Amaç ve Kapsam

Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanmış özgün makale, kitap kritiği, bilimsel toplantı çalışmaları ve biyografiler yayımlayarak dinî araştırmalar alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yılda iki sayı olarak 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda (online) yayımlanır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.


Makale Kabul Tarihleri:
Haziran sayısı için : 01 Ocak-01 Nisan
Aralık sayısı için : 01 Temmuz-01 Ekim

Konu Kategorisi
Sosyal Bilimler: Sosyoloji
Beşeri Bilimler: Tarih, Felsefe, Din & Teoloji
Kongre Kütüphanesi/LCC Konu Kategorisi: Felsefe. Psikoloji. Din: Felsefe (Genel)


Anahtar Kelimeler
Din, Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Eğitim, Türkiye

  • Dergimizin kapsamına Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık, İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanında yapılmış bilimsel çalışmalar girmektedir.
  • Dergimizde yayın dili Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.
  • Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Flag Counter