İlahiyat Tetkikleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilted, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Haziran sayısı için makale son gönderim tarihi 15 Mart, Aralık sayısı için 15 Eylül'dür.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ve 750 kelimelik extended summary içermesi talep edilmektedir.

53. Haziran 2020 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Son tarih 15 Mart 2020'dir. 53. sayıdan itibaren dergimizde İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonu kullanılacaktır. Makalelerinizi İSNAD 2'ye göre düzenlemeyi unutmayınız!!!

52. sayıdan itibaren ilahiyat tetkikleri dergisi'nde sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği (review) formatındaki çalışmalara yer verilecektir.İlahiyat Tetkikleri Dergisi

ISSN 2458-7508 | e-ISSN 2602-3946 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1975 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


ilahiyat tetkikleri dergisi (ilted), yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Eski adı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi olan ve 1975’ten beri yayın hayatına devam eden ilted, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Haziran sayısı için makale son gönderim tarihi 15 Mart, Aralık sayısı için 15 Eylül'dür.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ve 750 kelimelik extended summary içermesi talep edilmektedir.

53. Haziran 2020 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Son tarih 15 Mart 2020'dir. 53. sayıdan itibaren dergimizde İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonu kullanılacaktır. Makalelerinizi İSNAD 2'ye göre düzenlemeyi unutmayınız!!!

52. sayıdan itibaren ilahiyat tetkikleri dergisi'nde sadece araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanacaktır. Araştırma makalesinde alanın klasik ve modern sorunlarına odaklanan ve çözüm üreten, teorik veya pratik alanda analitik düzeyde çalışan  yahut alanın güncel / aktüel problemlerine cevaplar arayan özgün ve orijinal araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Kitap tanıtımında ise basit tanıtımdan ziyade kitap kritiği (review) formatındaki çalışmalara yer verilecektir.Sayı 52 - 31 Ara 2019
 1. Editörden
  Sayfalar 11 - 15
  Ömer KARA
 2. Esbâb-ı Nüzûl Rivayetlerinin Vakıayla Uyum Sorunu: Ka‘b b. Eşref Örneği
  Sayfalar 17 - 39
  Sami KILINÇLI
 3. Şiî-İmâmî Müfessirlerin Kur’ân Mesellerine Mezhebî Yaklaşımlarındaki Problemler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 40 - 64
  Şükrü MADEN
 4. Fahreddîn er-Râzî’nin Enfâl Sûresi 67-68. Âyetlere Dair Yorumları Eleştirisi
  Sayfalar 65 - 87
  Bayram Ayhan
 5. Yemen ve Halkını Metheden Rivâyetlerin Tespit ve Tahlili
  Sayfalar 89 - 111
  Abdurrahman ECE
 6. Kelâmdaki Bilgi-İman Tartışması Yönüyle Yapay Zekâ ve İman Açısından Ortaya Çıkarması Muhtemel Sorun
  Sayfalar 113 - 135
  Cafer GENÇ
 7. Tümel Cevher ve Tümel Arazların Yüklem Olma Durumları ve Buna Dair Bir Tartışma: Aristoteles-Fârâbî-İbn Rüşd
  Sayfalar 137 - 154
  Muhammet Nasih ECE
 8. Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwān al-Ṣafā’
  Sayfalar 155 - 172
  Emrah KAYA
 9. Erdemler Arası İrtibat Problemine Bir Çözüm Olarak Râgıb el-İsfahânî’de Erdemlerin Birliği Öğretisi
  Sayfalar 173 - 193
  İbrahim AKSU
 10. Dinî Boyutun Psikolojik Danışma Sürecine Etkisi: Üniversite Öğrencileri İle Yapılmış Deneysel Bir Çalışma
  Sayfalar 195 - 216
  Muhammet Cevat ACAR , Faruk KARACA
 11. Dini Yönelim Biçimleri ile Dini İçerikli Obsesyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İlahiyat Fakültesi Örneği
  Sayfalar 217 - 239
  Büşranur Yüksel
 12. İmam-Hatip Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Sorunlarının Analizi ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 241 - 264
  Ali BALTACI
 13. İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin İlahiyat Fakültesi Programına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
  Sayfalar 265 - 286
  Semra ÇİNEMRE
 14. Müsteşrik Alfred Guillaume’nin Mescid-i Aksâ’nın Yerine Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 287 - 309
  İsmail ALTUN
 15. Alâ’ b. el-Hadramî’nin İslâm Tarihindeki Yeri
  Sayfalar 311 - 333
  Mevlüt POYRAZ
 16. Muhammed Esat Altıntaş. Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din Dersleri. Ankara: Maarif Mektepleri, 2019
  Sayfalar 335 - 340
  Abdurrahman HENDEK
 17. Murat Ak. Şair ve Peygamber Naʻt Geleneğinde Hz. Peygamber İmgesi. İstanbul: KETEBE Yayınları / Publishing, 2018
  Sayfalar 341 - 346
  Oğuz YILMAZ
 18. Mehmet Akif Koç. Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi: es-Sa‘lebî (427/1036) Tefsirinde Mukātil b. Suleymân (150/767) Rivayetleri. Ankara: Kitâbiyât, 2005
  Sayfalar 347 - 352
  Halil ŞİMŞEK
 19. Amit Bein. Osmanlı Uleması ve Türkiye Cumhuriyeti: Değişimin Failleri ve Geleneğin Muhafızları. Çev. / Trans. Bülent Üçpunar. İstanbul: Kitap Yayınevi / Publishing, 2013
  Sayfalar 353 - 359
  Cemal ÖZEL
 20. Anthony Kenny. Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Ortaçağ Felsefesi. Cilt 2. Çev. / Trans. Şeyma Yılmaz. İstanbul: Küre Yayınları / Publishing, 2017
  Sayfalar 361 - 364
  İrfan KARADENİZ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-295X 1975-2018
Açıklamalar

53. sayıdan itibaren dergimizde İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonu kullanılacaktır. Makalelerinizi İSNAD 2'ye göre düzenlemeyi unutmayınız!!!