Van İlahiyat Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 8 Ocak 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-615X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/vanid


Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla çıkan dergimizde 14 Şubat 2019 tarihi itibariyle Van İlahiyat Dergisi şeklinde isim değişikliği olmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda en az iki defa yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

Latin harfleri dışındaki dillerde yazılmış makalelerde, mutlaka Latin harfleri ile yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler ve kaynakçaya (referanslar) da yer verilmelidir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Van İlahiyat Dergisi

e-ISSN 2667-615X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/vanid
Kapak Resmi


Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla çıkan dergimizde 14 Şubat 2019 tarihi itibariyle Van İlahiyat Dergisi şeklinde isim değişikliği olmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda en az iki defa yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

Latin harfleri dışındaki dillerde yazılmış makalelerde, mutlaka Latin harfleri ile yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler ve kaynakçaya (referanslar) da yer verilmelidir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Cilt 8 - Sayı 13 - 15 Ara 2020
 1. II. ABDÜLHAMİD VE İSLAMCILAR; MUHALEFET, YANILGI VE PİŞMANLIKLAR
  Sayfalar 1 - 21
  İbrahim Halil OZAN, Mehmet Salih ARI
 2. مفهوم الحرية عند الوجوديين ونقد الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي لهم
  Sayfalar 22 - 54
  Charif MURAD
 3. النحو ومسائله في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري دراسة وصفية تحليلية
  Sayfalar 55 - 77
  Majed HAJ MOHAMMAD, Lawand ALİ
 4. ÇORLULU ALİ PAŞA KÜTÜPHANESİ
  Sayfalar 78 - 128
  Nermin GENÇ
 5. CELÂLEYN TEFSİRİNDE KIRÂATLERE YAKLAŞIM YÖNTEMİ
  Sayfalar 129 - 147
  Ali Haydar ÖKSÜZ
 6. منهج الإمام الشيرازي في كتابه" اللمع في أصول الفقه"
  Sayfalar 148 - 174
  Shawish MURAD
 7. Verrâklığa Dair Bibliyografik Bir Çalışma
  Sayfalar 175 - 192
  Sena Meysun TİMURTAŞ
 8. Yusuf El- Karadâvî’nin Fıkhü’z-Zekât Eseri Bağlamında “Fî Sebîlillâh” Kavramı
  Sayfalar 193 - 216
  Hatice ERKOÇ, Abdurrahman CANDAN
 9. Bursa Şer‘iyye Sicillerindeki Arapça Kayıt Örnekleri (1008-1009/1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicili Örneği)
  Sayfalar 217 - 243
  Habibullah HABİB
 10. İslam İnanç Ekollerinde “Emr-i Bi’l- Ma’ruf ve Nehyi Ani’l-Münker”
  Sayfalar 244 - 266
  Bayram ÇINAR
 11. KAZVİN’İN FETHİ, İSLÂMLAŞMASI VE IV/X. ASRIN SONUNA KADAR ŞEHİRDEKİ İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN GELİŞMESİNDEKİ ANA UNSURLAR
  Sayfalar 267 - 289
  Hilal TÜFENK, Osman AYDINLI
 12. جهود مكي بن ابي طالب في علم القراءات
  Sayfalar 290 - 315
  Abdullah SAWAS
 13. Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa İcadı mı? Dünyanın Avrupalılaşması mı, Avrupa'nın Küreselleşmesi mi?
  Sayfalar 316 - 338
  Jerry Harrell BENTLEY
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1300-4530 0 1994-2018
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 8 Ocak 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Sosyal Medya Hesaplarımız

3uFY0wpD_400x400.jpg  fb_icon_325x325.png