Nüsha
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 30 Haziran 2021
Bitiş: 30 Eylül 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-0752 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Oku Anonim Şirketi | http://nusha.com.tr/


Nüsha Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Nüsha Dergisi'nde yayımlanacak olan makalelere DOI (Dijital Object Identifier) numarası atanacaktır.

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs ( Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Gazi Üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

        Prof. Dr. Kemal Tuzcu (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

      

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)  Central&Eastern European Academic Source (CEEAS) EBSCO ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaktadır.


Nüsha

ISSN 1303-0752 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Oku Anonim Şirketi | http://nusha.com.tr/
Kapak Resmi


Nüsha Dergisi, şarkiyat (dil, edebiyat, edebiyat tarihi, kültür) alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Nüsha Dergisi'nde yayımlanacak olan makalelere DOI (Dijital Object Identifier) numarası atanacaktır.

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs ( Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Gazi Üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

        Prof. Dr. Kemal Tuzcu (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

      

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT)  Central&Eastern European Academic Source (CEEAS) EBSCO ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaktadır.


Cilt 21 - Sayı 52 - 24 Haz 2021
 1. ARAP HARFLERİNİN KÖKENİ VE BU KÖKENE DAİR KUR’ÂN’DAN BAZI ÖRNEKLER
  Sayfalar 1 - 28
  Ferruh KAHRAMAN
 2. MODERN ARAP ŞİİRİNDE DUYULARIN AKTARIMI
  Sayfalar 29 - 56
  Ayşe Hümeyra SÜZEN
 3. SADİ-Yİ ŞİRAZÎ’NİN AŞK VE SABIR ÜZERİNE BİR TERCİİBENDİ
  Sayfalar 57 - 102
  Şeyda ARISOY
 4. EDÎB SÂBİR DÎVÂNI’NDA SULTAN SENCER METHİYELERİ
  Sayfalar 103 - 128
  Gökhan GÖKMEN
 5. ORHAN PAMUK’UN “YENİ HAYAT” ADLI ROMANINDAKİ KÜLTÜREL ÖĞELERİN ARAPÇA ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  Sayfalar 129 - 146
  Ayşe Sıdıka ALKAN, Mehmet Hakkı SUÇİN
 6. LÜBNAN ASILLI YAZAR EMÎN MA’LÛF’UN “ADRIANA MATER” ADLI LİBRETTOSUNUN FRANSIZCADAN ARAPÇAYA ÇEVİRİSİNDE DEYİMLERİN EŞDEĞERLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 147 - 160
  Musa YILDIZ, Meryem Melike GÜNGENCİ
 7. ORYANTALİST OSKAR MANN’IN (1867–1917) OSMANLI SEYAHATİ MEKTUPLARINDA ZAZACANIN TASNİFİ
  Sayfalar 161 - 178
  Remzi AVCI
 8. MODERN STANDART ARAPÇA VE BAZI ARAP DİYALEKTLERİNDE GELECEK ZAMAN FORMLARI
  Sayfalar 179 - 198
  Ahmet ŞEN, Soner AKDAĞ
 9. SUDANLI YAZAR TAYYİB SÂLİH’İN “VED HÂMİD KÖYÜNÜN HURMA AĞACI” ADLI HİKÂYESİNİN TEKNİK VE TEMATİK AÇIDAN TAHLİLİ
  Sayfalar 199 - 216
  Yusra ÖZALP, Sevim ARSLAN
 10. ARAPÇA İSİM CÜMLESİNDE SÖZDİZİM VE ANLAMSAL YORUMA BİR BAKIŞ
  Sayfalar 217 - 232
  Muhammet Mücahit ASUTAY
 11. MU‘ALLİM FEYZÎ; HAYATI, ESERLERİ VE FARSÇA ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
  Sayfalar 233 - 246
  Gökhan ÇETİNKAYA
 12. ANTAKYA – HARBİYE VE SAMANDAĞ ARAPÇASINDA GÜNDELİK DİLDE KULLANILAN KARGIŞLAR / BEDDUALAR
  Sayfalar 247 - 268
  Alim Koray CENGİZ, Neşe GÜZELŞEMME
 13. التَّشْبِيهَاتُ وَدَوْرُهَا فِي استخدامِ اللُّغَاتِ اللُّغَة الْعَرَبِيَّة وَالتّركِيَّة أَنَمُوذَجًا
  Sayfalar 269 - 288
  Emad A.A.ALY, Serkut Mustafa DABBAGH
 14. المجــازُ في القــرآنِ الكريم بَيْن القَبولِ والرَّفض
  Sayfalar 289 - 308
  Hasan AKREŞ
 15. منصوبان به مقام نقّاش باشی و مُذَهِّب باشی در دوره قاجار
  Sayfalar 309 - 354
  Parisa SAHAFIASL
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 30 Haziran 2021
Bitiş: 30 Eylül 2021
Dizinler