Dergi Kurulları

Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Hadis

Editör

Dr. Arş. Gör. Halil İbrahim DELEN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-2803-0300 Türkiye
Kelam

Editör Yardımcısı

Ali SEVER Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 0000-0001-5615-2001 Türkiye
Dini Araştırmalar (Diğer)

Alan Editörleri

Arş. Gör. Yusuf BUHAN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5706-2435 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Arap Dili ve Belagatı
Dr. Arş. Gör. Muhammed Emin BAYIR TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0612-3231 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. Sümeyra TURAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-8381-7539 Türkiye Web
Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Arş. Gör. Nuran ÇINAR Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Yayın Kurulu

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Vezir HARMAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Mezhepleri, Kelam
Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR İstanbul Üniveristesi 0000-0002-0875-550X Türkiye
Tefsir
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ İstanbul Üniversitesi Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK Hitit Üniversitesi Türkiye Web
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Tasavvuf
Prof. Dr. Süleyman BAKİ Tetova Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü Makedonya
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Ramazan AKKIR Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 0000-0002-9516-7385 Türkiye
Din Sosyolojisi
Doç. Dr. Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-9128-4026 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Afrika Çalışmaları, İslam Sanatları, Afrika Siyasi Tarihi, İslam Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin KARATAŞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-9241-1605 Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Halil TEMİZTÜRK TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-4564-5561 Türkiye
Dinler Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Arş. Gör. Halil İbrahim DELEN NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-2803-0300 Türkiye Web
Kelam
Ali SEVER Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 0000-0001-5615-2001 Türkiye Web
Hadis

Danışma Kurulu

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Prof. Dr. Ömer KARA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Arap Dili ve Belagatı, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tefsir
Prof. Dr. Ömer TÜRKER MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Felsefesi, Limnoloji
Prof. Dr. Hasan HACAK marmara üniversitesi Türkiye
İslam Hukuku
Prof. Dr. Zekeriya PAK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA İstanbul Üniversitesi 0000-0003-2767-1843 Türkiye
İslam Hukuku
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Özcan HIDIR İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkiye
Hadis
Prof. Dr. Recep ALPYAĞIL İstanbul Üniversitesi Türkiye
Din Felsefesi
Prof. Dr. Hasan CİRİT Marmara Üniversitesi Türkiye
Hadis
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
İslam Tarihi
Prof. Dr. Vejdi BİLGİN Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1857-9826 Türkiye
Felsefe, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Necdet TOSUN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7618-916X Türkiye
Tasavvuf
Prof. Dr. Erdinç AHATLI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-5663-7540 Türkiye
Hadis
Prof. Dr. Cemal TOSUN Ankara Üniversitesi 0000-0002-9941-4769 Türkiye
Prof. Dr. Murat SULA TRABZON ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1429-7944 Türkiye
Dilbilim, Dil Kullanım Bilimi, Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil)
Prof. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ İstanbul İlahiyat Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Ali AYTEN MARMARA UNIV Türkiye
Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN Üsküdar Üniversitesi Türkiye
Tasavvuf
Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi 0000-0002-0668-8796 Türkiye
Mikoloji, Dilbilim, Felsefe, Mantık, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Asım YAPICI Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye
Din Eğitimi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji
Prof. Dr. Celal TÜRER ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-9250-2336 Türkiye
Felsefe
Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4741-0125 Türkiye
İslam Tarihi
Prof. Dr. Eşref ALTAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi 0000-0002-9758-510X Türkiye
Felsefe, İslam Felsefesi, Mantık, Kelam
Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-1673-2607 Türkiye
Felsefe, Değer Felsefesi, Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Türk İslam Felsefesi, Mantık, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dilbilim
Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6902-8242 Türkiye
Din Eğitimi
Doç. Dr. Ümit HOROZCU İstanbul üniversitesi ilahiyat fakültesi Türkiye
Biliş, Gelişim Psikolojisi, Çalışma Psikolojisi, Din Psikolojisi
Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1337-3255 Türkiye
İletişim Çalışmaları, Kitle İletişimi, Yeni Medya, Siyasi Düşünce Tarihi, Siyaset Bilimi (Diğer), Sosyoloji, Din Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi
Prof. Dr. Ali AKPINAR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5188-3884 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Din Eğitimi
Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
Felsefe, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Fuat AYDIN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Casim AVCI MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Tarihi
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8759-6817 Türkiye
Hadis
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ Bursa Uludağ Üniversitesi Türkiye
Türk İslam Edebiyatı
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4991-1329 Türkiye
Kelam
Hadis
Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Mezhepleri, Kelam
Prof. Dr. Ali YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1810-943X Türkiye
Türk İslam Edebiyatı
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0003-0919-5740 Türkiye
İslam Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti, İslam Tarihi

Dil Editörleri

İslam Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Arap Dili ve Belagatı, Hadis, İslam Hukuku
Arş. Gör. Nuran ÇINAR Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Hakem Kurulu

Dergimizde makale değerlendirme süreci, çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Hakem isimleri yalnızca yayın dönemi sonunda tek liste halinde yayımlanmaktadır.


Ocak- Aralık 2019 Yayın Dönemi Hakem Listesi

Ocak- Aralık 2020 Yayın Dönemi Hakem Listesi

Ocak- Aralık 2021 Yayın Dönemi Hakem ListesiFlag Counter