İlahiyat Tetkikleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilted, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Haziran sayısı için makale son gönderim tarihi 15 Mart, Aralık sayısı için 15 Eylül'dür.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ve 750 kelimelik extended summary içermesi talep edilmektedir.

Aralık 2020 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Dergimizde yayımlanacak makalelerin dipnot ve kaynakça bölümlerinde İSNAD 2 atıf sistemi kullanıldığından makalelerinizi İSNAD 2'ye göre düzenlemeyi unutmayınız!!!

52. sayıdan itibaren ilahiyat tetkikleri dergisi'nde sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği (review) formatındaki çalışmalara yer verilecektir.İlahiyat Tetkikleri Dergisi

ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilted, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Haziran sayısı için makale son gönderim tarihi 15 Mart, Aralık sayısı için 15 Eylül'dür.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ve 750 kelimelik extended summary içermesi talep edilmektedir.

Aralık 2020 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Dergimizde yayımlanacak makalelerin dipnot ve kaynakça bölümlerinde İSNAD 2 atıf sistemi kullanıldığından makalelerinizi İSNAD 2'ye göre düzenlemeyi unutmayınız!!!

52. sayıdan itibaren ilahiyat tetkikleri dergisi'nde sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği (review) formatındaki çalışmalara yer verilecektir.Sayı 53 - 30 Haz 2020
 1. Editörden
  Sayfalar 11 - 15
  Ömer KARA
 2. Manastırlı İsmail Hakkı’nın Fusûlu’t-teysîr fî usûli’t-tefsîr Adlı Eseri ve Tefsir Usûlüne Katkısı
  Sayfalar 17 - 40
  Ercan ŞEN
 3. Kur’ân Kıraatinde İmâle ve Feth’in Kitâbî Referansları
  Sayfalar 41 - 65
  İ̇brahim TETİK
 4. Endonezya’daki Mushaf Basım Faaliyetlerinin Osmanlı Geleneksel Mushaflarıyla İlişkisi
  Sayfalar 67 - 91
  Achmad Yafik MURSYİD
 5. Kur'ân Tercümelerinde İltifât Sanatının Çeviri Sorunu
  Sayfalar 93 - 113
  Haşim ÖZDAŞ
 6. Kur’an’da Firavunun Dinî Konumuna Dair Âyetler Bağlamında Tefsir Kaynaklarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 115 - 137
  Hüseyin YAKAR
 7. Üç Cuma Namazının Terki Hakkındaki Halk İnancının Hadis Kaynaklarındaki Yeri
  Sayfalar 139 - 162
  Serkan ÇELİKAN
 8. Muʿtezile’ye Göre Hz. Peygamber’in Fiillerinin Bağlayıcılığı
  Sayfalar 163 - 185
  Abdulvasıf ERASLAN
 9. بناء مقياس لمعرفة الميول المذهبيّة وتطبيقه
  Sayfalar 187 - 211
  Mohammad Jaber THALGI , Osama Adnan ALGHONMEEN , Mohareb ALSMADI
 10. Ögeleri Arasındaki Semantik İlişki Bakımından Arapçada İsim Tamlamaları
  Sayfalar 213 - 236
  İbrahim FİDAN
 11. 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 237 - 261
  Mehmet KORKMAZ
 12. Hafızlık Eğitiminin Öğrencilerin Sosyal ve Özgüven Gelişimlerine Etkisi -Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Yapan İHO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma-
  Sayfalar 263 - 286
  Adem GÜNEŞ
 13. Federal Almanya’daki İlkokul (1.- 4. Sınıflar) Çocuklarla Felsefe Dersi (Philosophieren mit Kindern) Öğretim Programının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 287 - 303
  Halise Kader ZENGİN
 14. Yüksek Din Eğitimi Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Üniversiteye Uyum ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi: KKTC Örneği
  Sayfalar 305 - 330
  Ahmet KOÇ
 15. Obsesif Kompulsif Bozukluğun Dini Kavramlarla İlişkisi ve Manevî/Dini Temelli Tedavi Yaklaşımları: Teorik Bir Bakış
  Sayfalar 331 - 351
  Yasemin ANGIN , Muhammed KIZILGEÇİT
 16. Geleneksel Değerler Üzerinden Bir Transhümanizm Eleştirisi
  Sayfalar 353 - 376
  Hüsnü AYDENİZ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-295X 1975-2018