Amaç ve Kapsam

İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir. İslami İlimler Araştırmaları dergisinin amacı Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün araştırma makalesi ve kitap incelemesi türlerindeki yazıları yayınlayarak ve ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili bilginin paylaşımına katkıda bulunmaktır. Dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.


İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlar.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık