Yazım Kuralları

 1. Makaleler buradaki şablon indirilip bu şablona eklenip aşağıdaki kurallara göre dizayn edilip sisteme yüklenmelidir. Makale şablonu: https://1drv.ms/w/s!AltkOy2hjh1_ggIcxs88jW1aDMDs?e=kdDpWA 
 2. Çalışmalar derginin yazım kurallarına uyularak hazırlanmalıdır.
 3. Dergiye Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalar kabul edilir.
 4. Makale hacmi, 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
 5. 10.000 kelime sınırını aşan makaleler kelime sayısının düşürülmesi için yazara iade edilir.
 6. Metin yazı tipi Türkçe ibareler Gentium Plus ve ana metin boyutu 10 punto öz ve abtract boyutu 9 punto dipnotlar ise 8 punto olmalıdır. Gentium Plus fontu, İSNAD ATIF SİSTEMİ (2. Edisyon) web sayfasından indirilebilir.
 7. Arapça ibareler için Traditional Arabic yazı fontu kullanılmalı ve yazı boyutu 12 punto olmalıdır.
 8. Makale ana metin, dipnot ve kaynakçalar iki yana yaslı olmalıdır.
 9. Makalenin en az 250 en fazla 300 kelimelik özeti ve abstractı ve en az 5 kelimelik anahtar kelimesi ve keywords bulunmalıdır. Anahtar kelime seçimi için Bk. https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/5-anahtar-kelimelerin-secimi/ 
 10. Arapça makalelerin İngilizce, Türkçe ve Arapça özeti olmalıdır.
 11. Arapça makalelerin kaynakçası aynı zamanda latinize edilip makaleye eklenmelidir.
 12. Satır aralığı tek(1) olmalıdır. Paragraf başı 1 cm boşluk bırakılmalıdır.
 13. Sayfa Boyutu: A4 ebatlarında olmalıdır.
 14. Metin: Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.
 15. Metin içeriğinin tamamı stiller kısmından normal stil seçilerek hazırlanmalıdır. Başlıklar başlık stili ile verilmemelidir. Bu kurala uymayan makaleler yazara tekrar gönderilir.
 16. Kaynakça ve dipnotlar İsnad Atıf Sitemi 2. edisyona göre hazırlanmalıdır. https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/ 
 17. İSNAD Atıf Sistemi kullanılmayan makaleler tashih için yazara iade edilir. 
 18. Başlıklandırma Formatı: Ondalık Sistemde olmalıdır. Bk. İSNAD: https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/2-yayinin-adi-ve-basliklandirma/ 
 19. Makale dosyası word halinde (.doc veya .docx) olarak gönderilmelidir.
 20. Kaynakça: Sonuç bölümünden sonraki sayfada başlamalı ve İSNAD Atıf Sistemi'ne göre 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. 1 cm asılı olmalıdır.
 21. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir. Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.
 22. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
 23. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Gönderilen makaleler Turnitin veya iThenticate programından geçirilmelidir. Oran %25'i geçmemelidir.
 24. Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
 25. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, sistem yöneticisi tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.