İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-2344 | e-ISSN 2149-2344 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hüseyin OKUR |


Duyuru: Dergimize gönderilecek makalelerde en az 750 kelimelik genişletilmiş ingilizce özet (extended abstract) bulunması gerekmektedir.

images?q=tbn:ANd9GcTDVDHtD8ER9IgvduM_kq_MY_rnn8hsDCKmk4Cqd53AjFqGKc1m&s 

İhya, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan İhya, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır. 

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:


Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-2344 | e-ISSN 2149-2344 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hüseyin OKUR |
Kapak Resmi


Duyuru: Dergimize gönderilecek makalelerde en az 750 kelimelik genişletilmiş ingilizce özet (extended abstract) bulunması gerekmektedir.

images?q=tbn:ANd9GcTDVDHtD8ER9IgvduM_kq_MY_rnn8hsDCKmk4Cqd53AjFqGKc1m&s 

İhya, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan İhya, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır. 

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:


Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.
Cilt 6 - Sayı 2 - 20 Tem 2020
  1. Müslüman Kültürü Açısından Yaratılış ve Evrim Konularına Bir Bakış
    Sayfalar 480 - 507
    Harun ÇAĞLAYAN
  2. Hicrî İlk Asırdan Bir Hoca-Öğrenci Portresi: Hz. ʻÂişe-Mesrûḳ b. el-Ecdaʻ
    Sayfalar 508 - 537
    Yunus GÖRDÜK
  3. Türkçe Öğretim Programlarına Değerler Eğitimi Yönünden Karşılaştırmalı Bir Bakış
    Sayfalar 538 - 551
    Muhammed Eyyüp SALLABAŞ , Murat DAĞ
  4. İlahiyat Fakültesi Hazırlık Programı Memnuniyet Ölçeği Geliştirme Çalışması
    Sayfalar 552 - 566
    Sefer YAVUZ
  5. İslâm Aile Hukukunda Boşama Yetkisinin Kullanım Şekline Devletin Müdahalesi
    Sayfalar 567 - 590
    Cemil LİV
  6. Muhammed İkbal Düşüncesinde Eğitim Felsefesi ve İnsan
    Sayfalar 591 - 616
    Saim GÜNDOĞAN
  7. Arap Dilinde Mebnî Kelime Türleri ve Mebnîlik İlletleri
    Sayfalar 617 - 639
    Fatih ULUGÖL
  8. İlitam Bölümü Öğrencilerinin İlâhiyat Eğitimine Bakışı Kocaeli Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlitam Örneği
    Sayfalar 640 - 656
    Süleyman GÜMRÜKÇÜOĞLU , Muhammet Fatih GENÇ
  9. Tanrı’nın Varlığına İlişkin Farklı Bir Yaklaşım: Berkeley’in İmmateryalist Metafiziği
    Sayfalar 657 - 691
    Fatma AYGÜN
  10. الإمام الشاطبي وحجية الخبر الآحاد أمام الدليل القطعي عنده
    Sayfalar 692 - 710
    Mohamad Anas SARMINI
  11. Erken Dönem İslam Tarihinde Hitabetiyle Öne Çikan Bir Siyasî: Ziyâd b. Ebîh
    Sayfalar 711 - 733
    Melek YILMAZ GÖMBEYAZ
  12. Arâyâ Satışının Faizin (Ribanın) İlletiyle Alakasına Farklı Bir Bakış / علاقة العرايا بمسألة علة الربا وجهة نظر مختلفة
    Sayfalar 734 - 764
    Mehmet GAYRETLİ , Zeynelabidin HAYAT
  13. Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi’nin Şurût İlmine Dair Eserleri Üzerine Bir İnceleme
    Sayfalar 765 - 790
    Ayşe AKTAŞ
  14. İbn Dihye el-Kelbî’nin et-Tenvîr fî Mevlid’s-Sirâci’l-Münîr Adlı Eserinin Değerlendirilmesi
    Sayfalar 791 - 794
    Fatih ÇİMEN
Dizinler