Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-3394 | e-ISSN 2667-680X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; araştırma notu, vefa notu, deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

UÜİF Dergisi ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları, EBSCO HOST Uluslararası Veri İndeksi ve ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi tarafından taranmaktadır.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3394 | e-ISSN 2667-680X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; araştırma notu, vefa notu, deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

UÜİF Dergisi ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları, EBSCO HOST Uluslararası Veri İndeksi ve ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi tarafından taranmaktadır.

Cilt 29 - Sayı 1 - 25 Haz 2020
 1. Hanefî Silsilenin Az Bilinen Bir Halkası: Ebû Hâzim el-Kâdî (öl. 292/905) ve Hadisçiliği
  Sayfalar 1 - 44
  Hüseyin KAHRAMAN
 2. Akademik Yazımda Bir Araştırmadan Birden Fazla Yayın Üretmek: Etik Bir Problem (mi?)
  Sayfalar 45 - 80
  Turgay GÜNDÜZ
 3. Vikâyetü’r-rivâye fî mesâili’l-Hidâye Bağlamında Oluşan Fıkıh Edebiyatı
  Sayfalar 81 - 122
  Orazsahet ORAZOV
 4. Kudûrî’nin (ö. 428/1037) Tecrîd Adlı Eserinde İsnada Dair Değerlendirmeler
  Sayfalar 123 - 166
  Mutlu GÜL
 5. Hüseyniyye ve Behşemiyye’ye Göre Ma‘dûm’un Şeyiyyeti
  Sayfalar 167 - 187
  Mehmet Fatih ÖZEROL
 6. Edebî Tasvir ve Arap Edebiyatı’na Yansımaları
  Sayfalar 189 - 228
  Fadime KAVAK
 7. Ketuba ve Aile İçi Sorumluluklar
  Sayfalar 229 - 255
  Erdinç İÇTEN
 8. Platon’dan Plotinos’a Phantasia Kavramının Gelişim ve Dönüşüm Seyri
  Sayfalar 257 - 276
  Nursema KOCAKAPLAN
 9. Nikomakhos’a Etik Bağlamında Aristoteles’in Erdem Etiği
  Sayfalar 277 - 296
  Hilal CANFER KANTARCIOĞLU, Zeki ÖZCAN
 10. Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum ve Etkinlik Kitabım Ders Kitaplarının Yeterlilik Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 297 - 329
  Amine Nuriye ÇITIRIK , Zeki Salih ZENGİN
 11. Türk-İslâm Şehri Gürgenç ve Moğol İstilasındaki Akıbeti
  Sayfalar 331 - 359
  Abdylla ORAZSAHEDOV
 12. Dinî Otorite ve Mistisizm
  Sayfalar 361 - 378
  Gershom SCHOLEM , Salih ÇİFT
 13. Uluslararası Tarihten Günümüze Sûfî-Siyaset İlişkileri Sempozyumu
  Sayfalar 379 - 386
  Dilek ÖZ , Büşra CANBAZ
 14. Hâkim el-Mutayri, Ehl-i Sünnet ve Ümmet Projesi, çev. Yasemin Çimen
  Sayfalar 387 - 390
  Betül ŞİMŞEK
Dizinler