Tokat İlmiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2717-6134 | e-ISSN 2717-610X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilmiyatTokat İlmiyat Dergisi,30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak TOGÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Dini araştırmalar (sosyal ve beşerî bilimler) alanında yazılan makale, tercüme, kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  15 Temmuz - 15 Kasım’dır. 

Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır. Dergimiz, İlahiyat Temel Alanındaki disiplinlerde üretilen çalışmaları yayımlamaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında üretilen eserlere yer verilmektedir.Tokat İlmiyat Dergisi

ISSN 2717-6134 | e-ISSN 2717-610X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilmiyat
Kapak ResmiTokat İlmiyat Dergisi,30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak TOGÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Dini araştırmalar (sosyal ve beşerî bilimler) alanında yazılan makale, tercüme, kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  15 Temmuz - 15 Kasım’dır. 

Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır. Dergimiz, İlahiyat Temel Alanındaki disiplinlerde üretilen çalışmaları yayımlamaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında üretilen eserlere yer verilmektedir.Cilt 8 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Hicrî 2. ve 3. Yüzyıllara Ait Mısır Menşeli Papirüslerdeki Hadislerin Kaynakları
  Sayfalar 21 - 51
  Hüseyin AKGÜN
 2. Sa‘lebî’nin el-Keşf ve’l-Beyân ʿan Tefsîri’l-Ḳurʾân Adlı Tefsirinde Allah’ın er-Rahmân ve er-Rahîm Sıfatlarının Analizi
  Sayfalar 53 - 70
  Ahmet ÖZDEMİR
 3. İmâm Mâtürîdî’nin Hak ve Hakikat Tasavvuru
  Sayfalar 71 - 98
  Emine ÖĞÜK
 4. Bazı Demografik Değişkenler Bağlamında Covid-19 Pandemi Neslinin Dindarlık ve Ölüm Kaygısı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 99 - 129
  Fatih KANDEMİR
 5. Nişanlılıkta Yaptırılan İmam Nikâhının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 131 - 159
  Hilal ÖZAY
 6. İslamofobi Kavramı Yerine İslamodium Kavramı
  Sayfalar 161 - 197
  Selçuk KIRTEPE , Esra ÖZTUNÇ
 7. Mustafa Sabri Efendi’nin Din Anlayışı
  Sayfalar 199 - 221
  Metin YURDAGÜR , İ̇brahim BAYRAM
 8. Âlâm-ı İslâm Rumeli Meẓâlimi ve Bulġar Vaḥşetleri Adlı Eserin Muhtevâsı
  Sayfalar 223 - 251
  Derya KILIÇKAYA
 9. Lokmân Sûresi 20. Âyet Bağlamında Allah’ın Zâhir ve Bâtın Nimetleri
  Sayfalar 253 - 275
  Enver BAYRAM
 10. Alevî-Bektaşî Yolunun Tokatlı Bir Ulu Ozanı: Kul Himmet
  Sayfalar 277 - 297
  Şaban BANAZ
 11. Ordu Yöresi Halk İnanışlarında Doğum ve Ölüm
  Sayfalar 299 - 319
  Şir Muhammed DUALI , Abdulkadir ENGİN
 12. Kadızâde Mehmed Efendi'nin Bilinmeyen Risalesi Risâle-i Müdâfa‘a Işığında Hayatı ve İlmi Kişiliği -Tercüme Tahkik ve Değerlendirme-
  Sayfalar 321 - 350
  Ali DURMUŞ
 13. İbnü’l-A‘râbî'de Nefis Güçlerinin Kur’an Açısından Analizi
  Sayfalar 351 - 379
  Abdurrahman AYDIN
 14. 3. ve 4. Yüzyıllar Arası Mu‘tezile ve Mâverâünnehir Hanefîliği İlişkisi
  Sayfalar 381 - 401
  Ahmet ATEŞYÜREK
 15. Makrososyolojik Perspektife Göre İslam Tarihinde Din ve Devlet İlişkisi Modelleri
  Sayfalar 403 - 428
  İ̇smail KAYA
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2147-8422 2687-4679 2013-2020
Dizinler