ISSN: 1303-0752
e-ISSN: 2791-7177
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Oku Anonim Şirketi
Kapak Resmi
       

Nüsha Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Nüsha Dergisi'nde yayımlanacak olan makalelere DOI (Dijital Object Identifier) numarası atanacaktır.

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs ( Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Gazi Üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

        Prof. Dr. Kemal Tuzcu (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

      

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Yazım ve Dil Editörleri

Arapça, Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Farsça, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kopuz Çetinkaya (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

İngilizce,  Dr. Mehtap Aral (Kırıkkale Üniversitesi)

Türkçe, Dr. Fatih  Yerdemir (Gazi Üniversitesi)

Urduca, Doç. Dr. Davut Şahbaz (Ankara Üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)  Central&Eastern European Academic Source (CEEAS) EBSCO ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaktadır.


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Temmuz 2022 Bitiş: 30 Eylül 2022

2022 - Cilt: 22 Sayı: 54