ISSN: 1306-7044
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çorum Çağrı Eğitim Vakfı
Kapak Resmi
       

İslami İlimler Dergisi Kasım 2022 sayısı için makale kabulü için 15 ŞUBAT 2022 - 15 NİSAN 2022 tarihleri arasında araştırmacılar makalelerini dergimize gönderebilirler. 

Dergimiz basılı çalışma sistemini esas aldığından makale kabullerini ve süreçleri şuan için mail adreslerimiz üzerinden yönetmektedir.  Latin harfli makaleler için e-mail (1): umiteskin@gmail.com; e-mail (2): enesmidilli@istanbul.edu.tr . Arapça makaleler için (للمقالات العربية) e-mail (1): hilal.menkuc@istanbul.edu.tr ; e-mail(2): livaogluhrw@gmail.com

Makale Yazarlarının Yazım Kurallarını Dikkatlice Gözden Geçirdikten sonra çalışmalarını göndermeleri, değerlendirme süreçlerinin hızlı ve verimli işlemesi adına önem arz etmektedir.

Yayın Kurulu

2022 - Cilt: 17 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

11. İbâdiyye'nin Hâricîliğe İsnadı Meselesi