ISSN: 1301-3394
e-ISSN: 2667-680X
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; araştırma notu, vefa notu, deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

UÜİF Dergisi ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır.


UÜİF Dergisi Yayın periyoduna bağlı kalmaya özen gösterir. Araştırma makalesi ve çeviri kategorisindeki yazıların, derginin yayın tarihinin üç ay öncesinde gönderilmiş olması beklenir. Buna göre Haziran sayısı için son gönderim 15 Mart, Aralık sayısı için son gönderim 15 Eylül'dür. Diğer kategorilerdeki yazıların yayın tarihinden 45 gün öncesine kadar gönderilmesi mümkündür. Bununla birlikte derginin makale kabul tarihlerine dair duyurularının takip edilmesi tavsiye edilir.

2022 - Cilt: 31 Sayı: 1

Çeviri

14. Memlûk Sultanlık Anlayışı