Yazar Rehberi

  • Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi ulusal hakemli bir dergi olup yılda iki sayı (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlamaktadır. Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
  • Dergimiz İsnad Atıf Sistemi 2. Edisyonu (İSNAD-Metiniçi ve İSNAD-Dipnotlu) kullanmaktadır. Bilim dalında, dipnotlu veya metiniçi sistemden hangisi yaygın kullanılıyor ise o tercih edilebilir.
  • Dergiye gönderilen araştırma makalelerinin hacmi en az 3.000, en fazla 9.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça ve ek hariç). 9.000 kelimeyi geçen makaleler Yayın Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde hakem sürecine alınır. Makalenin başında 150-400 kelimelik Türkçe Öz ve İngilizce Abstract, 5-8 kelimelik Türkçe anahtar kelime ve İngilizce keywords ile Türkçe ve İngilizce başlıklara yer verilmelidirir.
  • Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda etik kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın ilk sayfası ile yöntem kısmında zikredilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için derginin Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.
  • Dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar yayımlanabilmektedir. Bir sayıda aynı yazara ait aynı türden en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir. Farklı türlerden olmak kaydıyla aynı yazarın birden çok çalışması yayımlanabilir. Bir cilt içinde özel sayılar hariç aynı yazar, bir çalışmasına yer verebilir.
  • Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar ön kontrol, intihal taraması, hakem değerlendirmesi ve dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.
  • Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.
  • Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Değerlendirme süreci için tıklayınız.
  • Hakem süreci tamamlanan birden fazla yazarlı çalışmaların sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir.

Son Güncelleme Zamanı: 27.10.2022 13:10:56

Flag Counter