Dergi Kurulları

Editör

Doç. Dr. Ahmet BARDAK Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0002-9393-7884 Türkiye
İlahiyat, İslam Mezhepleri, Kelam

Sahibi

Prof. Dr. Abdurrahman CANDAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-4423-9980 Türkiye

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Davut EŞİT VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1366-4650 Türkiye
İlahiyat, İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin YAVUZER VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0002-4981-000X Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı

Yayın Kurulu

İslam Felsefesi
Prof. Dr. Erdal BAYKAN Mersin Üniversitesi Türkiye
İlahiyat, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi
Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Recep ASLAN Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İlahiyat
Doç. Dr. Ramazan ÖZMEN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat
Doç. Mahmut DÜNDAR Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Doç. Dr. Bayram KANARYA İLAHİYAT PR. Türkiye
İlahiyat
Doç. Ali HATALMIŞ Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı 0000-0002-1689-4809 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Kamuran GÖKDAĞ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Toplum ve Siyaset Felsefesi
Doç. Dr. Ercan ŞEN Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-2583-1540 Türkiye
İlahiyat, Tefsir, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Yunus KAPLAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı 0000-0002-7751-2309 Türkiye
İslam Felsefesi
Dr. Arş. Gör. Ümit ESKİN İstanbul Üniversitesi 0000-0001-7159-836X Türkiye Web
İslam Tarihi
Dr. Sadi ÖLMEZ Bir kuruma bağlı değildir 0000-0002-1270-6815 Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Ahmet BARDAK Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0002-9393-7884 Türkiye
İlahiyat, İslam Mezhepleri, Kelam
Doç. Mehmet Halil ERZEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Türk İslam Edebiyatı
Dr. Arş. Gör. Muhyettin ÖZEN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin YAVUZER VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0002-4981-000X Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı
Doç. Dr. Davut EŞİT VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1366-4650 Türkiye
İlahiyat, İslam Hukuku

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ (Van YYÜ.), Prof. Dr. M. Salih ARI (Van YYÜ), Prof. Dr. Ali İhsan PALA (Atatürk Ü.), Prof. Dr. Bahattin DARTMA (Marmara Ü.), Prof. Dr. Casim AVCI (Marmara Ü.), Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Ü.), Prof. Dr. Gürbüz DENİZ (Ankara Ü.), Prof. Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN (Necmettin Erbakan Ü.), Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK (Van YYÜ.), Prof. Dr. Hüseyin HANSU (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Selçuk Ü.), Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL (Ankara Ü.), Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA (Şehir Ü.), Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK (Yıldırım Beyazıt Ü.), Prof. Dr. Mehmet KUBAT (İnönü Ü.), Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (Yıldırım Beyazıt Ü.), Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (Selçuk Ü.), Prof. Dr. Nevzat TARTI (Akdeniz Ü.), Prof. Dr. Mithat Eser (Selçuk İİF.), Prof. Dr. Nurullah Altaş (Atatürk Ü), Prof. Dr. Osman GÜRBÜZ (Atatürk Ü.), Prof. Dr. Mustafa KAYA (Atatürk Ü.), Prof. Dr. Ömer KARA (Atatürk Ü.), Prof. Dr. Sahip BEROJE, (Van YYÜ.), Prof. Dr. Recep ARDOĞAN (K. Maraş Sütçü İmam Ü.),Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK, Prof. Dr. Tuncay İMAMOĞLU (Atatürk Ü), Prof. Dr. Yakup CİVELEK (Yıldırım Beyazıt Ü.), Prof. Dr. Yusuf SANCAK (Atatürk Ü), Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN (Harran Ü), Prof. Dr. Abdulcelil BİLGİN (Muş Alparslan Ü.), Doç. Dr. Abdulvahap ÖZSOY (Atatürk Ü.), Doç. Dr. Hüsnü AYDENİZ (Erzincan Ü), Doç. Dr. Mehmet BULGEN (Marmara Ü.), Doç. Dr. Mustafa Harun KIYLIK (Van YYÜ Ü.), Doç. Dr. Mahsum AYTEPE (Muş Alparslan Ü), Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK (Mardin Artuklu Ü), Doç. Dr. Kemal KAYA (Yüzüncü Yıl Ü.), Doç. Dr. Bekir KARADAĞ (GİBTÜ.),Doç. Dr. Osman DÜZGÜN (Yıldırım Beyazıt Ü), Doç. Dr. Yunus CENGİZ (Mardin Artuklu Ü.), Doç. Dr. Ahmet BARDAK (Van YYÜ), Doç. Dr. Muhammed COŞKUN (Marmara Ü), Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ (Van YYÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN (Mardin Artuklu Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI (Van YYÜ.), Dr. Öğr. Üyesi Hacı KAYA (Necmettin Erbakan Ü), Dr. Öğr. Üyesi Ali HATALMIŞ (Çukurova Ü.),Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Macit SEVGİLİ (Siirt Ü) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HABERLİ (BŞEÜ), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİR (GİBTÜ)

Alan Editörü

Doç. Dr. Davut EŞİT VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1366-4650 Türkiye
İlahiyat, İslam Hukuku
Doç. Mahmut DÜNDAR Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Doç. Haşim ÖZDAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Tefsir
Doç. Mehmet Halil ERZEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Türk İslam Edebiyatı
Doç. Dr. Metin YILDIZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3201-862X Türkiye
İlahiyat, Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim AYDAY VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TEFSİR ANABİLİM DALI 0000-0002-3506-8051 Türkiye
İlahiyat, Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖKSÜZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0003-1135-9409 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Osmanlı Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Yunus KAPLAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı 0000-0002-7751-2309 Türkiye
İslam Felsefesi
Doç. Dr. Mustafa Harun KIYLIK VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat
Felsefe ve Din Bilimleri, Mantık
Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı
İlahiyat
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURGUT Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0002-7958-9828 Türkiye Web
Dinler Tarihi ABD
Dinler Tarihi

Mizanpaj

Arş. Gör. Nurullah YILMAZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0000-5274-3189 Türkiye
İslam Sanatları

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0025-9579 Türkiye
Kelam

Creative Commons Lisansı
Van İlahiyat Dergisi - Van Journal of Divinity Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.