Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1301-3394 | e-ISSN 2667-680X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |


Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3394 | e-ISSN 2667-680X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Cilt 28 - Sayı 1 - Tem 2019
 1. Jenerik ve İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Jenerik İçindekiler
 2. Hıristiyan İddialarına Karşı Rabbi Hasday Crescas’ın Tevrat Savunusu ve İncil Eleştirisi
  Sayfalar 1 - 16
  Ahmet Güç, Fatma Seda Şengül
 3. İnegöl Adının Menşei Üzerine
  Sayfalar 17 - 37
  Muhammet Tarakçı
 4. Rivayet Türü Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usûlü Bilgisi Bağlamında Değeri (Hüseyin el-Begavî, Muhammed İbnü’l-Cevzî ve İbn-i Kesîr Örneği)
  Sayfalar 39 - 57
  Yakup Bıyıkoğlu
 5. Bursa'da Kalkan Duvarlı Camiler ve Ön Cephe Düzenlemeleri
  Sayfalar 59 - 97
  Semra Güler
 6. Gazzâlî’nin Usûl Düşüncesinde Te’vil
  Sayfalar 99 - 122
  Yusuf Eşit
 7. Bursa Enarlı Zaviyesi Şeyhi Seyyid Mehmed Efendi ve Manzum Hac Menâzilnâmesi
  Sayfalar 123 - 169
  Suat Donuk
 8. İnciller Tahrif Edildi mi? Metin Kritiği ve Tercüme Meselesi Bağlamlarında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 171 - 196
  Zafer Duygu
 9. Arap Dilinde İ‘rab Olgusu
  Sayfalar 197 - 228
  Mehmet Sıdık Özalp
 10. İdeal Din Dilinin İmkansızlığı
  Sayfalar 229 - 242
  Hasan Er
 11. أنْمَاط ُالصُّورةِ الشّعريةِ عندَ الشَّاعر مُحَمَّد أمِين الزُّلَلِي (Şair Muhammed Emin ez-Zulelî’nin Şiirlerinde Şiirsel Üsluplar)
  Sayfalar 243 - 273
  Abdelwahab Elmezain
 12. Son Dönem Mutezilesi ve Determinizm: Filozofların Tuzağı
  Sayfalar 275 - 289
  Kevser Demir Bektaş
 13. Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi, Roy Jackson
  Sayfalar 291 - 300
  Nur Muhammed Şahin
 14. Hz. Peygamber’in Fıkhî Hükümlerindeki Usûl ve İlkeler, Ahmet Özdemir
  Sayfalar 301 - 304
  Meryem Karadağ
 15. Sempozyum Tanıtımı: Osmanlı’da İlm-i Tefsir
  Sayfalar 305 - 310
  Muhammet Çol