Milel ve Nihal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-5482 | e-ISSN 2564-6478 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Milel ve Nihal: Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği | https://www.milelvenihal.org/milel-nihal-dergisi


Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, farklı geleneklere ait düşünce, öğreti ve inanç esaslarını inceleyen, kültürel yapıların kökeninde yer alan mitolojik anlatıları araştıran din, inanç, kültür, tarih, medeniyet araştırmalarına yer veren uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz yılda iki kez 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yayınlanır. 

Makale Kabul Tarihleri (Ocak-Haziran sayısı için 1 Ocak - 30 Nisan; Temmuz-Aralık sayısı için 1 Temmuz - 30 Ekim) 

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın kapsamı: Makale, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi

Hakemleme: Gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

Dizinler: TR Dizin, EBSCO

Milel ve Nihal

ISSN 1304-5482 | e-ISSN 2564-6478 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Milel ve Nihal: Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği | https://www.milelvenihal.org/milel-nihal-dergisi
Kapak Resmi


Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, farklı geleneklere ait düşünce, öğreti ve inanç esaslarını inceleyen, kültürel yapıların kökeninde yer alan mitolojik anlatıları araştıran din, inanç, kültür, tarih, medeniyet araştırmalarına yer veren uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz yılda iki kez 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yayınlanır. 

Makale Kabul Tarihleri (Ocak-Haziran sayısı için 1 Ocak - 30 Nisan; Temmuz-Aralık sayısı için 1 Temmuz - 30 Ekim) 

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın kapsamı: Makale, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi

Hakemleme: Gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

Dizinler: TR Dizin, EBSCO

Dizinler