Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2619-9130 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tasavvur


 Dergimiz "ATLA Religion Database" dizininde taranmaya başlamıştır.

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi

e-ISSN 2619-9130 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tasavvur
Kapak Resmi


 Dergimiz "ATLA Religion Database" dizininde taranmaya başlamıştır.

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Cilt 5 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Rivayetler Çerçevesinde Kur’ân Tercümesi ile Namazda Kıraat Meselesine Bakış
  Sayfalar 13 - 38
  Sami Büyükkaynak
 2. Modern Arap Edebiyatında Tasavvufî Roman
  Sayfalar 39 - 60
  Ethem Demir
 3. Kur’ân’da Makro ve Mikroekonomiye İlişkin Kurallar
  Sayfalar 61 - 91
  Cengiz Güneş
 4. Kur’an’da Zebûr: Tefsir Kaynakları Ekseninde Bir İnceleme
  Sayfalar 93 - 115
  Berivan İnecik
 5. Öğrenci Görüşleriyle İlahiyat Fakülteleri Türk Din Mûsikîsi Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Anlayışları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 117 - 144
  Arda Göksu
 6. تحقيق (( رسالة حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محيي الدين)) لحسين بن طعمة البيتماني
  Sayfalar 145 - 201
  İyat Erbakan, Halil İbrahim Delen
 7. İbn Miskeveyh’in Nefs Anlayışı
  Sayfalar 203 - 219
  Ramazan Turan
 8. Klasik Mantıkta Seçmeli Kıyaslar Kâtibî’nin Şerhu Keşfi’l-Esrâr’ı Ekseninde Bir Tür İnceleme
  Sayfalar 221 - 248
  Enver Şahin, Hasan Ayık
 9. حق التصرف بالأراضي الأميرية
  Sayfalar 247 - 297
  Mahmoud Saadeddin Shaban
 10. Salavatların Arzı Bağlamında Hz. Peygamber’in Vefatından Sonra Ümmetiyle İrtibatının İmkânı
  Sayfalar 299 - 323
  Serkan Başaran
 11. Terâvîh Namazıyla İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 325 - 375
  Cemil Cahit Mollaibrahimoğlu
 12. Burhân-ı Temânuun Kesinliği Problemi
  Sayfalar 377 - 416
  Ekrem Sefa Gül
 13. Lâlezârî'nin el-Cevâhiru'l-kalemiyye Adlı Eserinin Kaside-i Nûniyye Şerh Geleneğindeki Yeri
  Sayfalar 417 - 442
  Hakan Kutlu
 14. Kur’ân’da Yeminlerin Sırları
  Sayfalar 443 - 462
  Mustafa Şentürk, Seyyit Alçi
 15. Kur’ân-ı Kerîm’de Nesh İddiası
  Sayfalar 463 - 500
  Zakir Demir
 16. Kur’ân’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu (Sosyal, Kültürel ve İktisadî Hayat), Adem Apak, İstanbul: KURAMER Yayınları, 2017, 312 s.
  Sayfalar 501 - 508
  Halil İbrahim Yılmaz
 17. İktisadî Hayatta Ve İslâm’da Faiz ed: Recep Cici, Süleyman Sayar, İstanbul: Ensar Neşriyat 2018
  Sayfalar 509 - 513
  Ömer Yılmaz
 18. Hasan Hanefî. İslâm Kültüründe İnsan ve Tarih. İstanbul: Ayışığı kitapları Yayınları, 2000.
  Sayfalar 515 - 521
  Özden Kanter
 19. Nizamettin PARLAK, Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’in Siyâsî Kişiliği ve Tarihçiliği, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2012, Birinci Basım, 205 sayfa, ISBN 978-975-16-2475-8.
  Sayfalar 523 - 531
  Ramazan Önal
 20. Mehmet Özşenel, Arz Yöntemi Özelinde Hanefî Hadis Anlayışının Teşekkülü, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2018.
  Sayfalar 533 - 539
  Zübeyde Özben Dokak
 21. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, 5-7 Nisan 2019, Tekirdağ, Türkiye.
  Sayfalar 541 - 548
  Ali Sever
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD) 2147-9828 2015-2018
Sosyal Medya