İlahiyat Tetkikleri Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 15 Eylül 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilted, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.

ilahiyat tetkikleri dergisinde sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği (review) formatındaki çalışmalara yer verilecektir.

Dergiye gönderilen İngilizce makaleler öncelikle değerlendirilecektir. Her sayıda editör kurulu tarafından belirlenen iki makale yazarlarının onayı alınmak suretiyle İngilizceye çevrilerek yayımlanacaktır.

İlahiyat Tetkikleri Dergisi

ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilted, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.

ilahiyat tetkikleri dergisinde sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği (review) formatındaki çalışmalara yer verilecektir.

Dergiye gönderilen İngilizce makaleler öncelikle değerlendirilecektir. Her sayıda editör kurulu tarafından belirlenen iki makale yazarlarının onayı alınmak suretiyle İngilizceye çevrilerek yayımlanacaktır.

Sayı 54 - 31 Ara 2020
 1. İnfluenza Salgınının Olası Kurbanı Max Weber’in Teodise Kuramı ve Covid-19 Salgını Bağlamında Aktüel Değeri
  Sayfalar 17 - 43
  Bayram SEVİNÇ
 2. Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Bireylerin Dini Başa Çıkma Düzeylerinin Tahmini
  Sayfalar 45 - 65
  Muhammed KIZILGEÇİT, Murat ÇİNİCİ
 3. Allah Tahayyülleri Ölçeği
  Sayfalar 67 - 83
  Faruk KARACA, Hızır HACIKELEŞOĞLU
 4. Budizm’in Batı’dan Doğuşu: Modern ve Postmodern Budizm
  Sayfalar 85 - 107
  Hesna Serra AKSEL
 5. Construction of Denominational Reality: A Theo-Political Discourse Analysis of “Muhammad: The Messenger of God”
  Sayfalar 109 - 130
  Bahset KARSLI, Ayşegül TÜRKERİ
 6. Teoloji-Din Felsefesi İlişkisi: Hegel ve Tillich Örneği
  Sayfalar 131 - 152
  Hakan HEMŞİNLİ
 7. Mu‘tezile’den İbn Sînâ’ya Gelen Unsurlar: İbn Sînâ’nın Aristoteles ve Fârâbî’ye Yönelik Metodolojik Eleştirisinde Mu‘tezilî Katkı
  Sayfalar 153 - 175
  Yunus ÖZTÜRK
 8. الوعي المورفولوجي وتطوير المعجم الذهني لدى المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية: المتعلمون الأتراك نموذجا
  Sayfalar 177 - 201
  Asmaa AİT ALLAL, Ahmet BOSTANCI
 9. Tefsir’in Dini İlimler Arasındaki Konumuna Dair Bazı Envârü’t-Tenzîl Hâşiyelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 203 - 228
  Enes BÜYÜK
 10. el-Burhān fî Vucūhi’l-Beyān Eseri Bağlamında İbn Vehb el-Kâtib’in Beyan Yönteminin Varlık ve Yorum Açısından Kur’an Tasavvuruna Katkısı
  Sayfalar 229 - 251
  Soner AKSOY
 11. İstisnâ‘ Akdi ve Modern Dönem İslâmî Finans Uygulamalarındaki Yeri
  Sayfalar 253 - 277
  Yunus ARAZ
 12. İslam Hukûkunda İstisnânın İstisnâsı
  Sayfalar 279 - 301
  Şükrü ŞİRİN
 13. 16. Yüzyıl Osmanlısında Kur’ân Okuma Karşılığı Ücret Alma Tartışmaları: Birgivî Zeyrekzâde Örneği
  Sayfalar 303 - 328
  Abdullah KAVALCIOĞLU
 14. Felsefe ve Tasavvufta Sefer Metaforu: Aklî ve Manevî Yolculuk
  Sayfalar 329 - 353
  Mahmut MEÇİN
 15. Divan-ı Gül Baba’da Hurûfîlik Bağlamında Vahdet-i Vücûd Nazariyesi
  Sayfalar 355 - 378
  Güldane GÜNDÜZÖZ, Hatice DAĞLAR
 16. Abbasi Sarayında Ümmüveledlerin Yönetime Etkisi: Hayzürân, Şağab ve el-Kahramâniye Örneği
  Sayfalar 379 - 402
  Cuma KARAN
 17. Öğrencilerin Proje Anadolu İmam Hatip Liselerini Tercih Nedenleri ve Mesleki Eğilimleri
  Sayfalar 403 - 431
  Mahmut ZENGİN, Davut KARAMAN
 18. Din Eğitimi Olgusunu Tanımlama Problemi
  Sayfalar 433 - 456
  Nazım BAYRAKDAR
 19. Devlet Arşivleri Başkanlığında Bulunan Habib Baba ile İlgili Bazı Belgeler
  Sayfalar 457 - 476
  Adem URHAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-295X 108 1975-2014
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 15 Eylül 2021