Yazım Kuralları

  • Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir  (Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Kasım). 

  • Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

  • Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

  • Metin yazı tipi Book Antiqua ve boyutu 11 punto, dipnotlar ise 9 punto olmalıdır.

  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

 

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

 

Makale Word Yazım Şablonu

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar aşağıdaki formata uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

 

Microsoft Office Word Programı Mizanpaj Ölçüleri

Sayfa ebadı

Punto

Satır aralığı

Metnin kenar boşlukları

Cilt payı

Paragraf aralıkları

Dipnot

17x24

11

Tek

Üst: 3,5 cm.

Alt: 3,5 cm. Sol: 1,75 cm. Sağ: 1,75 cm.

0

ön 6 nk

8 punto tek satır aralıklı ilk satır “asılı- 0.5 cm. tablı

Paragraf girintisi

Yazı sitili

0,75 cmTürkçe: Book Antiqua / Arapça: Times New Roman / Farsça: Traditional Arabic

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar Microsoft Office Word programında Sayfa Ebadı: 17x24 olacak şekilde ve içerisi “Book Antiqua” yazı stilinde, “11 punto” ve “Tek” satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Metnin kenar boşlukları, üstten 3,5 cm., alttan 3,5 cm., soldan 1,75 cm, sağdan 1,75 cm. ve cilt payı 0 cm.; paragraf aralıkları ön 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar ise aynı formatta, “8 punto”; “tek” satır aralıklı ve ilk satır “asılı- 0.5 cm.” olarak ayarlanmalıdır.

Latin dillerinde Book Antiqua; Arapçada Times New Roman; Farsçada Traditional Arabic yazı stili kullanılmalıdır.