Dergi Kurulları

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR Adıyaman Üniversitesi 0000-0003-4978-8436 Türkiye
Kelam, İslam Mezhepleri

Baş Editör

Doç. Dr. Mehmet Sait UZUNDAĞ Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Hadis, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Editör Kurulu/Editörler

Dr. Güven AĞIRKAYA ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tefsir
Kelam, İslam Mezhepleri
Arş. Gör. Emine Merve AYTEKİN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7680-7340 Türkiye Web
Arap Dili ve Belagatı

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan MAÇİN Adıyaman Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi 0000-0003-0712-1035 Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Mehmet Sait UZUNDAĞ Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Hadis
Tasavvuf
Dr. Güven AĞIRKAYA ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tefsir
İslam Mezhepleri, Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz PARLAK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-6247-1762 Türkiye

.

Arap Dili ve Belagatı
Doç. Dr. Hamit AKTÜRK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4682-0296 Türkiye
Din Sosyolojisi
Dr. Mesut AVCI Bir kuruma bağlı değildir Türkiye
İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi
Dr. Sait POLAT ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-1852-7129 Türkiye

Yabancı Dil Editörü (İngilizce)

Doç. Dr. Naif YAŞAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7804-2150 Türkiye
Batman Sason doğumlu olan Naif Yaşar, 2006’da Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yedi yıl civarında İngilizce Öğretmenliği yaptıktan sonra Adıyaman Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2015’te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İlk Üç Asır Kelamî Tartışmalar Bağlamında Taberî(224-310/839-923)’nin Konumu” adlı çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 2019’da docent oldu. Halen Adıyaman Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümü Tefsir ABD’ında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Yabancı Dil Editörü (Arapça)

Eğitim, Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil)

Yazım ve Dil Editörü

Arş. Gör. Muhammed İkbal EKİNCİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-0244-2075 Türkiye
Tasavvuf
Hadis

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adil Abdulmecid İlvi (Aden Üniversitesi, Yemen)

Prof. Dr. Adnan Mustafa Hatatba (Yermük Üniversitesi, Ürdün)

Prof. Dr. Ali b. İbrahim el-Hamd en-Nemle (Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesi, Arabistan)

Prof. Dr. Yusuf Selame (el-Akademiyye Üniversitesi el-Arabiyye/Danimarka)

Prof. Dr. Ğanim Kaddari el-Hemed (Tikrit Üniversitesi, Irak)

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ Siirt Üniversitesi Türkiye
Kelam
Prof. Dr. Fatih TOKTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BİRSİN İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-2038-799X Türkiye
İslam Hukuku
Prof. Dr. Necdet DURAK Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Felsefe Tarihi
Prof. Dr. Mesut KAYA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0884-8340 Türkiye
Tefsir

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Muhammed Casim es-Sâturî (el-Enbâr Üniversitesi, Irak)

Prof. Dr. Muhammed Teysir Heyacne (Urduniyye Üniversitesi, Ürdün)

Prof. Dr. Süleyman Akkuş (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Seyit Avcı (Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Güven Ağırkaya (Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)


Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1536-8046 Türkiye Web
İslam Hukuku, Hukuk ve Yasal Çalışmalar
Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN Manisa Celel Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Kelam
Prof. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR Adıyaman Üniversitesi Türkiye
Kelam
Prof. Dr. Hüseyin GÜNEŞ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8312-4444 Türkiye
İslam Tarihi
Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY Türkiye
Kelam, İslam Mezhepleri
Prof. Dr. Saffet KÖSE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI Türkiye
İslam Hukuku
Prof. Dr. İsmail TAŞ Necmettin Erbakan University 0000-0001-7365-8207 Türkiye
İslam Felsefesi, Limnoloji
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye