Yazım Kuralları

Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dini Araştırmalar/İslam Araştırmaları alanında alanına dair özgün makale, yayım değerlendirmesi, bilimsel toplantı çalışmaları ve biyografiler gibi bilimsel çalışmaları yayımlar. Dergimizin kapsamına Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık, İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanında yapılmış bilimsel çalışmalar girmektedir.

Araştırma makalesi, kitap kritiği türünde yalnızca doktora derecesine sahip (Bütün yazarlar için) araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir.

Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi, İsnad Atıf Sistemi 2. Edisyonu (İSNAD-Metiniçi ve İSNAD-Dipnotlu) kullanmaktadır. Bilim dalında, dipnotlu veya metiniçi sistemden hangisi yaygın kullanılıyor ise o tercih edilebilir.

Önemli Not: Dergimize gönderilecek çalışmalar, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Atıfları ve kaynakçası program kullanılmadan hazırlanmış çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergiye gönderilen yazıların ilk sayfasında yazarın ismi ve kurum bilgileri İSNAD Atıf Sistemi'ne uygun olarak yazılmalıdır. Bk. https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/3-yazar-ve-kurum-bilgisinin-yazimi/

Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş olmamalıdır. Lisansüstü tezlerden üretilen yazılar ile sempozyum bildirileri ise makale başında etik beyana yer verilerek dergi sistemine yüklenebilir.

Örnek: Bu çalışma … tarihinde sunduğumuz/tamamladığımız … başlıklı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. /This article is extracted from my master thesis/doctorate dissertation entitled “…”, (Master Thesis/PhD Dissertation, ….. University, Ankara/Turkey, 2021).

Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda etik kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın ilk sayfası ile yöntem kısmında zikredilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için derginin Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.

Dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar yayımlanabilmektedir. Bir sayıda aynı yazara ait aynı türden en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir. Farklı türlerden olmak kaydıyla aynı yazarın birden çok çalışması yayımlanabilir.

Makalelerin hacmi en az 3.000, en fazla 9.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça ve ek hariç). Makalenin başında 150-400 kelimelik Türkçe Öz ve İngilizce Abstract, 5-8 kelimelik Türkçe anahtar kelime ve İngilizce keywords ile Türkçe ve İngilizce başlıklara yer verilmelidir. 150-400 kelime sınırı Türkçe öz için geçerlidir. İngilizce abstract, Türkçe özün aynısı olmak kaydıyla daha uzun olabilir.

Kitap kritikleri için 50-100 kelimelik Türkçe ve İngilizce özete yer verilmeli, kaynakçada ise en az bir eser (kritik edilen eser olabilir) bulunmalıdır.

Öz/Abstract kısmında; araştırmanın konu, kapsam, önem, amaç ve yöntem gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli, ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara ise değinilmemelidir. Öz/Abstract tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Öz kısmında yer alan Arapça özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin (Bk. https://islamansiklopedisi.org.tr) kullanımına uyulmalıdır. İngilizce (abstract ve keywords) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam'ın 3. edisyonu dikkate alınmalıdır.

Metin içinde atıf yapılan eserler, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki formatta metnin sonuna eklenmelidir. Arapça makalelerin sonunda latin harfleriyle KAYNAKÇA bulunmak zorundadır.

Dergimiz makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımını önermektedir.

Hakem süreci tamamlanan birden fazla yazarlı çalışmaların sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir.

Dergiye gönderilen yazılarda şekil özellikleri şöyle olmalıdır:

Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.

Sayfa Boyutu: 17x24 ebatlarında olmalıdır.

Yazı Tipi: Metin yazı tipi Book Antiqua Font ve boyutu 11 punto, dipnotlar ise 9 punto olmalıdır. “1” satır aralıklı olarak yazılmalıdır. 

Makalede kullanılan atıf sistemi, İsnad Atıf Sistemi 2. edisyona uygun olmalıdır. İsnad Atıf Sistemi için tıklayınız.

Sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi makale şablonunu indirmek için tıklayınız.

Başlıklar

Makalenin başında Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır. Başlıklar mümkün olduğunca kısa ve konuyu yansıtacak şekilde olmalıdır. Metin içi başlıklar ondalık sistemde yazılmalı, “1. 2. 3.; 1.1., 1.2.; 1.2.1.” şeklinde rakam ve sonrasında nokta kullanılarak manuel olarak oluşturulmalıdır. Otomatik başlık kullanılmamalıdır. Birinci derece başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve bold karakterde yazılmalıdır.

Bk. İSNAD: https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/2-yayinin-adi-ve-basliklandirma/

Kenar Boşlukları
Üst : 3,5 cm
Alt : 3,5 cm
Sol : 1,75 cm
Sağ : 1,75 cm

Öz ve Abstract
Hizalama : Yaslanmış
Özel Girinti : Yok
Aralık Önce : 0 nk, Sonra: 0 nk
Satır Aralığı : 1
Yazı Boyutu : 11 Punto (Book Antiqua Font)

Metin
Hizalama : Yaslanmış
Özel Girinti : İlk satır 0,8 cm
Aralık Önce : 6 nk, Sonra: 6 nk
Satır Aralığı : 1
Yazı Boyutu : 11 Punto (Book Antiqua Font)

Dipnot
Hizalama : Yaslanmış
Özel Girinti : Asılı: 0,5 cm
Aralık Önce : 0 nk, Sonra: 0 nk
Satır Aralığı : Tek Satır
Yazı Boyutu : 9 Punto (Book Antiqua Font)

Kaynakça
Hizalama : Yaslanmış
Özel Girinti : Asılı: 0,8 cm
Aralık Önce : 6 nk, Sonra: 6 nk
Satır Aralığı : Tek Satır
Yazı Boyutu : 11 Punto (Book Antiqua Font)

Son Güncelleme Zamanı: 15.03.2024 20:11:52

Flag Counter