Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-4973 | e-ISSN 2529-0061 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1963 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | http://dergi.ilahiyat.marmara.edu.tr/


 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin hakemli ve uluslararası akademik yayınıdır.
 • Yılda iki sayı olarak yayınlanır (15 Haziran ve 15 Aralık) ve açık erişime sahiptir.
 • Dergide başta klasik İslam ilimleri olmak üzere, felsefe ve din bilimleri, tarih ve edebiyat alanlarının çeşitli boyutlarına akademik katkı sağlayacak araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, vefayat notu kategorilerinde çalışmalar değerlendirmeye alınır; bu alanlardaki ilmi üretimi teşvik etmek ve araştırmacılar için nitelikli bir yayın platformu oluşturmak hedeflenir.
 • Dergide Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca dillerinde çalışmalar yayımlanabilir.
 • Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir.
 • Dergi EBSCO, ULRICHSWEB Global Serials Directory Uluslararası İndeksi, ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-4973 | e-ISSN 2529-0061 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1963 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | http://dergi.ilahiyat.marmara.edu.tr/
Kapak Resmi


 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin hakemli ve uluslararası akademik yayınıdır.
 • Yılda iki sayı olarak yayınlanır (15 Haziran ve 15 Aralık) ve açık erişime sahiptir.
 • Dergide başta klasik İslam ilimleri olmak üzere, felsefe ve din bilimleri, tarih ve edebiyat alanlarının çeşitli boyutlarına akademik katkı sağlayacak araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, vefayat notu kategorilerinde çalışmalar değerlendirmeye alınır; bu alanlardaki ilmi üretimi teşvik etmek ve araştırmacılar için nitelikli bir yayın platformu oluşturmak hedeflenir.
 • Dergide Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca dillerinde çalışmalar yayımlanabilir.
 • Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir.
 • Dergi EBSCO, ULRICHSWEB Global Serials Directory Uluslararası İndeksi, ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.
Cilt 59 - Sayı 59 - 24 Ara 2020
 1. Rivayette Şek Meselesi, Sebepleri ve Muhaddislerin Şekki Giderme Yöntemleri
  Sayfalar 1 - 29
  Mustafa GENÇ
 2. “Kendim Yazdım Kendim Yaktım”: Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin (ö. 414/1023) Kitaplarını İmhası
  Sayfalar 31 - 49
  Hikmet YAMAN
 3. “Mısır Ahvali”: II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslâmcı Basında Mısır
  Sayfalar 51 - 74
  Hilal LİVAOĞLU MENGÜÇ
 4. Osmanlı Taşrasında Ehl-i Örfe Karşı Kadılar yahut Kânûn-i Kadîmin Ehl-i Şer‘ Bekçileri (1453-1586)
  Sayfalar 75 - 103
  Muharrem MİDİLLİ
 5. İlk Dönem Tecvid Eserlerinin Teşekkülünde Lahn Olgusunun Etkisi
  Sayfalar 105 - 129
  Emrullah TUNCEL
 6. Günümüz Rusya’sında Yüksek İslâm Öğretimine Bakış
  Sayfalar 131 - 157
  Alim Emin YUSUFOĞLU
 7. Wael B. Hallaq. Modernitenin Reformu: Abdurrahman Taha’nın Felsefesinde Ahlak ve Yeni İnsan (trc. Tahir Uluç). İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020, 451 sayfa.
  Sayfalar 159 - 164
  Hümeyra ÖZTURAN
 8. Taha Abdurrahman. Bilgi Ahlaktan Ayrıldığında (trc. Abdi Keskinsoy). İstanbul: Pınar Yayınları, 2020, 176 sayfa.
  Sayfalar 165 - 170
  Muhammet ATEŞ
 9. Tobias Andersson. Early Sunnī Historiography: A Study of the Tārīkh of Khalīfa b. Khayyāṭ. Leiden, Boston: Brill, 2018, 324 sayfa.
  Sayfalar 171 - 178
  Muhammed Enes TOPGÜL
 10. Fatma Betül Altıntaş. Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin Tenkidi ve İslâmî Rivayetlere Uygulanması Sorunu. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2019, 520 sayfa.
  Sayfalar 179 - 183
  Ayşe MUTLU ÖZGÜR
 11. Bandırmavî Hâmid Efendi. Câmi‘u rivâyâti’l-fehâris ve lâmi‘u icâzâti ehli’l-fevâris (nşr. Kadir Ayaz). İstanbul: Dâru Bâbi’l-İlm, 2020, 1056 s.
  Sayfalar 185 - 189
  Mustafa Celil ALTUNTAŞ
 12. Hadis Şerh Literatürü I (ed. Mustafa Macit Karagözoğlu). İstanbul: İFAV, 2020, 440 sayfa.
  Sayfalar 191 - 194
  Büşra ÇETİN
 13. Ryan J. Lynch. Arab Conquests and Early Islamic Historiography: The Futuh al-Buldan of al-Baladhuri. London & New York: I.B. Tauris, 2019, XIV + 254 sayfa.
  Sayfalar 195 - 202
  Halil İbrahim YILMAZ
 14. Fozia Bora. Writing History in the Medieval Islamic World The Value of Chronicles as Archives. Great Britain: I. B. Tauris Bloomsbury Publishing, 2019, 250 sayfa.
  Sayfalar 203 - 207
  Aygül DÜZENLİ
 15. Tarek Elgawhary. Rewriting Islamic Law: The Opinions of the ‘Ulamā Towards Codification of Personal Status Law in Egypt. New Jersey: Gorgias Press LLC, 2019, xi + 223 pages.
  Sayfalar 209 - 212
  Emine Enise YAKAR
 16. Rahime Karayiğit’in “Mâlikî Fakîh’i Abdullah b. Vehb’in (v. 197/812) Hadisçiliği ve el-Câmi’ine Ait Tefsir Bölümü” Adlı Kitap Değerlendirmesi Üzerine
  Sayfalar 213 - 218
  Sedat YILDIRIM
Dizinler