Editör Kurulu

Editör Kurulu

Prof. Dr. Ömer KARA

Turkey
omer.kara@atauni.edu.tr
Konular: Tefsir,Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat,Arap Dili ve Belâgati,İlahiyat
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Reyhan KELEŞ

Turkey
reyhankeles@atauni.edu.tr
Konular: Türk İslam Edebiyatı
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yakup KIZILKAYA

Turkey
yakup.kizilkaya@atauni.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri KARADAYI

Turkey
ottomannuri@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-0253-907X
Konular: Tasavvuf,Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKMAK

Turkey
ahmetckmk86@gmail.com
Konular: Din Eğitimi
Kurum: ATATURK UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Arş. Gör. Nurun Nisa KİLİT

Turkey
nurunnisakilit@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Adem URHAN

Turkey
urhan2525@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0031-6369
Konular: Tasavvuf
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Talha ÖZDEMİR

Turkey
talha.ozdemir@atauni.edu.tr
Konular: İslam Tarihi
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Bilal KOÇAK

Turkey
bilalkocak@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2220-6531
Konular: Felsefe Tarihi
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Zeynep KELEŞOĞLU

Turkey
zeynep.kelesoglu@atauni.edu.tr
Konular: İslam Mezhepleri
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Sefa BAŞAR

Turkey
sefabasar@atauni.edu.tr
Konular: Temel İslam Bilimleri
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Musa BİLGİZ

Turkey
bilgiz@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2194-9592
Konular: İlahiyat
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Osman ELMALI

Turkey
oelmali@atauni.edu.tr
Konular: Yeni ve Yakınçağ Felsefesi,Etik,Epistemoloji /Bilgi Felsefesi,Devlet Felsefesi,Ahlak Felsefesi,Felsefe,Felsefe Tarihi,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Editör

Prof. Dr. Ömer KARA

Turkey
omer.kara@atauni.edu.tr
Konular: Tefsir,Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat,Arap Dili ve Belâgati,İlahiyat
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Reyhan KELEŞ

Turkey
reyhankeles@atauni.edu.tr
Konular: Türk İslam Edebiyatı
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yakup KIZILKAYA

Turkey
yakup.kizilkaya@atauni.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri KARADAYI

Turkey
ottomannuri@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-0253-907X
Konular: Tasavvuf,Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKMAK

Turkey
ahmetckmk86@gmail.com
Konular: Din Eğitimi
Kurum: ATATURK UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ömer KARA

Turkey
omer.kara@atauni.edu.tr
Konular: Tefsir,Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat,Arap Dili ve Belâgati,İlahiyat
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

Turkey
bgokkir@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU

Turkey
iskenderoglumuammer@gmail.com
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Dosay KENJETAY

Kazakhstan
dosaykz@mail.ru
Konular: İlahiyat
Kurum: Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Mohamed Abdellatif ABDELAATI

Qatar
mlatif@qu.edu.qa
Konular: İlahiyat
Kurum: Katar Üniversitesi, Katar

Prof. Dr. Abderrazak OURKIA

Morocco
ourkia@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Univercity of Sidi Mohamed Ben Abdellah, CURI, P.O. Box: 2626, Fez 30000, Morocco

Doç. Dr. Raed Nasri ABU-MOUNES

Jordan
almounes_raid@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: University of Jordan, Jordan

Doç. Dr. Reyhan KELEŞ

Turkey
reyhankeles@atauni.edu.tr
Konular: Türk İslam Edebiyatı
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yakup KIZILKAYA

Turkey
yakup.kizilkaya@atauni.edu.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri KARADAYI

Turkey
ottomannuri@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-0253-907X
Konular: Tasavvuf,Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKMAK

Turkey
ahmetckmk86@gmail.com
Konular: Din Eğitimi
Kurum: ATATURK UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY

Arş. Gör. Nurun Nisa KİLİT

Turkey
nurunnisakilit@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Adem URHAN

Turkey
urhan2525@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0031-6369
Konular: Tasavvuf
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi Mustafa KILINÇ

Turkey
mustafakilinc58@gmail.com
Konular: Dilbilimi
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Talha ÖZDEMİR

Turkey
talha.ozdemir@atauni.edu.tr
Konular: İslam Tarihi
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Bilal KOÇAK

Turkey
bilalkocak@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2220-6531
Konular: Felsefe Tarihi
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Arş. Gör. Zeynep KELEŞOĞLU

Turkey
zeynep.kelesoglu@atauni.edu.tr
Konular: İslam Mezhepleri
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Sefa BAŞAR

Turkey
sefabasar@atauni.edu.tr
Konular: Temel İslam Bilimleri
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Danışma Kurulu ve Alan Editörleri

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir

Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ

Turkey
muhsindemirci@marmara.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Prof. Dr. Zakaria ALZUMAILI

Palestine, State of
zzimaily@iugaza.edu.ps
Konular: İlahiyat

Prof. Dr. Mohamed Abdellatif ABDELAATI

Qatar
mlatif@qu.edu.qa
Konular: İlahiyat
Kurum: Katar Üniversitesi, Katar

Hadis

Prof. Dr. Abdullah AYDINLI

Turkey
aaydinli@sakarya.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İslam Hukuku

Prof. Dr. Hasan HACAK

Turkey
hhacak@marmara.edu.tr
Konular: İslam Ekonomisi,Kelam,İslam Hukuku,İlahiyat
Kurum: marmara üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim İbrahim Abdou ELWAN

Qatar
dr_elwan2007@yahoo.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Qatar University, Doha, Qatar.

