İslami İlimler Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1306-7044 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çorum Çağrı Eğitim Vakfı | http://www.islamiilimlerdergisi.com/


İslami İlimler Dergisi

ISSN 1306-7044 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Çorum Çağrı Eğitim Vakfı | http://www.islamiilimlerdergisi.com/
Kapak Resmi


Cilt 14 - Sayı 2 - Kas 2019
 1. BİR İLAHİYAT BİLİM DALI OLARAK TÜRK-İSLÂM EDEBİYATI
  Sayfalar 9 - 25
  Mehmet Şamil BAŞ
 2. İSLÂMÎ TÜRK EDEBİYATINDA ESMÂ-İ HÜSNÂ
  Sayfalar 27 - 41
  Ali ÖZTÜRK
 3. İLM-İ BELÂGAT DAİRESİNDE KASÎDE-İ BÜRDE -ZÜBDETÜ’Ş-ŞURÛĤI’T-TÜRKİYYE ÖRNEĞİ-
  Sayfalar 43 - 69
  Kenan MERMER
 4. ALİYYÜ’L-KÂRÎ’NİN SALAVÂT-I ŞERÎFESİNİ 20. ASIRDAN OKUMAK: AMASYA MÜFTÜSÜ MEHMED SABRİ YETKİN’İN SALAVÂT-I ŞERÎFE ŞERHİ
  Sayfalar 71 - 98
  Raşit ÇAVUŞOĞLU
 5. HAMZA-NÂMELERDE CİHAD VE CİHAD AHLÂKI
  Sayfalar 99 - 114
  Reyhan ÇORAK
 6. BİR EDEBÎ TÜR OLARAK ATVÂR-I SEB’A VE MANZUM İKİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 115 - 140
  İlyas KAYAOKAY
 7. AYDIN KARACASU’DA BİR UŞŞÂKÎ ŞEYHİ: ŞÂİR YEMEZ-ZÂDE SÜLEYMAN RÜŞDÎ VE BİLİNMEYEN ESERLERİ
  Sayfalar 141 - 154
  Necdet ŞENGÜN
 8. HİKÂYENİN İZİNİ SÜRMEK: NASREDDİN HOCA ve MEVLÂNÂ'DAN HAMMURABİ YASALARINA METİNLERARASI BİR YOLCULUK
  Sayfalar 155 - 173
  Mustafa ÖZAĞAÇ
 9. XV. ASIR ŞÂİRİ UŞŞÂKÎ’YE ÂİT YENBÛ-I HİKMET ADLI MESNEVİNİN NECMEDDÎN-İ DÂYE’NİN MİRSÂDU’L-İBÂD’I İLE MÜNÂSEBETİ
  Sayfalar 175 - 194
  Kübra YILMAZ
 10. ARŞİV VESÎKALARINA GÖRE MA‛MÛRETÜ’L-AZÎZ (ELAZIĞ) VİLÂYETİNDE 1890’LARDA BAŞLAYIP 1916’YA KADAR DEVAM EDEN MÜFTÜLÜK KRİZİ
  Sayfalar 195 - 226
  Ahmet KARATAŞ
 11. TARİHÎ RİVAYETERE GÖRE HZ. HASAN'IN HALİFELİĞİ
  Sayfalar 227 - 255
  Halil İbrahim HANÇABAY
 12. PROF. DR. BİLAL KEMİKLİ İLE SÖYLEŞİ
  Sayfalar 257 - 278
  Zeynep Cevahir AYDIN, Ahmet AYDIN
Dizinler