Tokat İlmiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2717-6134 | e-ISSN 2717-610X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilmiyatTokat İlmiyat Dergisi,30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak TOGÜ İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Dini araştırmalar (sosyal ve beşerî bilimler) alanında yazılan makale, tercüme, kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 15 Nisan; 30 Aralık tarihli sayı için  15 Temmuz - 15 Ekim'dir. 

Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır. Dergimiz, İlahiyat Temel Alanındaki disiplinlerde üretilen çalışmaları yayımlamaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında üretilen eserlere yer verilmektedir.Tokat İlmiyat Dergisi

ISSN 2717-6134 | e-ISSN 2717-610X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilmiyat
Kapak ResmiTokat İlmiyat Dergisi,30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak TOGÜ İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Dini araştırmalar (sosyal ve beşerî bilimler) alanında yazılan makale, tercüme, kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 15 Nisan; 30 Aralık tarihli sayı için  15 Temmuz - 15 Ekim'dir. 

Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır. Dergimiz, İlahiyat Temel Alanındaki disiplinlerde üretilen çalışmaları yayımlamaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında üretilen eserlere yer verilmektedir.Cilt 8 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Kur’an Kıssaları Bağlamında Sosyal Değişim-Helak Münasebeti
  Sayfalar 473 - 495
  Enver BAYRAM, Hasan COŞKUN
 2. İḳtiṣâṣ Sanatına Özgün ve Modernist Yaklaşımlar: Kur’an Örnekliğinde
  Sayfalar 497 - 521
  Mustafa İBİŞ
 3. تجلِّيات قانون المطابقة الخلدونيَّة في النقد المعاصر للروايات الحديثيّة: دراسة نقديّة تحليليّة
  Sayfalar 523 - 546
  Musab HAMOD
 4. Din Öğretiminin Ötekileştirme Eğilimini Önleme Düzeyi Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 547 - 572
  Rabia YILDIRIM
 5. Ritüel, Batıl İnanç ve Bilimsel Veriler Bağlamında Hapşırma ve Esnemeyle İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 573 - 599
  Yusuf OKTAN
 6. Sosyolojik Açıdan Oyun ve Münafık: Abdullah b. Übey Örneği
  Sayfalar 601 - 630
  Ahmet ASLAN
 7. Muhterem b. Mahmud et-Tokâdî’nin er-Risâle fî İbâhati’d-Devrâni's-Sûfîyye Adlı Risalesi ve Devran Müdafaası
  Sayfalar 631 - 658
  Müzekkir KIZILKAYA
 8. Sühreverdî Düşüncesinde Bilginin İmkânı ve Değeri
  Sayfalar 659 - 680
  Fatih AYDIN
 9. Talâkta Ric‘at Bağlamında Kur’ân-ı Kerim’de Belirtilen İlkeler
  Sayfalar 681 - 706
  İsmail NARİN, Haşim ÖZDAŞ
 10. İlahiyat Fakültesi Öğretmen Adayı Öğrencilerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine Yönelik Algıları
  Sayfalar 707 - 733
  Mustafa MÜCAHİT
 11. Ebherî’nin Hidâyetü’l-hikme ve Îsâgûcî İsimli Eserlerinin Mantık Konuları Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 735 - 761
  Adem EVMEŞ
 12. Ebû Yûsuf’un İbadet Konularında Ebû Hanîfe ve Muhammed eş-Şeybânî’den Farklı Görüşleri ve Nedenleri
  Sayfalar 763 - 794
  Savaş KOCABAŞ
 13. Câbir Bin Hayyân Metafiziğinde “Oluş” Düşüncesi
  Sayfalar 795 - 818
  Cihat İZCİ, Mehmet DEMİRTAŞ
 14. Kuzey Amerika Yerlilerinin Geçiş Törenleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 819 - 834
  Meltem KEKEVİ, Şir Muhammed DUALI
 15. Ali Şeriati’de Varoluş İmkânı Olarak Din ve Sanat
  Sayfalar 835 - 857
  Rumeysa ASLAN, Rıza BAKIŞ
 16. Dini Toplumsal Hareketlerde Kaynak Mobilizasyonu Bağlamında Mubahlaştırma
  Sayfalar 859 - 890
  Abdulhamit BUDAK
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2147-8422 2687-4679 0 2013-2019
Dizinler