Doç. Dr. Mahroof ATHAMBAWA

Qatar
mahroofa@qu.edu.qa
Konular: İlahiyat
Kurum: Qatar University, Doha, Qatar.

Yrd. Doç. Dr. Sultan İbrahim ALHASHMI

Qatar
i.alhashmi@qu.edu.qa
Konular: İlahiyat
Kurum: Qatar Univercity, Qatar

Arap Dili ve Belagatı

Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI

Turkey
bostanci@sakarya.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7008-6901
Konular: İlahiyat,Filoloji,Dilbilimi
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Kelam

Prof. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ

Turkey
arpagush@yahoo.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Faculty of Divinity

Doç. Dr. Abdilaziz KALBERDİYEV

Kyrgyzstan
abdilazizkg@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Oş Devlet Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi

Tasavvuf

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Turkey
ahmetogke@akdeniz.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Kimbat KARATIŞKANOVA

Kazakhstan
KYMBAT.KARATYSHKANOVA@AYU.EDU.KZ
Konular: İlahiyat
Kurum: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

Kıraat

Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI

Turkey
eminmasali@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Mezhepleri Tarihi

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER

Turkey
omerteber@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-3126-3802
Konular: İslam Mezhepleri,Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: AKDENİZ UNIVERSITESI

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Felsefesi

Prof. Dr. Mevlüt UYANIK

Turkey
mevlutuyanik@hitit.edu.tr
Konular: Siyaset Bilimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Felsefe,İlahiyat
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Din Psikolojisi

Prof. Dr. Asım YAPICI

Turkey
asimyapici@cu.edu.tr
Konular: Din Psikolojisi,Din Sosyolojisi,Din Eğitimi,Uygulamalı Psikoloji
Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Din Eğitimi

Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ

Turkey
altas68@gmail.com
Konular: Sosyal Hizmet,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Felsefe,İlahiyat,Sosyoloji
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Din Sosyolojisi

Doç. Dr. Zaynabidin ACİMAMATOV

Kyrgyzstan
zaynabidina@mail.ru
Konular: İlahiyat
Kurum: Oş Devlet Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi

Doç. Dr. Timur KOZUKULOV

Kyrgyzstan
t.kozukulov@oshsu.kg
ORCID: 0000-0001-7480-0025
Konular: Siyaset Bilimi Metodolojisi,Siyaset Sosyolojisi,Siyasal Hayat ve Kurumlar,İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi,Kentsel / Yerel Siyaset,İslam Mezhepleri,Siyasal Antropoloji,Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler,Felsefe ve Din Bilimleri,Siyaset Bilimi,İlahiyat
Kurum: Oş Devlet Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi / Kırgız-Türk Fakültesi

Prof. Dr. Fazlı POLAT

Turkey
fpolat@atauni.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Dinler Tarihi

Prof. Dr. Kemal POLAT

Turkey
kemalpolat2505@gmail.com
Konular: Dinler Tarihi,İlahiyat
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Din Felsefesi

Prof. Dr. Rahim ACAR

Turkey
rahimacar@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-0913-0608
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Mantık

Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU

Turkey
ryazoglu@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1673-2607
Konular: Türk İslam Düşüncesi,İslam Felsefesi,Din Felsefesi,Değer Felsefesi,Ahlak Felsefesi,Mantık,İslam Felsefesi,Din Felsefesi,Felsefe,İlahiyat
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Turkey
adnandemircan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9290-0780
Konular: İslam Tarihi,İlahiyat
Kurum: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Türk İslam Edebiyatı

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Turkey
ayildiz@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Dini Musiki

Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ

Turkey
ahturabi@yahoo.com
Konular: Dini Musiki,Müzikoloji,Güzel Sanatlar,İlahiyat
Kurum: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Sanatları Tarihi

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU

Turkey
tufekcioglua@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Dil Editörleri

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

Turkey
bgokkir@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU

Turkey
iskenderoglumuammer@gmail.com
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Salih Qadir AL-ZANKİ

Qatar
Salih.AlZanki@qu.edu.qa
Konular: İlahiyat
Kurum: Qatar University

Öğretim Görevlisi Mustafa KILINÇ

Turkey
mustafakilinc58@gmail.com
Konular: Dilbilimi
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Hakem Kurulu

Dergimizde makale değerlendirme süreci, çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Hakem isimleri yalnızca yayın dönemi sonunda tek liste halinde yayımlanmaktadır.