birtop.793588
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4253

0

4253

1

1735

Mezheplerin Ana İhtilâf Konularından Biri Olarak Kabir Azâbı
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6342

1

6342

1

2626

0

70150

İBN TEYMİYYE'NİN İBN ARABÎ ELEŞTİRİSİ
DOI: 10.20493/birtop.601427
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5922

0

5922

İTİKADÎ MEZHEPLERİN İMÂMET TASAVVURU
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1013

0

1013

0

6709

İslâmî Öğretide Kerâmet
Yayın Bilgisi: 2014 , Milel ve Nihal
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1864

0

1864

0

4104

Yayınlar

BİR AKSİYON ADAMI OLARAK ABDULLAH AZZÂM VE CİHÂDÎ-SELEFÎ PERSPEKTİFİ
DOI: 10.18403/emakalat.1020392
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1000

1

0

1000

İBN TEYMİYYE'NİN İBN ARABÎ ELEŞTİRİSİ
DOI: 10.20493/birtop.601427
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5922

2

0

5922

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.