Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-922X | e-ISSN 2687-4148 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Yakın Doğu Üniversitesi | http://dergi.neu.edu.tr/index.php/yduistem/index


Dergimizin 2021 Haziran sayısı yayınlanmış olup, 2021 Aralık sayısı için makale kabulü başlamıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 2015 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) online ve basılı olarak neşredilen bilimsel hakemli bir dergidir.

Başta ilahiyat bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin özellikle tarih, sanat, felsefe, edebiyat ve din eğitimi alanlarında yayın yapma amacını taşımaktadır.

Dünyanın her tarafından alanında uzman araştırmacılara açık olan dergimiz, Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde yayın yapmaktadır.

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makaleleri en az iki kör hakem değerlendirmesinden geçirilmektedir.

Dergimize gönderilen makalelerin yayınlanması ve yayınlanan makalelerin erişimi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

YDUISTEM, kısa süre içinde başta TR Dizin olmak üzere uluslararası endeksler tarafından taranan bir yayına dönüşmeyi amaçlamaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

ISSN 2148-922X | e-ISSN 2687-4148 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Yakın Doğu Üniversitesi | http://dergi.neu.edu.tr/index.php/yduistem/index
Kapak Resmi


Dergimizin 2021 Haziran sayısı yayınlanmış olup, 2021 Aralık sayısı için makale kabulü başlamıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 2015 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) online ve basılı olarak neşredilen bilimsel hakemli bir dergidir.

Başta ilahiyat bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin özellikle tarih, sanat, felsefe, edebiyat ve din eğitimi alanlarında yayın yapma amacını taşımaktadır.

Dünyanın her tarafından alanında uzman araştırmacılara açık olan dergimiz, Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde yayın yapmaktadır.

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makaleleri en az iki kör hakem değerlendirmesinden geçirilmektedir.

Dergimize gönderilen makalelerin yayınlanması ve yayınlanan makalelerin erişimi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

YDUISTEM, kısa süre içinde başta TR Dizin olmak üzere uluslararası endeksler tarafından taranan bir yayına dönüşmeyi amaçlamaktadır.