Dergi İletişim
Ad: Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi
E-posta: is.tem@neu.edu.tr
Adres:

Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138, Lefkoşa / KKTC, Mersin 10- Türkiye


Başeditör
Ad: Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez
E-posta: mehmetmahfuz@gmail.com
Adres:

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lefkoşa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Editör
Ad: Doç. Dr. Ahmet Erhan Şekerci
E-posta: ahmetsekerci@gmail.com
Adres:

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lefkoşa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Editör
Ad: Dr. Ahmet KOÇ
E-posta: ahmedkoc@hotmail.com
Adres:

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lefkoşa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti