ISSN: 1303-0752
e-ISSN: 2791-7177
Başlangıç: 2001
Yayıncı: Oku Anonim Şirketi
Kapak Resmi

Değerli Okurlarımız dergimizin Haziran 2024 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Dergimize yazı gönderecek yazarların bağlantıda verilen şablona göre makalelerini düzenleyerek göndermelerini rica ediyoruz. https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/29739

Nüsha Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Nüsha Dergisi'nde yayımlanacak olan makalelere DOI (Dijital Object Identifier) numarası atanacaktır.

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Gazi Üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi)

        Prof. Dr. Kemal Tuzcu (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

      

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi)

Prof. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Yazım ve Dil Editörleri

Arapça, Prof. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Farsça, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kopuz Çetinkaya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

İngilizce,  Dr. Mehtap Aral (Kırıkkale Üniversitesi)

Türkçe, Dr. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Urduca, Doç. Dr. Davut Şahbaz (Ankara Üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT), MLA International Bibliography,  Central&Eastern European Academic Source (CEEAS) EBSCO ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaktadır.


Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 31 Mart 2024

2023 - Cilt: 23 Sayı: 57